Šaranović: Tužilaštvo demantovalo tvrdnje klevetnika

”U svrhu odbrane moje časti i ugleda moje porodice, obavještavam javnost da je odlukom nadležnog tužilaštva... odbačena krivična prijava koju su klevetnici najavili putem Vašeg medija i podnijeli nakon ovih objava”

8056 pregleda 1 komentar(a)
Šaranović, Foto: borispejovic@gmail.com
Šaranović, Foto: borispejovic@gmail.com

Bivši direktor Policijske akademije (PA) Boban Šaranović reagovao je na tekst “Optužuju Šaranovića da je ukrao motocikl: Čiju ‘jamahu’ vozi šef Akademije?”, objavljen u junu 2019. godine.

”Dana 4. juna 2019. godine započeta je hajka na moj ugled i dostojanstvo neistinitim i neprovjerenim objavama na naslovnim stranicama štampanog medija, portala i TV Vijesti da sam, kao direktor Policijske akademije, ukrao službeni motocikl marke jamaha i ‘prepakova’ ga u svoj privatni motocikl.

Navedeno je da posjedujem privatni motocikl marke jamaha sa kojim sam ranije imao udes, te da sam iz tih razloga ‘ugradio’ djelove službenog motocikla u svoj. Iznošenje ovih neistina ‘djelo’ su Svetomira Kneževića, Damira Zejnilovića i Radovana Popovića, lica koja su u to vrijeme, kao i danas zaposleni na Policijskoj akademiji. Vaš medij iskorišćen je kao sredstvo za objavljivanje beskrupuloznih podmetačina, koje su imale za cilj da se moja ličnost ponizi i da se javnosti predstavim kao nemoralna ličnost koja se bavi nečasnim radnjama.

U svrhu odbrane moje časti i ugleda moje porodice, obavještavam javnost da je odlukom nadležnog tužilaštva, dana 24.07.2021. godine odbačena krivična prijava koju su klevetnici najavili putem Vašeg medija i podnijeli nakon ovih objava.

Odluka o odbacivanju krivične prijave temelji se na činjenicama i dokazima u koje ste mogli izvršiti uvid i time spriječiti da se Vaš medij iskoristi za plasiranje zlonamjernih i lažnih optužbi.

Iz dokaza koje sam dostavio tužilaštvu proizlazi da je službeni motocikl “jamaha virago”, zapremine 250cm3, upućen na opravku u skladu sa zakonskim i internim aktima, što dokazuju dopisi upućeni nadležnim službama u Akademiji i to prije iznošenja ovih kleveta, što navodi na činjenicu da su klevetnici znali da je službeni motocikl poslat na servis uz poštovanje procedure, i svjesno iznijeli neistinite navode.

Tvrdnje klevetnika da sam djelove sa službenog motocikla ‘prepakovao’ u svoj, demantuje i policijski zapisnik i fotoelaborat kojima je nepobitno utvrđeno da je službeni motocikl u ispravnom stanju i bez nedostajućih djelova. Takođe, službena policijska evidencija pokazuje da sam saobraćajnu nezgodu imao sa motociklom marke ‘kavasaki’.

Još ranije, u odgovoru na podmetanja klevetnika javno sam iznio: ‘protiv svih potpisnika ‘najavljene’ krivične prijave biće pokrenut krivični postupak za lažno prijavljivanje, kao i parnični postupak za naknadu nematerijalne štete, koja je nanijeta meni i mojoj porodici’. Klevetnici su u obraćanju medijima naveli da su spremni snositi moralnu i materijalnu odgovornost. Poznajući klevetnike, bio sam svjestan da im jedino mogu pomoći da održe svoju riječ tako što ću se držati svoje riječi.

Protiv klevetnika podnijeta je krivična prijava za lažno prijavljivanje, kao i parnični postupak za naknadu nematerijalne štete. Što se tiče njihove moralne odgovornosti - mogu samo konstatovati da se do sada u životu nisam bavio dokazivanjem nemogućih stvari, te želim ostati dosljedan.

Takođe, moram istaći i da su Vijesti i novinarka Jelena Jovanović, pokazali neprofesionalan odnos prema meni, na način da su, tendecioznim naslovom i sadržajem teksta, kao i prenošenjem iste informacije putem Vaše televizije na način što je na svakih sat vremena objavljivana informacija u jutarnjem dnevniku kao i da je ponovo prenijeta i u dnevniku u popodnevnom i večernjem terminu, prešli sve granice dobrog ukusa i ušli u zonu povrede ugleda, dostojanstva i časti moje ličnosti. Sporni tekst se oslanja samo na jednostrane tvrdnje klevetnika, za koje nije dostavljen nijedan dokaz. Vijesti su morale te tvrdnje, prije daljeg prenošenja, provjeriti. Novinarka je svesrdno ‘pomogla’, iz njoj znanih razloga, u skandalizovanju mene kao građanina i kao javne ličnosti, a da nije prethodno provjerila nijedan navod kod nadležnih organa.

Od jednog ozbiljnog medija očekivao bih da se stara o poštovanju osnovnih pravila novinarske struke, umjesto što ste poslužili klevetnicima da uz podršku Vaših novinara vrše medijsku satanizaciju tadašnjeg direktora.

Iz navedenih razloga, pokrenut je i parnični postupak za naknadu nematerijalne štete protiv ND Vijesti i Jelene Jovanović.

Koristim priliku da se zahvalim svojoj porodici, prijateljima, poznanicima i svim dobrim ljudima koji su mi dali podršku, znajući mene i moju porodicu, znajući da u ovome nema ni trunke istine. Smatram da potičem iz ugledne porodice i uvijek sam vodio računa o svom ugledu i dostojanstvu. Vrijednosti koje je moj otac meni prenosio i učio, trudim se prenositi svojoj djeci - da kroz život prolaze časno i dostojanstveno. Nemam nikakvu aluziju da mogu uticati na klevetnike, ali želim da vjerujem da javnost mora učiti na grešakama da se olako ne iznose neutemeljeni, neosnovani i proizvoljni navodi sa ciljem diskreditovanja jedne ličnosti”, piše u reagovanju Šaranovića.