NA SUĐENJU OPTUŽENOM ZA RATNI ZLOČIN PROČITAN NALAZ VJEŠTAKA

Alkoholizam Zmajevića čini neuračunljivim

Tako je juče nastavljeno suđenje Zmajeviću optuženom da je 30. marta 1999. kao dobrovoljac u selu Žegra kod Gnjilana učestvovao u ubistvu građana albanske nacionalnosti
6849 pregleda 5 komentar(a)
Zvaće vještake u sud: Zmajević, Foto: Savo Prelević
Zvaće vještake u sud: Zmajević, Foto: Savo Prelević

Vještaci su ocijenili da je Vlado Zmajević bio bitno smanjeno uračunljiv zbog alkoholizma, ukoliko je učestvovao u ratnom zločinu protiv civilnog stanovništva za vrijeme rata između OVK-a i Vojske Jugoslavije 1999. godine.

Tako je juče nastavljeno suđenje Zmajeviću optuženom da je 30. marta 1999. kao dobrovoljac u selu Žegra kod Gnjilana učestvovao u ubistvu građana albanske nacionalnosti.

U nalazu komisije vještaka medicinske struke prof. dr Stanka Milića, mr. dr Željka Golubovića i Branke Stepanović Ilić se navodi da su sposobnosti okrivljenog da shvati značaj svoga djela, kao i mogućnost da upravlja svojim postupcima bile bitno smanjene.

“Krivično djelo je psihopatološki motivisano primarno karakterološkim svojstvima okrivljenog na stepenu emocionalno nestabilne ličnosti i idisinkrazijskom reakcijom na alkohol na stepenu komplikovanog pijanstva. Primarno se radi o osobi sa karakterološkim manifestacijama ličnosti koje klinički odgovara emocionalno nestabilnom poremećaju ličnosti sa visokim kvantumom anksioznosti i impulsivnosti koja u stanju alkoholne intoksikacije generiše agresivo, nepredvidivo i nekontrolisano ponašanje”, piše u nalazu. Pojašnjava se da se taj vid duševnog poremećaja klasifikuje kao teži duševni poremećaj. “Dugogodišnja upotreba alkohola na nivou toksikomanske zavisnosti uzrokovala je pad kognitivno mnestičkih potencijala shvatanja, pamćenja i rasuđivanja blažeg stepena. U vrijeme krivičnog djela za koje se tereti, ponašanje Zmajevića odgovara stanju akutne alkoholne intoksikacije na nivou komplikovanog pijanstva, a karakteriše se naglom promjenom raspoloženja i ponašanja. Raspoloženje je izrazito razdražljivo i disforično. Ekscitacija /uzbuđenje/ nastupa u mahovima, obuzetost svijesti se pojačava, a time i razumske voljne kočnice popuštaju do te mjere da može doći do afektivnih i impulsivnih radnji koje generišu agresivno ponašanje”, navodi se u mišljenju vještaka.

Specijalni tužilac Lidija Vukčević kazala je da je neophodno da se vještaci pozovu i na glavnom pretresu razjasne nedoumice koje bi mogle da se shvate kao protivurječne.

U nalazu se, između ostalog, navodi i da u vrijeme rata Zmajević prihvata naređenja bez razmišljanja. Sudija Dragoje Jović je dodao da je drugačije prema spisima predmeta, jer je okrivljeni odbio da preda oružje.

Suđenje se nastavlja 13. marta.