Policija tvrdi da ulcinjski paroh ugrožava nacionalnu bezbjednost

Smiljić je početkom aprila, zbog krivičnog djela - nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, shodno sporazumu o priznanju krivice, kažnjen sa 4.500 eura

24438 pregleda 170 reakcija 70 komentar(a)
Siniša Smiljić, Foto: Savo Prelević
Siniša Smiljić, Foto: Savo Prelević

Ulcinjski paroh Siniša Smiljić moraće početkom jula da napusti Crnu Goru jer navodno ugrožava njenu nacionalnu bezbjednost.

To piše u rješenju MUP-a - ulcinjske filijale za građanska stanja i lične isprave, u kome se konstatuje da 2. jula prestaje da važi dozvola za privremeni boravak, svešteniku rođenom u Zavidovićima u BiH.

Smiljić je početkom aprila, zbog krivičnog djela - nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, shodno sporazumu o priznanju krivice, kažnjen sa 4.500 eura.

Suprotno zabrani, tada je vozio iz Ulcinja za Podgoricu.

U rješenju piše da je filijala, inicijativom Sektora granične policije, obaviještena da su shodno Zakonu o strancima, naknadno nastupili razlozi koji se odnose na smetnje iz razloga unutrašnje bezbjednosti.

“A kojim je propisano da unutrašnja bezbjednost podrazumijeva zaštitu bezbjednosti građana, Ustavom utvrđenih sloboda i prava i imovine, sprečavanja vršenja i otkrivanja krivičnih djela i prekršaja, pronalaženja učinialaca krivičnih djela i prekršaja i održavanje javnog reda i mira”, navodi se u dokumentu.

Filijala je, kako stoji, imala uvid u pravosnažnu presudu Osnovnog suda u Podgorici, na osnovu koje je Smiljić kažnjen sa četiri i po hiljade eura, u vrijeme epidemije koronavirusa.

Konstatuje se i da sveštenik nije htio da otpiše zapisnik bez prethodne konsultacije sa Pravnim savjetom Mitropolije.

Smiljić je tada ocijenio da je osuđujuća presuda Osnovnog suda nepravedna i da krivično djelo za koje je optužen ne narušava njegove moralne osobine niti ugrožava bezbjednost i ugled države u kojoj živi od 15. godine.

On je naveo da je zaboravio potvrdu za koju je imao legitimitet da je sam sebi izda i da je ona naknadno dostavljena tužilaštvu, ali nije uvažena jer se radilo o “djelu u momentu”.

Kazao je i da je krivicu priznao i platio drakonsku kaznu samo da bi izbjegao patnju porodice i djece.

U rješenju se navodi i da je filijala u sprovedenoj radnji sačinila zapisnik koji stranka u postupku nije htjela da potpiše.

Protiv rješenja, ovlašćeni punomoćnik Smiljića, izjavio je žalbu.

Peticiju protiv rješenja potpisalo i 100 Albanaca

Predsjednik crkvene opštine Ulcinj Božidar Mihailović, kazao je da je peticiju povodom pokretanja postupka o otkazivanju boravka mjesnom parohu protojereju Siniši Smiljiću za dva dana potpisalo više od hiljadu pravoslavnih žitelja i oko 100 Albanaca islamske i rimokatoličke vjeroispovijesti.

Naveo je da je za tri godine službe u Ulcinju, Smiljić afirmisao međuetničku toleranciju i sklad u gradu i podsjetio da je njegovim dolaskom u parohiji zaživio kulturno umjetnički duh, škola vjeronauke, stono-teniska sekcija, kolo milosrdnih sestara...

Mihailović je naglasio da potpisani građani sve radnje paroha doživljavaju kao zajednička djela.

“Molimo nadležne koji odlučuju u postupku, da uzmu u obzir i ove činjenice. i da sagledaju okolnosti u gradu, gdje pravoslavno življe trpi neke nedostatke. Zato bi ovo bio još jedan moralni udar koji bi ostavio duboke posljedice, kako na biće pravoslavne zajednice tako i na multikonfesionalne odnose u gradu“, naveo je Mihailović.

Bonus video: