Lažni ugovori za masne otpremnine?

SDT podiglo optužnicu protiv nekadašnjeg predsjednika Odbora direktora IRF Zorana Vukčevića, direktora Sektora za kredite Zorana Vujovića i šefa Sektora za finansijske i pravne poslove Branislava Jankovića. Optužnicom obuhvaćena i bivša šefica kabineta Slobodanka Radulović. SDT vjeruje da su Vukčević, Vujović, Janković i Radulović falsifikovali ugovore o radu, kojim su sebi ugovarali ogromne otpremnine za slučaj prestanka funkcije i to u vrijeme kada se spremala promjena rukovodstva u IRF-u

45693 pregleda 51 komentar(a)
Na optuženičkoj klupi, ako se optužnica potvrdi: Vukčević, Foto: Boris Pejović
Na optuženičkoj klupi, ako se optužnica potvrdi: Vukčević, Foto: Boris Pejović

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv bivšeg rukovodstva Investiciono-razvojnog fonda (IRF) - nekadašnjeg predsjednika Odbora direktora i izvršnog direktora Zorana Vukčevića, direktora Sektora za kredite i garancije Zorana Vujovića i direktora Sektora za finansijske i pravne poslove Branislava Jankovića, zbog zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju.

Optužnicom specijalnog državnog tužioca Zorana Vučinića, obuhvaćena je nekadašnja šefica kabineta IRF-a Slobodanka Radulović, kojoj se na teret stavlja krivično djelo - zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem pomaganja.

SDT je optužnicu Višem sudu u Podgorici - Specijalizovanom odjeljenju za krivična djela organizovanog kriminala i korupcije dostavilo 21. juna, a u tužilačkom aktu navodi se da su okrivljeni Vukčević, Vujović, Janković falsifikovali ugovore o radu, kojim su sebi ugovarali ogromne otpremnine za slučaj prestanka funkcije i to u vrijeme kada se spremala promjena rukovodstva u IRF-u.

Optužnica protiv bivših čelnika IRF-a rezultat je izviđaja i istrage SDT-a pokrenutih nakon što im je aktuelno rukovodstvo Fonda, 21. septembra 2021. godine, podnijelo krivičnu prijavu zbog sumnje da su nakon parlamentarnih izbora, 30. avgusta 2020. godine, a očekujući formiranje nove vlasti i eventualnu smjenu u preduzećima čiji je osnivač država, tokom oktobra i novembra 2020. preduzeli niz nezakonitih radnji - falsifikovanja i uništavanja originalne arhivske dokumentacije koja se čuva u ručnim i elektronskim registrima.

”Postoji osnovana sumnja da su prijavljeni falsifikovali svoje ugovore o radu, u dijelu kojim su sebi nezakonito ugovorili pravo na isplatu otpremnine u iznosu od 24 neto zarade u slučaju razrješenja sa funkcije ili podnošenja ostavke, pri čemu bi im IRF, na njihov zahtjev, morao isplatiti novčani iznos od više stotina hiljada eura”, pisalo je u krivičnoj prijavi, koju su tada u ime IRF-a podnijeli predsjednik Odbora direktora Velizar Kaluđerović i izvršna direktorica Irena Radović.

Upisivali otpremnine?

U optužnici SDT-a piše da je okrivljeni Vukčević, po dogovoru sa Jankovićem i Vujovićem, a s ciljem da sebi obezbijede prava na obaveznu otpremninu nakon prestanka radnog odnosa, s umišljajem podstrekao okrivljenu Radulović, kojoj je dao usmeni nalog da sačini lažne ugovore o radu na osnovu kojih bi nakon prestanka funkcija ostvarili pravo, koje im nije pripadalo važećim ugovorom iz 2018. godine.

Vukčević
Vukčevićfoto: BOJANA CUPIC

Osim za njih trojicu, novi falsifikovani ugovori, kako se vjeruje, napravljeni su i za tadašnje funkcionere IRF-a Vladislava Vujovića i Iliju Markovića, protiv kojih je takođe bila podnijeta krivična prijava, ali je SDT obustavilo istrage protiv njih jer nijesu našli dokaze da su počinili krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti.

Novi ugovori, unijeti su u elektronsku bazu podataka, dok su važeći iz 2018. godine izbrisani iz arhive ali je na serveru IRF-a ostao trag da je početkom novembra 2020. godine manipulisano sistemom u kojem su se čuvali podaci o ugovorima o radu za zaposlene.

