OS Herceg Novi

Terete ga za utaju poreza i falsifikovanje

Osnovni sud u Herceg Novom potvrdio optužnicu koju je tamošnje tužilaštvo podiglo protiv izvršnog direktora kompanije “DT”

6396 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Osnovni sud u Herceg Novom potvrdio je optužnicu koju je tamošnje tužilaštvo podiglo protiv pravnog lica “DT” iz te opštine i okrivljenog B.K. zbog produženog krivičnog djela - utaja poreza i doprinosa, kao i zbog krivičnog djela - posebni slučajevi falsifikovanja isprave.

Optužnicom je predstavljeno da izvršni direktor te firme B. K. tokom 2016, 2017, 2018. i 2019. godine nije podnio obavezne prijave i nije prijavio zakonito stečeni prihod.

“Nadležnoj Poreskoj upravi PJ Herceg Novi nije prikazivao promet ostvaren po računima od 19. aprila 2017. godine na iznos od 250.320,07 eura, od 30. novembra 2017. godine na iznos od 235.070,00 eura, od 31. januara 2018. godine na iznos od 314.600,00 eura, od 23. aprila 2018. godine na iznos od 302.500,00 eura, od 17. avgusta 2018. godine na iznos od 314.750,00 eura”, piše u optužnici.

U tom aktu navodi se da on nije podnosio obavezne mjesečne prijave za obračun PDV-a i tako izbjegao da plati porez na dodatu vrijednost i to: za april 2017. godine u iznosu od 39.987 eura, za novembar 2017. u iznosu od 37.532 eura, za januar 2018. godine u iznosu od 54.600 eura, za april 2018. u iznosu od 52.500 eura i za avgust 2018. godine u iznosu od 54.626 eura.

Takođe, piše da nije platio i porez na dobit pravnih lica za poslovnu 2017. godinu u iznosu od 36.710 eura, a za 2018. godinu u iznosu od 57.183 eura: “I tako oštetio državu Crnu Goru za navedene iznose”.

“Okrivljeni K. B. je u toku 2016, 2017. i 2018. godine, u namjeri da potpuno izbjegne plaćanje poreza, nije podnio obavezne prijave i nije prijavio zakonito stečeni prihod, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi deset hiljada eura. Na način što je sa računa ‘D. T.’... u kojem ima svojstvo izvršnog direktora, podigao gotovinu koja se smatra ostalim naknadama i to u toku 2016. godine iznos od 12.690 eura, 2017. godine iznos od 57.627 eura i 2018. godine iznos od 142.454 eura i tako izbjegao da plati porez na dohodak fizičkih lica i to u 2016. godini u iznosu od 1.142 eura, u 2017. godini u iznosu od 5.186 eura, u 2018. godini u iznosu od 12.812 eura, kao i prirez na porez za O. H. N. u 2018. godini u iznosu 1.666 eura i tako oštetio državu Crnu Goru - Upravu lokalnih javnih prihoda za gore navedene iznose”, stoji u optužnici osnovnog državnog tužilaštva.

Navode da je ista osoba 1. januara 2016. godine sačinila neistinitu ispravu – ugovor o zajmu, u kojoj je kao izdavalac isprave uz svoj potpis stavio da ima položaj izvršnog direktora u firmi “D. T.”, iako u momentu zaključivanja ugovora nije imao položaj izvršnog direktora, niti status odgovornog lica u tom pravnom licu, već je taj status stekao tek 7. aprila 2016. godine rješenjem Poreske uprave CRPS Podgorica, kada je registrovan kao izvršni direktor.

“Takvu neistinitu ispravu je ovjerio pečatom ‘D.T.’ a potom predmetni ugovor upotrijebio kao pravi u Poreskoj upravi Područne jedinice Herceg Novi, dostavljajući ga uz podnesak koji je u tom organu zaveden 7. avgust 2019. godine, kao i 24. 10. 2019. godine u Upravi policije CB H N u izviđajnom postupku prilikom prikupljanja obavještenja u svojstvu građanina”, navodi se u optužnici.

Preporučujemo za Vas