Damiru Mandiću sigurnije u zatvoru

Osuđeni za ubistvo Duška Jovanovića neće izlaziti vikendom jer je ugrožen, tvrde iz ZIKS-a
29812 pregleda 8 komentar(a)
Damir Mandić, Foto: Boris Pejović
Damir Mandić, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 04.07.2019. 09:34h

Damir Mandić ne može vikendom izlaziti iz zatvora jer mu je život ugrožen.

To proizilazi iz odgovora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, odakle su “Vijestima” saopštili da je osuđenome za saučesništvo u ubistvu urednika “Dana” Duška Jovanovićaodbijen zahtjev za korišćenje tih pogodnosti.

“Zatvoreniku D. M. koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora u Kazneno-popravnom domu Podgorica u toku dosadašnjeg boravka u ovoj organizacionoj jedinici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nijesu odobravane pogodnosti korišćenja vikenda u krugu uže porodice, kao i druge pogodnosti u smislu člana 32 stav 1 tačka 1,2,3 Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti”, odgovorili su iz Zavoda.

Objasnili su da su Pravilnikom o izvršavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija propisani kriterijumi koji se uzimaju u obzir prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti zatvoreniku. “Zatvorenici za koje je u skladu sa članom 84 obavezno pribaviti procjenu bezbjednosti radi odobravanja pogodonosti, ne mogu koristiti pogodosti iz člana 84, ukoliko je na osnovu procjene bezbjednosti utvrđeno da se nijesu stekli bezbjednosni uslovi”, pojasnili su iz Zavoda.

Novu molbu Mandić može podnijeti tek za šest mjeseci, kada će uprava Zavoda ponovo tražiti od Uprave policije odgovor da li taj Podgoričanin može na par dana izaći iz ćelije.

“Kad je procjenom bezbjednosti iz stava 1 ovog člana utvrđeno da se nijesu stekli bezbjednosni uslovi za korišćenje pogodnosti, sljedeća procjena bezbjednosti ne može se tražiti prije isteka roka od šest mjeseci od dobijanja prethodne procjene”, objašnjeno je iz ZIKS-a na čijem čelu je Milan Tomić.

Mandić je i ranije tražio da vikendom izlazi iz zatvora, ali su njegovi zahtjevi takođe odbijeni.

Prošlog ljeta, nakon što je klasifikovan u prvu grupu, prebačen je iz zatvorenog dijela Kazneno-popravnog doma u Poluotvoreno odjeljenje.

Pravilnikom je predviđeno da na takozvanu ekonomiju može preći robijaš koji je izdržao trećinu kazne, ukoliko nije povratnik. Za povratnike je propisano da na to odjeljenje mogu preći nakon što odsluže polovinu kazne.

Član 84 tog pravilnika propisuje za koje osuđenike je nužno od Uprave policije tražiti procjenu bezbjednosti prije odlučivanja o njihovoj molbi:

“Radi odobravanja pogodnosti - korišćenje vikenda u krugu uže porodice, odsustvo u trajanju do sedam dana u toku jedne godine, korišćenje cijelog ili dijela godišnjeg odmora u krugu porodice, posjeta teško bolesnom članu uže porodice, prisustvo sahrani člana uže porodice, prisustvo rođenju, vjenčanju i drugom važnom događaju u užoj porodici, odlazak na sud ili drugi organ radi ostvarivanja svojih prava i izlazak radi obavljanja neodložnog i drugog važnog posla, od policije se obavezno pribavlja procjena bezbjednosti za zatvorenike koji su izvršili krivična djela za koja je izrečena kazna zatvora u trajanju preko pet godina, sa smrtnom posljedicom, protiv polne slobode”.

Mandić spada u grupu osuđenika za koje je nužno tražiti procjenu, prije koje su službenici Zavoda morali pribaviti pisani izvještaj jedinica za tretman, organizacione jedinice za rad i organizacione jedinice za obezbjeđenje.

Te službe moraju obrazložiti da li je i u kojoj mjeri robijaš resocijalizovan, procjenu rizika i nivo bezbjednosti, ali i napraviti izvještaj o dužini efektivno izdržane kazne i boravka u zatvoru u kojem izdržava kaznu, zalaganjem na radu, odnosu prema drugim zatvorenicima, zaposlenima u Zavodu...

Moraju napisati i kako se vladao i ponašao tokom izdržavanja kazne, da li su mu tokom robije izricane disciplinske mjere i ako jesu kako se nakon toga ponašao.

Mandić je u aprilu 2016. godine pravosznažno osuđen na 19 godina zatvora zbog saučesništva u ubistvu Jovanovića 27. maja 2004, pokušaja ubistva njegovog tjelohranitelja Milorada Mirovića i otmice Miodraga Nikolića.

To je bio treći sudski postupak za ubistvo Jovanovića. Prvom presudom sudije Radovana Mandića, njegov prezimenjak krajem 2006. godine, oslobođen je optužbe da je kao saizvršilac ubio Jovanovića.

Apelacioni sud ukinuo je tu presudu, nakon čega je vijeće sudije Lazara Akovića, u aprilu 2009. osudilo Mandića na 30 godina zatvora. Odlučujući po žalbama, kazna je smanjena na 18 godina, ali je i tu presudu ukinuo Ustavni sud...

Istražitelji nijesu otkrili ko je ispalio smrtonosne hice u Jovanovića nakon što je izašao iz redakcije.

Ugroženi mogu da vide bolesnog člana porodice i da odu na sahranu

Iz Zavoda su objasnili da Pravilnik predviđa i kada se ne mora tražiti procjena bezbjednosti za osuđenika koji bi da izlazi za vikend, ali i pod kojim uslovima mogu izaći oni koji su ugroženi:

“U slučaju kad se zatvorenik sam javio na izdržavanje kazne, pod uslovom da nije bio u bjekstvu. Izuzetno od stava 3 ovog člana, zatvorenik može ostvariti pogodnosti - posjeta teško bolesnom članu uže porodice i prisustvo sahrani člana uže porodice isključivo pod nadzorom službenika obezbjeđenja, uz intervenciju policije”, piše u odgovoru.