REAGOVANJE

Nikom ne treba suditi prije samog suđenja

Advokatica koja zastupa Petra Lazovića i njegovog oca Zorana reagovala na tekst “Policajci pratili mete za odstrel”

16195 pregleda 6 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Advokatica Maja Zeković, koja ima punomoćje da zastupa osumnjičenog Petra Lazovića i njegovog oca Zorana, dostavila je reagovanje na tekst “Policajci pratili mete za odstrel”, objavljen 11.8.2022. godine. U skladu sa članom 48 i 49 Zakona o medijima (“SL. list CG”, br. 82/20 od 6.8.2020. godine), “Vijesti” reagovanje advokatice Zeković, prenose integralno:

”U navedenom tekstu “Vijesti” iznose netačne i konstruisane sadržaje na račun Petra Lazovića, praćene fotografijom njegovog privođenja, iako u procesnom smislu nije bilo nikakvih novina u postupku, o kojima bi postojao interes javnosti da bude informisana.

Stoga se ovakvim sadržajem, po ko zna koji put, medijski prostor zloupotrebljava za suđenje Petru Lazoviću, plasiranjem i prenošenjem nepotpunih, polovičnih informacija, čime se krše njegova osnovna prava koja mu, kao i svakom građaninu, zakon garantuje.

Dakle, netačno je u ovom tekstu navedeno da je “Petar Lazović pratio pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije, za koje organizator Radoje Zvicer odredi da se liše života i da je o tome obavještavao organizatora i ostale članove kriminalne organizacije”.

Ovo iz razloga što u činjeničnom opisu naredbe nadležnog tužioca ne postoji niti jedna radnja, kojom se precizira bilo koja osoba da je ikad praćena od strane Petra Lazovića, niti mjesto takve eventualne radnje, niti vrijeme. Isto tako, niti jedno krivično djelo koje figurira za sada u postojećoj naredbi nije određeno shodno Krivičnom zakoniku Crne Gore, ni po načinu, ni po vremenu, ni po mjestu eventualnog izvršenja, niti je odredivo. Naredba se u osnovi svodi na prepisivanje zakonskih obilježja krivičnih djela u pitanju, apsolutno bez ijedne konkretno odredive činjenične podloge za lica koja su označena kao navodni izvršioci, s fragmentima poruka, na osnovu kojih se ni približno, u krivično-pravnom smislu, ne može utvrditi izvršenje, pa ni konkretan pokušaj bilo kojeg krivičnog djela.

Ipak, ono što je dužnost odbrane, u ovoj fazi postupka, jeste da se skrene pažnja da je svako dužan poštovati osnovno načelo krivičnog postupka, tj. pretpostavku nevinosti. Naime, odredbom člana 3 Zakonika o krivičnom postupku u stavu 1 propisano je da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica za krivično djelo ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda. Stavom 2 ovog člana propisana je obaveza za državne organe, medije, udruženja građana, javne ličnosti i druga lica da se pridržavaju pravila iz stava 1 ovog člana i da svojim javnim izjavama o krivičnom postupku koji je u toku ne vrijeđaju druga pravila postupka, prava okrivljenog i oštećenog i načelo sudske nezavisnosti.

Stoga, posebno zabrinjava ovako grubo i kontinuirano kršenje citirane obavezujuće norme zakona, kao i medijsko suđenje mom branjeniku, zasnovano na novinarskom konstruisanju i zaključivanju na bazi neprovjerenih podataka, koji su, što je posebno važno naglasiti označeni kao tajni. Kada se uzme u obzir činjenica da je odbrani od strane nadležnog tužioca, suprotno odredbama Zakonik o krivičnom postupku, odbijeno pravo na kopiranje spisa predmeta, što je potvrđeno i odlukom sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, čime je na jedan posve netipičan način onemogućen ovaj okrivljeni čak i na zakonom garantovano pravo na odbranu, stiče se utisak da mediji imaju pravo na uvid u “spise” koje odbrana još uvijek nije imala priliku da razmatra ili se pak radi o potrebi da se ovaj okrivljeni po svaku cijenu u javnosti oglasi krivim bez pravno valjanih dokaza i suđenja.

Niti jedan od ovakvih pristupa nije dozvoljen i nanosi nemjerljivu štetu mom branjeniku kao okrivljenom, ali sveukupnom medijskom prostoru u Crnoj Gori”, navodi se u reagovanju.