NIJE HTJELA DA ODGOVORI "VIJESTIMA" DA LI JE VOLONTIRALA

Marijana Petranović falš uvjerenjem došla do fotelje?

Da li je izdavanjem uvjerenja počinjeno bilo koje krivično djelo i ko ga je počinio, utvrdiće Osnovno državno tuižilaštvo u Podgorici koje je pokrenulo izviđaj
32909 pregleda 48 komentar(a)
Tvrdi da je Petranović volontirala: Čađenović, Foto: Zoran Đurić
Tvrdi da je Petranović volontirala: Čađenović, Foto: Zoran Đurić

Pomoćnica izvršnog direktora podgoričkog preduzeća “Tržnice i pijace” Marijana Petranović došla je na tu funkciju uz pomoć falsifikovanog uvjerenja o volonterskom radu na pravnim poslovima u Službi zaštite i spasavanja (SZS) Glavnog grada.

To proizilazi iz zapisnika Odjeljenja upravne inspekcije, čiji inspektori su u postupku kontrole utvrdili da nema dokaza da je Petranovićeva na bilo koji način bila radno angažovana u SZS.

Uvjerenje da je Petranovićeva, specijalista pravnih nauka, u SZS volontirala od 25. juna 2015. do 1. novembra 2016. godine, izdao joj je bivši komandir te službe Andrija Čađenović.

Međutim, pod djelovodnim brojem pod kojim je zavedeno njeno uvjerenje, u knjigama SZS zaveden je dopis poslat Sekretarijatu za kulturu Glavnog grada, tvrde izvori “Vijesti” iz tog preduzeća.

Petranovićeva nije htjela da odgovori “Vijestima” da li je i ako jeste kada volontirala u podgoričkoj Vatrogasnoj:

“Ne bih davala nikakve informacije vezano za tu temu. Gdje je trebalo već smo dali informacije”, kazala je ona.

Za razliku od nje, Čađenović je bio raspoložen za odgovore ističući da je Petranovićeva volontirala: “Ako sam dao potvrdu da je neko lice volontiralo, onda sigurno jeste, a niko me iz policije zbog toga nije kontaktirao”.

Međutim, u zapisniku o izvršenom vanrednom inspekcijkom nadzoru, koji potpisuje upravna inspektorka Jovana Nišavić, piše da nema nikakvih dokaza o angažovanju Petranovićeve u SZS.

U Uvjerenju piše da je izdato 20. septembra 2017. godine i zavedeno pod brojem 26-D1-228-1177/17, a Čađenović svojim potpisom i pečatom SZS garantuje da je Petranović volontirala na poslovima samostalnog savjetnika i za pravne poslove: “Imenovana je pomenute poslove obavljala stručno i kvalitetno i time stekla ukupno godinu, četiri mjeseca i pet dana radnog iskustva na pomenutim poslovima”.

Objašnjeno je da se uvjerenje izdaje na lični zahtjev i da služi isključivo zbog prijave na javni oglas.

Tužilaštvo ispituje ima li krivice

Da li je izdavanjem uvjerenja počinjeno bilo koje krivično djelo i ko ga je počinio, utvrdiće Osnovno državno tuižilaštvo u Podgorici koje je pokrenulo izviđaj.

“U Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po označenoj prijavi formiran je predmet koji je trenutno u fazi izviđaja. Postupajući tužilac je dao nalog policiji da prikupi podatke kako bi se provjerili navodi krivične prijave i utvrdilo da li u radnjama prijavljenih ima elemenata krivičnih djela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”, odgovoreno je iz ODT Podgorica.

Navodno, prevara je otkrivena nakon što je Upravnoj inspekciji stigla prijava da je Petranovićeva na funkciju postavljena na osnovu radnog staža “ostvarenog u Službi zaštite i spasavanja Glavnog grada iako nikada nije dolazila u prostorije te Službe, već joj je izdata fiktivna potvrda”.

Nakon kontrole, inspektorka Nišavić konstatovala je da nema materijalnih dokaza o angažovanju Petranovićeve u SZS po bilo kom osnovu, i da joj na uvid nije dostavljena sporna potvrda: “Konstatuje se - Marijana Petranović nije zasnovala radni odnos u SZS u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi... Nije obavljala volonterski rad pod uslovima i na način propisan Zakonom o volonterskom radu...Nema materijalnih dokaza o radnom angažovanju Marijane Petranović u SZS po osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima i ugovora o dijelu”, piše u nalazu.

U vatrogasnoj je niko nije vidio

Prema dokumentima Upravne inspekcije u koje su “Vijesti” imale uvid, novi komandir SZS Goran Janković izjavio je da je 9. jula 2019. izvršen nadzor u toj Službi “u vezi izdavanja potvrde o volonterskom radu na ime Marijane Petranović”.

“Od strane inspektorke sam upoznat da postoje određeni problemi u vezi sa izdavanjem navedene potvrde. S obzirom da nisam upoznat sa bilo kakvim izdavanjem potvrde o volontiranju, izdao sam nalog zaposlenima u Službi zaštite koji su direktno odgovorni za zavođenje akata, evidentiranje osiguranja volontera i samostalnog savjetnika i za pravne poslove koji sačinjava sve akte i ugovore u Službi da daju izjave u vezi sa navedenim okolnostima”.

I nekadašnja šefica računovodstva, sada rukovodilac Odjeljenja za opšte i računovodstvene poslove Nina Kostić izjavila je da je za potvrdu o volonterskom radu izdatu Petranovićevoj saznala od inspektorke: “Imenovana u spornom periodu nije bila prijavljena za osiguranje za slućaj nesreće”.

Arhivar Enisa Ramović objasnila je da je u Zavodnoj knjizi SZS pod brojem pod kojim je Čađenović idao uvjerenje zaveden drugi dopis, ali da ne zna kako je došlo do greške.

Nešto opširnije objašnjenje dala je Snežana Spaić, ističući da je radno mjesto savjetnice za pravne poslove i jedino mjesto te vrste sistematizovano u SZS i da ga ona pokriva: “Za vrijeme četvorogodišnjeg mandata komandira Andrije Čađenovića pomenutu pravnicu Marijanu Petranović nikada nijesam vidjela u Službi zaštite i spasavanja, a u pravnoj kancelariji ne postoji dosije imenovane u kome bi se našao ugovor o volonterskom radu, sporna potvrda i ostala dokumentacija”.

Spaić je objasnila da potvrdu koju je potpisao Čađenović, kao pravnica, nije obradila: “Uz napomenu da sve akte koje pravno obrađujem potpisujem kao obrađivač. Takođe, kao pravnica u SZS nijesam sačinila ugovor o volonterskom radu za pravnicu Marijanu Petranović”.

Vjerodostojnost uvjerenja nijesu provjeravali

Iz “Tržnica i pijaca” “Vijestima” su odgovorili da nisu provjeravali vjerodostojnost uvjerenja koje im je Petranović dostavila kada je konkurisala za funkciju pomoćnika direktora.

Objasnili su da je za pomoćnicu izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove, na mandatni period od četiri godine, imenovana 1. februara, nakon prethodno raspisanog konkursa.

Na tu funkciju izabrao je Odbor direktora Društva.

Pojasnili su da je javni konkurs za prijem u radni odnos na to radno mjesto objavljen 11. januara: “Po završenom konkursu, razmatrana je prijava imenovane i konstatovano je da je uz CV dostavila svu potrebnu dokumentaciju traženu oglasom. Kao dokaz o radnom iskustvu, između ostalog, dostavljeno je i Uvjerenje o radnom iskustvu-potvrdu o volontiranju izdatu od strane Službe zaštite Glavnog grada. S obzirom da se radi o uvjerenju koje ima snagu javne isprave, jer je izdato od strane nadležnog organa, sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica, ‘Tržnice i pijace’ nemaju pravo, a ni obavezu da utvrđuju vjerodostojnost izdate isprave”.

Objasnili su da je, na osnovu anonimne prijave, 5. jula izvršen inspekcijski nadzor: “I zapisnički nijesu konstatovane nepravilnosti po pitanju raspisanog javnog konkursa. U slučaju da nadležni organi utvrde eventualne nepravilnosti i nezakonitosti i o tome nas obavijeste, društvo ‘Tržnice i pijace’ će postupiti u skladu sa zakonom”, kazali su oni.