osuđen prošle godine na godinu zatvora za posredovanje u švercu droge

Presuda novinaru je pravno neodrživa

Odbrana prvostepeno osuđenog Jova Martinovića traži da se on oslobodi od optužbe

7994 pregleda 3 komentar(a)
Pogrešno utvrđeno činjenično stanje: Martinović, Foto: Savo Prelević
Pogrešno utvrđeno činjenično stanje: Martinović, Foto: Savo Prelević

Presuda novinaru Jovu Martinoviću pravno je neodrživa i donesena je uz bitne povrede krivičnog postupka.

To je konstatovao njegov pravni zastupnik, advokat Mitar Mugoša u žalbi na prvostepenu presudu Višeg suda u Podgorici. U Apelacionom sudu juče je održana sjednica vijeća na kojoj razmatrane žalbe na tu odluku.

U ponovljenom sudskom procesu, Martinović je u oktobru prošle godine, osuđen na godinu zatvora za posredovanje u švercu droge, dok je oslobođen optužbe da je bio član kriminalne organizacije na čijem čelu se nalazio Cetinjanin Duško Martinović.

Istom presudom, Branka Stanišić je oslobođena optužbi da je bila član kriminalne organizacije.

"Smatram da je prvostepeni sud počinio bitne povrede krivičnog postupka, budući da presuda uopšte nema razloga o odlučnim činjenicama, što presudu čini pravno neodrživom. Odbrana ukazuje da presuda uopšte nema razloga i kada je u pitanju jedan od osnovnih elemenata neophodno potrebnih za postojanje i utvrđivanje krivične odgovornosti a to je pitanje postojanja direktnog umišljaja kod optuženog Martinović Jova. Predlažem da Apelacioni sud donese rješenje kojim će preinačiti presudu Višeg suda i optuženog Martinović Jova osloboditi od krivične orgovornost", naveo je advokat Mugoša u žalbi.

Okrivljeni Martinović je izjavio žalbu zbog bitne povrede krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

"U ponovnom sudskom postupku ponovo mi je povrijeđeno pravo na pravično suđenje zajamčeno Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i članom 37 Ustava RCG. Prvostepeni Viši sud je prekršio član 203 b stav 3 ZKP-a i nije omogućio uvid u spise predmeta u cjelini. Obrana nikada nije dobila naredbu o proširenju istrage u odnosu na optuženog Hadžibeti Jonuza koji se dovodi u vezu tačke optužnice kojom je i moja malenkost obuhvaćena. Za ovu naredbu smo saznali tokom glavnog pretresa u prvom suđenju i sudsko vijeće nas ni u ponovljenom postupku nije udostojilo tog spisa iako smo ga tražili", navodi se u žalbi.

Dodaje se da je u ponovljenom postupku, prvostepeni sud, na predlog odbrane, saslušao u svojstvu svjedoka neposredne učesnike predmetnog događaja - Duška Martinovića i Jonuza Hadžibetija, uz sva procesna upozorenja da kao svjedoci moraju govoriti istinu i da davanje lažnog iskaza predstavlja krivično djelo.

Jovo Martinović
foto: Savo Prelević

"Oba svjedoka potvrdila su moju odbranu, da nemam nikakve veze za predmetnom marihuanom niti da sam bio ikada zadužen da pronalazim lica od kojih se može nabaviti marihuana, već da sam sa dotičnima komunicirao isključivo u svojstvu novinara zbog dokumentarnog filma za francusku televiziju na kojem sam radio („Put kalašnjikova“ prikazan na Canal Plusu 4. 1. 2016. u Francuskoj)”, istakao je Martinović u žalbi.

On je zatim komentarisao i visinu izrečene zatvorske kazne.

"Želim se osvrnuti na visinu kazne koja je oštra i veća od one koju su dobila lica u postupku koji su potpisali sporazume o priznanju krivice, a kojima se stavljao znatno veći stepen kriminalne radnje u odnosu na mene. Iz svega navedenoga, smatram da je sud donio odluku zasnovanu na zamjeni teza i pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju čije obrazloženje je konfuzno, protivrječno, koje u određenim elementima vrijeđa zdrav razum i inteligenciju i čak pokazuje ličnu netrpeljivost prema mojoj profesiji i meni samom. Predlažem da Apelacioni sud Crne Gore usvoji predmetnu žalbu i donese odluku kojom će preinačiti presudu Višeg suda u Podgorici od 8. 10. 2020. na način što će moju malenkost osloboditi od krivične odgovornosti za dati predmet ili predmet vratiti prvostepenom sudu u izmijenjenom sastavu vijeća na ponovni postupak i odlučivanje radi donošenja pravilne i zakonite odluke", piše Martinović u žalbi.

Preporučujemo za Vas