Država legalizuje divlje ponte i aminuje novo nasipanje mora

Karakteristike DSL prisutnima je objasnio Jakov Lopušina iz RZUP-a ističuči da ona zadire i u morski prostor u širini od 100 metara od obale, pa je ukupna površina njenog zahvata na kopnu i moru preko 63 hektara
182 pregleda 4 komentar(a)
Lepetani, Foto: Siniša Luković
Lepetani, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 06.06.2018. 13:23h

Nacrt Državne stidije lokacije (DSL) „Sektor 20 i sektor 21“ (Lepetane i Donja Lastva) koji je po narudžbi Minustarstva održivog razvoja i turizma uradio Republički zavod za urbanizam i prijektovanje, stvara preduslove za legalizaciju niza u međuvremenu podignutih divljih privatnih ponti na obali od Opatova do Donje Lastve, a aminuje i novo nasipanje mora ogromnih dimenzija.

To se čulo danas na dobro posjećenoj tribini na kojoj su predstavnici MORT-a i RZUP-a predstavili nacrt tog planskog dokumenta tivatskoj javnosti. DSL tretira uski pojas morske obale od rta Gospa od Anđela na sjevvernom kraju tjesnaca Verige, do potoka Seljanova na jugu. Pored ostaloga, planeri su predvidjeli da se na dobrom dijelu ovog poteza obale vrši širenje kopna na račun mora, radi širenja trase lokalnog puta Tivat-Kotor preko Prčanja, te izgradnje planirane lungo mare pješačke steze cijelim ovim potezom.

Karakteristike DSL prisutnima je objasnio Jakov Lopušina iz RZUP-a ističuči da ona zadire i u morski prostor u širini od 100 metara od obale, pa je ukupna površina njenog zahvata na kopnu i moru preko 63 hektara. Ovaj planski dokument bliže definiše namjenu površina u zoni koja obuhvata neizgrađenu stjenovitu obalu tjesnaca Verige, izgrađenu obalu i naseljsku strukturu u Lepetanima, buduću lungo mare pješačku stazu, trajektno pristanište u Lepetanima, te izgrađenu obalu i šetalište uz more u Donjoj Lastvi.

Lopušina je istakao da planeri nisu prihvatili inicijativu jednog zainteresovanog korisnika prostora da u Lepetanima na dijelu rta Pijavica ucrtaju poslovno-turistički kompleks koji je po zahtjevu, trebao da ima 4.000 kvadrata objekata i marinu što bi zahvatala 5.250 kvadrata mora. Sa druge strane, predviđeno je značajno nasipanje mora i širenje obale radi izgradnje uređenih kupališta i novih ponti. Na području Lepetana, Luke, Opatova i Donje Lastve, tako se po nacrtu DSL, može napraviti ukupno 14.504 kvadrata uređenih i 1.361 kvadrat djelimično uređenih kupališta, na kojima se može smjestiti čak 991 plažni set od po dvije ležaljke i jednog suncobrana, odnosno istovremeno smjestiti skoro 2.000 kupača. To je većina učesnika u raspravi ocijenila pretjeranim i štetnim sa stanovišta ekologije i očuvanja ambijentalnih vrijednosti ovog dijela Boke koji je tzv. bafer zona UNESCO zaštićenog područja Kotorskog zaliva.

Na pitanje zašto su u nacrt DSL unešene i sve ponte koje su u međuvremenu bespravno napravljene na jednom dijelu obale između Donje Lastve i Lepetana među kojima su dva najdrastičnija primjera ponte što ih je na Opatovu ispred svojih stambenih i turističkih objekata podigla kompanija “Gugi Comerc” iz Budve, Lopušina je kazao da su oni bili dužni da koriste najsvježije katastarske podloge i snimke terena koje im je obezbjedio naručilac plana, te da u međuvremenu od Vlade ili Opštine Tivat nisu dobili nikakav nalog da iz nacrta DSL izbrišu na divlje sagrađene ponte. Na taj način stvara se pretpostavka za legalizaciju ovih građevina u moru. Građani su ukazali i na to da planeri u sklopu najveće i sada u punoj mjeri neiskorištene urbanističke parcele koja pokriva trajektno pristanište u Lepetanima, nisu u skladu sa potrebama građana, predvidjeli prostor za javno parkiralište, već je cijela parcela opredijeljena za korišćenje za trajektni prevoz što odgovara njenom zakupcu.

Preporučujemo za Vas