Kaliću malo 5.000 eura zbog štete na "hameru"

“Smatram da se amortizacija (nastala šteta) ne može izračunati na način kako je to učinio vještak, pa predlažem da vještačenje uradi i vještak ekonomsko-finansijske struke Vukadin Stojanović, a prema parametrima iz nalaza vještaka mašinske struke”, kazao je advokat Stefan Jovanović
6239 pregleda 4 komentar(a)
Hamer nakon razbijanja protesta 2015. godine, Foto: RTV
Hamer nakon razbijanja protesta 2015. godine, Foto: RTV

Sutkinja Dijana Rovčanin odbila je predlog advokata Stefana Jovanovića da i vještak ekonomsko-finansijske struke procijeni koliko je Rožajac Mersudin Kalić izgubio dok je država gazdovala njegovim hamerom.

Jovanović je na jučerašnjem ročištu tražio dodatno vještanje jer nijesu zadovoljni dopunskim nalazom vještaka mašinske struke Gorana Čarapića.

“Smatram da se amortizacija (nastala šteta) ne može izračunati na način kako je to učinio vještak, pa predlažem da vještačenje uradi i vještak ekonomsko-finansijske struke Vukadin Stojanović, a prema parametrima iz nalaza vještaka mašinske struke”, kazao je Jovanović.

Na pitanje sutkinje zašto u ovoj fazi predlaže to vještačenje, Jovanović je kazao da nakon jučerašnjeg Čarapićevog iskaza smatra da taj vještak nije dobro izračunao nastalu amortizaciju.

Zastupnica države Sanja Jaredić bila je protiv novog vještačenja jer je dokazni predlog predložen u toj fazi postupka i jer smatra da samo vještak mašinske struke može procijeniti vrijednost i štetu nastalu na automobilu.

Rovčanin je kazala da će u odluci obrazložiti zašto je odbila predlog Kalićevog pravnog zastupnika.

Čarapić je u dopunskom nalazu procijenio da je Mersudin Kalić izgubio je oko 5.000 eura, dok je država gazdovala njegovim hamerom.

Vještak je ranije procijenio da je Kalić izgubio preko 20.000 eura, ali je sutkinja tražila da u dopuni nalaza obračuna samo amortizaciju koja je nastala kao posljedica neadekvatnog čuvanja i održavanja, i da ne uzima u obzir amortizaciju koja bi neminovno nastupila i da se vozilo nalazilo kod Kalića.

Jaredić je juče ponovila da je neprihvatljivo da vještak kao osnovicu za obračun amortizacije uzima novonabavnu cijenu vozila, već onu po kojoj je kupljeno. Oboje su juče prigovorili nalazu vještaka, dok je Čarapić ostao pri svom nalazu.

Rovčanin će odluku saopštiti 17. oktobra. Ona je prije nekoliko mjeseci odlučila da opet otvori raspravu i traži dopunu nalaza, iako je krajem aprila završila suđenje i trebalo da donese odluku u tom predmetu.

Kalić je tužio državu i Upravu za imovinu tražeći odštetu zbog hamera koji mu je, kako tvrdi u tužbi, vraćen uništen nakon što su on, njegov brat Safet i snaha Amina pravosnažno oslobođeni optužbi za pranje novca.

Uprava za imovinu dala je Kalićev hamer na korišćenje Specijalnoj antiterorističkoj jedinici.

SAJ je to vozilo koristio i u “lovu na građane” nakon razbijanja protesta u oktobru 2015.

Bonus video: