AKCIJA STRANAC

Uprava policije: Za osam državljana Srbije zabrana ulaska u Crnu Goru do 1. maja

Iz Uprave policije su saopštili da državljani Srbije moraju da napuste teritoriju Crne Gore do 1. februara

23578 pregleda 87 reakcija 86 komentar(a)
Foto: Twitter
Foto: Twitter

Uprava policije izrekla je zabranu ulaska u Crnu Goru do 1. maja za osam državljana Srbije.

Iz Uprave policije saopšteno je da su u sklopu aktivnosti "Stranac" pripadnici Centra bezbjednosti Nikšić kontrolisali objekat "Krsmanović" u kojem je zatečeno više stranih državljana.

U saopštenju se navodi da su u apartmanima zatečeni: V.V. (38), J.D. (41), O.Đ. (38), J.N. (41), A.S. (26), B.D. (22), V.M. (23) i N.A. (35) svi državljani Srbije.

"Prilikom kontrole utvrđeno je da navedena lica, kao izvršioci posjeduju ugovore o djelu političke partije u Crnoj Gori "Nove srpske demokratije" iz Podgorice kao naručioca posla, a koji se odnose na unapređenje organizacije stranke u smislu uređenja podataka i elektronske obrade baze članstva kroz primjenu novih tehnoloških rješenja radi nesmetanog i efikasnog funkcionisanja, pri čemu je definisan period angažovanja stranih državljana, od 25. januara 2021. godine do 10. februara 2021. godine. Iz razloga neposjedovanja dozvola za privremeni boravak i rad stranih državljana kao i potvrde o prijavi rada, navedenim licama su od strane Inspektora za strance Stanice granične policije I Nikšić uručeni pozivi za obavljanje informativnog razgovora u službenim prostorijama ove stanice, a u vezi pojašnjavanja obavljanja radne djelatnosti bez neophodnih dozvola", pojašnjeno je iz Uprave policije.

Navode da je daljom kontrolom inspektora za strance utvrđeno da su državljani Republike Srbije nakon ulaska u Crnu Goru u zakonom predviđenom roku prijavili boravak u apartmanima "Krsmanović".

"Takođe je uvidom u navedene ugovore o djelu, utvrđeno da je iste kao naručioc planiranih radnih aktivnosti “Nove srpske demokratije”. Lica su prilikom prikupljanja obavještenja izjavila da nijesu bili upoznati sa odredbama člana 39, koji precizira postupak izdavanja dozvole za privremni boravak, člana 40 koji definiše postupak izdavanje dozvole za privremni boravak i rad kao i člana 85 Zakona o strancima kojim je preciziran postupak izdavanja potvrde o prijavi rada, a što im je predočeno i pojašnjeno od strane inspektora za strance Stanice granične policije I Nikšić. Obzirom da su lica izvršila turističku prijavu boravka u apartmanima “Krsmanović”, kao i da ne posjeduju dozvole za privremeni boravak i rad i potvrde o prijavi rada, te shodno članu 35 Zakona o strancima, je utvrđeno da boravak ne koriste u svrhu radi koje im je odobren, od strane Inspektora za strance Stanice granične policije I - Nikšić, protiv navedenih lica na osnovu člana 36 Zakona o strancima donešena su rješenja o otkazu boravka do 90 dana kojima je određeno da lica moraju napustiti teritoriju Crne Gore 1. februara pri čemu im je izrečena zabrana ulaska u Crnu Goru do 1. maja 2021. godine", saopšteno je iz policije.

Poručili su i da "ničije prijetnje krivičnim prijavam neće pokolebati pripadnike Uprave policije da svoj posao obavljaju u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima".

Ranije večeras lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić je najavio da će zbog, kako tvrdi ponovnog brutalnog miješanja policije u izbore, podnijeti krivičnu prijavu protiv načelnika nikšićkog Centra bezbjednosti i, kako je napisao, njegovog nalogodavca, predsjednika Opštine Milutina Simovića.

Preporučujemo za Vas