O INCIDENTU IZ FEBRUARA OVE GODINE

Izvještaj Ombudsmana o incidentu u kom su povrijeđeni škaljarci: Zatvorski ljekari nisu konstatovali sve povrede

U kancelariji Zaštitnika očekuju da će tužilaštvo i nadležni organi u zakonitom postupku utvrditi činjenice, odgovornost i kazniti odgovorne
4588 pregleda 0 komentar(a)
Istražni zatvor, Foto: Boris Pejović
Istražni zatvor, Foto: Boris Pejović

Iz kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda saopštili su da očekuju da će tužilaštvo i nadležni organi u zakonitom postupku utvrditi činjenice, odgovornost i kazniti odgovorne za incident u Istražnom zatvoru tokom kog su početkom februara povrijeđeni pritvorenici Savo Lipovina i Aleksandar Dropo.

To piše u Mišljenju Ombudsmana koje potpisuje zamjenica Zaštitnika Zdenka Perović.

Pojašnjeno je da je Zaštitnika načelnik Isražnog zatvora 6. februara obavijestio o incidentu, a da su oni pritvorenike obišli dan kasnije.

Tog dana razgovarali su sa više osoba i načelnikom koji im je rekao da ne zna kako su i kada pritvorenici povrijeđeni.

Rekao im je i da se 6. februara pritvorena lica nijesu žalila na postupanje službenika:

"Da je razgovarao sa svim pritvorenim licima nakon incidenta u krugu za šetnje i nijesu imali povrede".

Ali i da je narednog dana primijetio povrede kod jednog pritvorenika.

Načelnik Istražnog zatvora tada je kazao da ne zna kako se to dogodilo, niti ko je udario tog zatvorenika:

"Drugi zatvorenik ili službenik, i da je Zavod sve informacije i dokumentaciju sa kojom raspolaže predao Upravi policije".

Istog dana šef sprovodničke službe rekao je predstavnicima kancelariej Zaštitnika da je Zavod preduzeo sve mjere i radnje iz njihove nadležnosti:

"Da su službenici sprovodničke službe obavili zadatak po pravilima službe, da je proslijeđen predmet sa raspoloživom dokumentacijom Upravi policije i da očekuju od Uprave policije i tužilaštva da utvrde šta se dogodilo u prostorijama Istražnog zatvora".

Sličan odgovor Ombusman je dobio i od pomoćnika direktora, koji im je kazao da je uprava ZIKS-a preduzela sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti i da će kada se identifikuju vinovnici oni biti i disciplinski kažnjeni:

"Da su predmet sa kompletnom dokumentacijom, proslijedili Upravi policije i Tužilaštvu na dalji postupak i nadležnost".

"Vijesti" su ranije objavile da je incident počeo dok su šetali pritvorenici Dropo, Lipovina, Nikola Mandić i Nikola Lakić, koji su bili smješteni u sobi L4.

Dropo, Lipovina i Mandić navodni su članovi škaljarskog kriminalnog klana.

U Mišljenju Ombudsmana piše da su pregledali snimke sa nadzornih kamera i utvrdili da je incident počeo tokom šetnje, ali da tada nije bilo upotrebe sile.

Jedan od pritvorenika (Dropo) Zaštitniku je rekao da je on odgovoran za incident, jer je tokom šetnje razgovarao sa zatvorenikom iz druge sobe.

U Mišljenju piše da je on rekao da se jedan službenik nije ponašao kako treba, ali da se tokom šetnje nijesu tukli sa komandirima, već samo gurkali.

Pritvorenik je ispričao i da je tokom pretresa sobe dobio batine, nakon što se usprotivio tome što službenici tuku Lipovinu, koji "ima ugrađen srčani stent".

To je ponovio i Lipovina koji je rekao da je Dropo zbog njega zadobio povrede "jer ga je branio od maltretiranja službenika".

Ostali pritvorenici iz sobe ispričali su identičnu priču o prekidu šetnje, pretresu, ali i da nijesu vidjeli kako službenici tuku Dropa i Lipovinu, već čuli jauke jer su bili u hodniku. Svi su rekli i da su kada je njihov cimer (Dropo) izašao iz sobe, vidjeli da ima otok i crvenilo na oku.

Vidljive povrede zapazili su i predstavnici Zaštitnika - otok i hematom modro ljubičaste boje na oku, hematom na leđima prečnika u najširem dijelu 6 cm.

Objašnjavaju da je to bilo u ljekarskom izvještaju, ali da ljekar nije konstatovao hematom u predjelu lijeve lopatice istog prečnika.

Ljekari su konstatovali da drugi pritvorenik ima posjekotine na oba kažiprsta, ali ne i hematom ispod lijevog pazuha u najširem dijelu prečnika 4 cm.

"Pojedinačni ljekarski izvještaj za zatvorenika X.Y i X.Y, nije sadržao tačan broj povreda, niti su detaljno opisane povrede (izostavljene su određene povrede, lokalizacija, oblik i dimenzije) i povrede nijesu fotografisane... Imajući u vidu navedeno, Zaštitnik je mišljenja da je za utvrđivanje načina povređivanja pritvorenog lica X.Y i radnji kao što su saslušanje svjedoka, vještačenje i drugih procesnih radnji, kako bi se utvrdila uzročno posljedična veza između povreda i samog događaja, a koje radnje nijesu u mandatu Zaštitinika, već spadaju u domen tužilačko- sudskog postupka. Stoga, Zaštitnik očekuje da će nadležni organi u zakonitom postupku, utvrditi činjenice, odgovornost i kazniti odgovorna lica", piše u Izvještaju Zaštitnika.

Preporučujemo za Vas