Vršiteljka dužnosti direktorice UPC najavila prijave zbog krađe cigareta

Pojasnila je da će krivična prijava biti podnijeta protiv svih potencijalno odgovornih u UPC, zatim i ostalih državnih organa i njihovih odgovornih lica

17976 pregleda 43 reakcija 42 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Vršiteljka dužnosti direktorice Upave prihoda i carina Milena Petričević najavila je da će zbog krađe cigareta iz skladišta kompanije Montenegro duvan comerc u Slobodnoj carinskoj zoni Luke Bar podnijeti krivične prijave protiv svih potencijalno odgovornih u svim državnim organima i mojkovačkoj firmi čiji duvanski proizvodi su nestali.

Petričević je za Vijesti kazala da će UPC krivičnu prijavu podnijeti narednih 48 časova, na osnovu člana 254 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku:

"Zbog krađe 238 kartona cigareta ukupnih uvoznih dažbina u iznosu 223.079,18 eura, čiji je nestanak, prema do sada utvđenim činjenicama i na osnovu pisane izjave Upravnika Carinarnice Bar, Darka Šćekića, konstatovan 2. marta 2022. godine".

"Krivična prijava biće podnešena protiv svih potencijalno odgovornih u UPC, zatim i ostalih državnih organa i njihovih odgovornih lica, počev od Luke Bar ad, lučkog obezbjeđenja i Operatora Slobodne zone, vlasnika i odgovornog lica 'Montenegro duvan comerca' doo iz Mojkovca, i protiv Optimum Company iz Bara i njegovih djelova društva (carinski punkt Dračenovac, Rožaje i kancelarija Dolac - Berane) kao zastupnika privrednog društva Montenegro duvan comerc“, kazala je Petričević.

Objasnila je da će protiv njih podnijeti krivičnu prijavu zbog zloutrebe službenog položaja i zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju.

Cigarete se kradu uz saglasnost MDC

Ona je obrazložila zbog čega će protiv mojkovačke kompanije podnijeti krivičnu prijavu, uprkos činjenici da su nestali cigari njihovo vlasništvo:

"Nakon što je iz skladišta u SCZ Luke Bar, koje je u vlasništvu Montenegro duvan comerca doo iz Mojkovca ukradena količina od 11.349 paketa cigareta, u čijoj strukturi su 17 duvanskih brendova, i nakon što se Uprava prihoda i carina zvaničnim aktom obratila zastupniku ovog privrednog društva, niko iz tih pravnih lica se nije obratio UPC - PJ Carinarnica Bar, a koliko smo u saznanju, niko od pomenutih pravnih lica i ovlašćenih zakonskih predstavnika u njima nije podnio krivične prijave protiv NN lica nadležnom tužilaštvu. Da toliko vremena prođe od krađe, a da se vlasnik ne oglasi, nevjerovatna je pojava, koja objašnjava samo jedno - da ni nakon najnovije krađe od 238 paketa, niko iz pomenutih pravnih subjekata i njihova ovlašćena lica se nije obratio, niko nije prijavio nestanak cigara ili štetu što nesumnjivo pojašnjava pojavu da se cigarete iznose – kradu, uz saglasnost vlasnika, kako ne bi bile podvrgnute obavezi plaćanja utvrđenog iznosa carinskih i drugih naknada u skladu sa propisima, i kako bi, kao carinski dužnik robu plasirao na sivo tržište bez prethodno uplaćenih carinskih dažbina“, zaključila je.

Petričević objašnjava i da će protiv odgovornih lica u Luci Bar ad i Operatora Slobodne zone i skladišta, krivične prijave biti podnešene zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi - iz razloga što ta pravna lica upravljaju zonom i skladištima u njoj, propisuju i obezbjeđuju red u zoni i skladištu, uključujući i režim ulazaka i izlazaka iz zone, utvrđuju i sprovode bezbjedonosne mjere i zaključuju i potpisuju ugovore sa korisnicima zone.

"Odbijajući da postupi u skladu sa članom 63 Carinskog zakona, a shodno sadržini akta Uprave prihoda i carina broj 09/04 D209/1, kojim je UPC naložila da se roba, koja je preostala nakon krađe 08.02.2022. godine u skladištu korisnika zone Montenegro duvan comerc-a doo Mojkovac u Slobodnoj zoni Luke Bar, izmjesti pod carinski nadzor na bezbjednije mjesto, tj. u neko od skladišta u vlasništvu Luke Bar ad, predstavnici Luke Bar ad postupili su suprotno odredbama Zakona o Slobodnim zonama, jer su u skladištu korisnika zone Montenegro duvan comerc-a doo ostavili vrijednu akciznu robu i pored saznanja da objekat nije u skladu sa zakonom obezbijeđen i osvijetljen i da je iz objekta ukradena količina od 11.349 paketa cigareta čime je Budžetu Crne Gore nanijeta šteta od 10.5 miliona eura, a sada dodatnih 223.080 hiljada eura".

Petričević je pojasnila da su Luka Bar ad i Port of Adria ad svojim nečinjenjem, odnosno neomogućavajući sprovođenje mjera carinskog nadzora na propisan način nad robom u skladištu Port of Adria Bar i Luka Bar ad „direktno prouzrokovali da i pored napora Uprave prihoda i carina Crne Gore, makar onog dijela Uprave koji radi časno i pošteno i u skladu sa zakonom, roba iz skladišta Montenegro duvan comerca bude, po drugi put u mjesec dana, otuđena na nezakonit način“.

"UPC će u narednim satima intenzivno raditi na prikupljanju svih relevantnih činjenica i dokaza u okviru svojih nadležnosti, nakon čega će sagledati mogućnost podnošenja krivičnih prijava protiv još nekih lica, ali će protiv imenovanih procesuirati odredbe iz člana 272, 416, 417 – Krivičnog zakona Crne Gore“, kazala je ona.

Petričević je istakla da podržavam ono što je kazao Ministar Sekulović, ali da Specijalno državno tužilaštvo ne može da krene u istragu protiv NN lica prije nego što strješine organa ne targetiraju pojedince iz sopstvenih redova:

"I to ne samo one koji danas obavljaju svoj posao u tim Upravama, već i one koji su to radili unazad 15-20 godine. Tek tada bi bilo suvislo da se sa tim tvrdnjama obratimo SDT-u, jer sve ovo nije od danas“, kazala je ona.

Bonus video: