suđenje po tužbi Bećirovića protiv MANS-a, Daily pressa i Jumedia monta

Milovac: Istraživali smo imovinu Medenice

"Sam postupak je bio jednostavan, jer smo provjeravali podatke koje su prijavili Agenciji za sprečavanje korupcije i upoređivali sa dostupnim podacima kod Uprave za nekretnine i Poreske uprave. Na osnovu toga smo došli do podataka da predsjednica Vrhovnog suda nije prijavila prihod od prodaje imovine koju je naslijedila"

40153 pregleda 39 reakcija 18 komentar(a)
Nikoga nismo optužili za pranje novca: Milovac, Foto: Boris Pejović
Nikoga nismo optužili za pranje novca: Milovac, Foto: Boris Pejović

Imovinu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice istraživači Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) provjeravali su u okviru redovnih poslova.

To je juče u sudnici podgoričkog Osnovnog suda rekao direktor Istraživačko centra MANS-a Dejan Milovac.

On je svjedočio pred sudijom Simom Rašovićem, na ročištu po tužbi Zorana Bećirovića i Kaldero trading LTD-a, protiv MANS-a, Daily Presa i Jumedija monta.

U zapisniku sa glavne rasprave, u koji su “Vijesti” imale uvid piše da je Milovac pojasnio da je pored mnogih drugih funkcionera iz sudske organizacije - predsjednika sudova, sudija, tužioca, predmet istraživanja bila i Medenica.

Medenica
Medenicafoto: Boris Pejović

“Sam postupak je bio jednostavan, jer smo provjeravali podatke koje su prijavili Agenciji za sprečavanje korupcije i upoređivali sa dostupnim podacima kod Uprave za nekretnine i Poreske uprave. Na osnovu toga smo došli do podataka da predsjednica Vrhovnog suda nije prijavila prihod od prodaje imovine koju je naslijedila. Uvidom u dokumentaciju kod Uprave za nekretnine, hronologiju promjene upisa, utvrdili smo da je imovina koju je prodala Vesna Medenica, nekih oko 12.000 metara kvadratnih, prodata za 130.000 eura, i da je tu imovinu kupila firma iz Kolašina, Lolkan Investments”, rekao je Milovac.

Istakao je da taj prihod nije bio prijavljen u imovinskom kartonu Medenice i da su daljim istraživanjem utvrdili da je firma Lolkan Investments kćerka kompanije “Katun” d.o.o. Kolašin, te da je u njenom stopostotnom vlasništvu. Milovac je pojasnio da je utvrđeno i da je to preduzeće u vlasništvu tužioca II reda „Kaldero“.

“Za ‘Kaldero’ smo iz ranijeg rada znali da je vlasništvo Zorana Bećirovića, pa smo daljom provjerom utvrdili da je on i dalje vlasnik te kompanije. Analizom finansija utvrdili smo da je firma Lolkan Investments iz Kolašina, i da prije i poslije istraživanja nije imala nekog značajnijeg prometa, odnosno prihoda i rashoda, pa se otvorilo pitanje iz kojih sredstava je ova firma platila kupoprodajnu cijenu zemljišta od Vesne Medenice“, izjavio je Milovac.

Dodao je da se MANS odlučio da priču o svemu ovome objavi u saradnji sa TV Vijesti, što je i urađeno.

Naveo je da se na adresama na kojima su prijavljene firme Lolkan Investments i „Katun“ u CRPS-u, a to su ulice Mojkovačka i Breza u Kolašinu, ne nalaze objekti ili natpis koji bi upućivao da se te firme tu nalaze.

„Zadatak TV Vijesti je bio da dobije komentare od Vesne Medenice i Zorana Bećirovića, kao vlasnika pomenutih firmi, pa smo dobili informaciju od TV Vijesti da su poslali poruku Bećiroviću, na koju on nikada nije odgovorio“, rekao je Milovac.

Odgovarajući na pitanja punomoćnika tužilaca advokata Branka Čolovića, svjedok je kazao da se ne bavi novinarskim poslom, već istraživačkim radom.

“MANS nije registrovan kao medij. Ono što je bilo ekskluzivno i što javnost nije znala, jeste naziv kompanije sa kojom je javni funkcioner ranga predsjednice Vrhovnog suda Vesna Medenica imala poslovni odnos. To što Vesna Medenica nije u svom imovinskom kartonu prijavila prihod od prodaje zemljišta mi smo cijenili kao nešto o čemu javnost treba da bude upoznata i da je to od javnog interesa. Povod svih radnji koje je MANS preduzeo u konkretnom slučaju je bila Vesna Medenica, odnosno predsjednica Vrhovnog suda, kao funkcija“, rekao je Milovac.

Dodao je da se ne može sjetiti da li je on u saopštenju od 16. septembra 2019. unio riječ “ekskluzivno“.

Objasnio je i da je u istraživačkoj priči koja je objavljena na TV Vijesti navedeno da su posjetili mjesto gdje bi trebalo da budu te firme, odnosno adrese na kojima su registrovane.

“Tu smo naveli da ih na tim adresama nijesmo mogli naći, a nije unijeto u to saopštenje od 16. septembra 2019. godine. Meni je poznato šta znači pranje novca i da je to krivično djelo. U teoriji kada neka kompanija kupi imovinu, odnosno, ako kupuje bilo kakvu imovinu, postoji nekoliko načina da to kupi - da svoju dobit usmjeri na kupovinu nekretnina, da podigne kredit, ili da neko od osnivača pozajmi novac koji će ući u firmu koja je inače bez prihoda. Mi smo odbacili priču da je malo vjerovatno da je zemljište kupljeno od kredita dobijenog od neke komercijalne banke, jer bi to značilo da se taj dug godinama umanjuje”.

Tvrdio je i da ni Medenicu ni nikoga nisu optužili za pranje novca:

“Već smo samo rekli da takve šeme mogu biti školske priče za pranje novca i o tome postoje hiljade i hiljade strana. Znači, nismo mislili da pranje novca predstavlja konkretna šema po kojoj je Vesna Medenica prodala zemljište“, izjavio je Milovac.

Pojasnio je da je imao uvid u notarski zapis o kupoprodaji zemljišta između Vesne Medenice i Lolkan firme, te da je u njemu bilo naznačeno da će kupoprodajna cijena biti uplaćena na račun Vesne Medenice.

“Tu je pisalo da će biti uplaćeno na bankovni račun, a ne i da je uplaćeno, a druga činjenica je da Medenica nije prijavila tah prihod u svom kartonu. Meni nije poznato da li je Zoran Bećirović dana 26. 09. 2019. dostavio “Vijestima” i “Danu” neko saopštenje“, kazao je Milovac.

Punomoćnik tužilaca, advokat Čolović je prigovorio iskazu svjedoka, navodeći da se ne može prihvatiti kao vjerodostojan jer je u suprotnosti sa pisanim dokazima.

Odgovarajući na pitanja suda, Milovac je kazao da se MANS nije obraćao Bećiroviću, u vezi sa istraživačkim radom koji je javno objavljen.

“To obično radimo sa nekom od televizija sa kojom postignemo dogovor da se oni obrate radi dobijanja informacija u vezi sa licima za koja sprovodimo istraživački rad, kako bi dobili drugu stranu priče“, kazao je Milovac.

Sud je donio rješenje da se na narednom ročištu 19. marta saslušaju svjedoci Milan Sekulović, novinar “Dana” i Lazar Grdinić, navodi se u zapisniku Osnovnog suda u Podgorici.