"pokušava da se umiješa u nadležnosti tužilaštava"

Burić: Izjava Abazovića pokazatelj da iza njegovih istupa postoje neki drugi razlozi

"Državno tužilaštvo do sada je više puta negodovalo zbog pokušaja potpredsjednika Vlade da unizi državnotužilačku organizaciju i omalovaži državne tužioce kao nosioce ove značajne javne funkcije"

22359 pregleda 168 reakcija 33 komentar(a)
Burić, Foto: Savo Prelević
Burić, Foto: Savo Prelević

Vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić optužio je potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića da svojim izjavama "usljed neznavenosti ili loše namjere, pokušava da se umiješa u nadležnosti tužilaštava".

Burić je u reagovanju naveo i da su izjave Abazovića "pokazatelj da iza njegovih istupa zapravo postoje neki drugi razlozi".

Abazović je na današnjoj vanrednoj konferenciji za novinare rekao da su zabranu Belivuku "ukinuli Baković i Lazović", te da SDT treba da utvrdi koji od njih.

Enis Baković i Zoran Lazović su bivši pomoćnici direktora Uprave policije.

Reagovanje Burića prenosimo integralno

"Državno tužilaštvo do sada je više puta negodovalo zbog pokušaja potpredsjednika Vlade da unizi državnotužilačku organizaciju i omalovaži državne tužioce kao nosioce ove značajne javne funkcije. Sa žaljenjem konstatujemo da smo zbog postupaka izvršne vlasti u obavezi da to učinimo još jednom i podsjetimo da je Državno tužilaštvo samostalan organ. Posljednja izjava potpredsjednika Vlade u kojoj, usljed neznavenosti ili loše namjere, pokušava da se umiješa u nadležnosti tužilaštava, pokazatelj je da iza njegovih istupa zapravo postoje neki drugi razlozi.

Da javnost ne bi podlegla populističkim tvrdnjama i pogrešnim tumačenjima koja se odnose na nadležnosti državnih tužilaštava, neophodno je da objasnimo:

Kao što je Specijalno državno tužilaštvo juče obavijestilo javnost, u tom tužilaštvu je povodom krivične prijave, poslanika M.M. formiran predmet protiv Z.L., zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije. U toku izviđaja po navedenoj krivičnoj prijavi SDT je prikupilo određene podatke i dokumentaciju, što znači da je ovo tužilaštvo već zasnovalo nadležnost i preduzimalo određene radnje i mjere u konkretnom slučaju.

Ova činjenica je bila poznata potpredsjedniku Vlade i Ministarstvu unutrašnjih poslova, pa su bili obavezni da sve podatke, činjenice i informacije u vezi predmetnog događaja dostave Specijalnom državnom tužilaštvu kao nadležnom, tim prije ako imaju dokaze da su krivično djelo zloupotreba službenog položaja izvršili određeni javni funkcioneri, kako su to tvrdili na današnjoj konferenciji za medije.

Međutim, Ministarstvo unutrašnjih poslova podnijelo je 13.10. 2021.godine krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, pa se postavlja pitanje šta je motiv da se povodom istog krivično pravnog događaja neosnovano i nezakonito utiče na formiranje i vođenje dva krivična postupka u dva državna tužilaštva.

Po prijemu krivične prijave, koja je podnijeta protiv službenice Uprave policije S.I., zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja, postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici započeo je postupak izviđaja, preduzeo radnje i mjere za koje nije nadležan i dao obavezujuće naloge službenicima policije, iako je bio obavezan da prijavu odmah proslijedi nadležnom državnom tužilaštvu, a što je učinio tek po nalogu rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i v.d. Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore. Da je postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici imao saznanja da postupa kao nenadležan tužilac i da ima saznanja da je Specijalno državno tužilaštvo već zasnovalo nadležnost, između ostalog, proizilazi i iz Službene zabilješke koju je sam sačinio. Osim toga, postupajući tužilac je izdao obavezujući nalog Upravi policije za lišenje slobode njihovih službenika u kojem je naveo da je saučesnik u izvršenju krivičnog djela javni funkcioner E.B., pa je i iz tih razloga predmetne spise morao odmah dostaviti nadležnom – Specijalnom državnom tužilaštvu. Otuda iznenađuje čuđenje predstavnika izvršne vlasti zbog preuzimanja predmeta, iako je krivično gonjenje javnih funkcionera, u isključivoj nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.

Na postupajućeg tužioca ODT Podgorica niko iz Državnog tužilaštva nije vršio nikakav pritisak, što za izvršnu vlast ne možemo da tvrdimo, već je istom, u skladu sa pravima i obavezama propisanim Zakonom o državnom tužilaštvu, rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva Lepa Medenica, ukazala da nenadležno postupa u predmetu, da je neosnovano lišio slobode policijske službenike i da spise mora dostaviti odmah nadležnom – Specijalnom državnom tužilaštvu.

Opravdanost ovakvog stava rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva potvrdili su i učesnici današnje konferencije za medije, a posebno potpredsjednik Vlade kada je izjavio da, što se tiče “drugih službenika Uprave policije niko nije imao sumnju da su oni imali ingerencije da to urade bez neke naredbe njihovih šefova. Medjutim, da bi se sve raskrinkalo i dovelo do onih koji su zaista to naredili, morali su da budu dio postupka”, a koja izjava sama za sebe dovoljno govori o neosnovanosti lišenja slobode istih u kasnim večernjim časovima.

Bez namjere da se upuštamo u populističke rasprave, krajnje je vrijeme da pojedini predstavnici vlasti, manipulacijom činjenica i davanjem demagoških izjava kojima neosnovano i nezakonito vrše politički uticaj na rad Državnog tužilaštva, prestanu sa iznošenjem neistina o radu Državnog tužilaštva, a sve u cilju priprema najavljenih smjena u tužilaštvu i preuzimanja vršenja tužilačke funkcije od strane politički podobnih tužilaca, čime bi se nesumnjivo trajno narušio Ustavom određeni status i nadležnost Državnog tužilaštva, kao jedinstvenog i samostalnog državnog organa", navodi se u reagovanju v.d. Vrhovnog državnog tužioca Dražena Burića.