Uvidom u ručne registre IRF-a utvrđeno je da ugovori nijesu mijenjani već su u papirnoj arhivi čuvaju validni ugovori, koji nijesu imali klauzule za isplatu otpremnina nakon odlaska sa funkcije.

Tužbe bile povod

Parnični postupci pred Osnovnim sudom u Podgorici koje su nakon smjene pokrenuli Vukčević, Vujović i Janković, a nakon dolaska novog rukovodstva u januaru 2021. godine čiji Odbor direktora im nije isplatio tražene iznose otpremnina, bili su povod za pokretanje interne istrage unutar IRF-a jer je odmah utvrđeno da se perosnalni podaci ne poklapaju u arhivama Fonda.

Novo rukovodstvo je nakon analize baze digitalnih podataka IRF-a otkrio malverzacije polovinom juna prošle godine, a potom su angažovali i vještaka IT sektora, koji je potvrdio da je manipulisano elektronskom bazom i to upravo za ugovore o radu funkcionera bivšeg menadžmenta.

”Istrajnost u pogledu zahtjeva za isplatu otpremnina kao i stav novog rukovdstva IRF-a da se radi o enormno visokim iznosima otpremnina naveo je na sumnju i obaveznu provjeru ugovora o radu. Izvršena je provjera u njihovim personalnim dosijeima IRF-a, kao i upoređivanje sa elektronskom arhivom IRF-a. Pretragom elektronske arhive utvrđeno je da su zavedeni svi ugovori zaposlenih, osim ugovora o radu prijavljenih”, navodi se u krivičnoj prijavi.

IRF
foto: Boris Pejović

Originalnu dokumentaciju su, kako su vjeruje, optuženi funkcioneri uništavali, a u elektronsku bazu upisivali falsifikovane dokumente, odnosno ugovore o radu.

”Kako IRF nije postupio po zahtjevima prijavljenih osoba za isplatu, koristeći falsifikovane ugovore o radu pokušali su pribaviti sebi protivpravnu imovinsku korist kroz postupke pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova i podgoričkim Osnovnim sudom”, pisalo je saopštenju, nakon što je SDT-u dostavljena krivična prijava.

Specijalni tužilac uporedo sa podizanjem optužnice donio je i Naredbu za obustavu istrage i protiv bivšeg člana Odbora direktora IRF-a Irfana Husovića, jer tokom postupka nije pronašao elemente za krivično gonjenje po službenoj dužnosti.

Istraga je obustavljena i protiv arhivarke IRF-a Marte Laković, jer je tokom istrage utvrđeno da je izmjene u elektronskoj bazi unosila po naredbi optužene Radulović.

Vukčević 92.792 eura, Janković 63.966 eura, Vujović 61.313 eura

SDT vjeruje da je namjera optuženih bila da falsifikovanjem poslovne dokumentacije pribave sebi imovinsku korist, koja im validnim ugovorima nije bilo predviđena nakon odlaska sa funkcije.

Na osnovu dokaza iz personalnog dosijela, izmjenama članova 9 i 10 Ugovora o radu koji se ne poklapa sa dokumentom iz 2018. godine, vjeruje se da je bivši predsjednik Odbora direktora od IRF-a na taj način potraživao isplatu otpremnine od 92.792,40 eura. Analizom digitalnih podataka, utvrđeno je da je i za Branislava Jankovića 24.11.2020. godine u elektronsku bazu unijeta falsifikovana verzija Ugovora o djelu, dok je validni dokument izbrisan iz IT arhive IRF-a.

Janković je 18. januara 2021. podnio ostavku, ali je odmah tražio isplatu otpremnine od 63.966 eura, a potom se nekoliko puta obraćao novom rukovodstvu Fonda za isplatu 24 mjesečne neto zarade, a kada mu nije udovoljeno, obratio se Agenciji za mirno rješavanje sporova i Osnovnom sudu u Podgorici.

Analizom baze podataka i za okrivljenog Zorana Vujovića utvrđene su sumnje da manipulisano podacima u njegovom personalnom dosijeu, a nakon što je 16. februara 2021. podnio ostavku tražio je isplatu 61.313 eura otpremnine od IRF-a.

U IT bazi mijenjani su i ugovori za menadžera Sektora rizika Vladislava Dulovića, kojem je unijeta klauzula isplate otpremnine u iznosu od 54.631 eura, ali i za bivšeg sekretara Iliju Markovića kojem je u “novom” ugovoru dodata isplata od preko 30.000 eura. Specijalni tužilac protiv njih dvojice obustavio je istragu.

Bonus video: