Odloženo suđenje optuženima za ubistvo Radomira Đuričkovića, advokatica Miloševića zatražila izuzeće tužioca

Ona je pred sudom kazala da izuzeće traži jer tužilac Tomković nije ništa preduzeo povodom Sky komunikacija u kojima za sada nepoznate osobe dogovaraju namještanje ubistva i visoke robije optuženima u ovom predmetu

4863 pregleda 0 komentar(a)
Viši sud u Podgorici, Foto: Boris Pejović
Viši sud u Podgorici, Foto: Boris Pejović

Advokatica Natalija Karadžić Perković okrivljenog Maria Miloševića, optuženog za ubistvo Radomira Đuričkovića, danas je u nastavku suđenja u Višem sudu u Podgorici, zatražila izuzeće višeg državnog tužioca Željka Tomkovića iz ovog predmeta zbog sumnje u nepristrasnost.

Osim Miloševića, za ubistvo Đuričkovića 2016. optuženi su i Igor Mašanović i Vukan Vujačić.

Današnje suđenje je odloženo, a naredni glavni pretres zakazan je za 19. decembar.

Ona je pred sudom kazala da izuzeće traži jer tužilac Tomković nije ništa preduzeo povodom Sky komunikacija u kojima za sada nepoznate osobe dogovaraju namještanje ubistva i visoke robije optuženima u ovom predmetu. Obrazlažući svoj zahtjev za izuzeće advokatica Karadžić Perković je navela da je postupajući tužilac prezumira krivicu Maria Miloševića jer ništa nije preduzeo ni nakon saznanja o postojanju komunikacija izmeđi S9D6J i- B20712 i S9D6JB od 6. marta 2020.godine u kojoj se eksplicitno, između ostalog, navodi: "Samo čekam suđenje da počne i kopam ga 40 godina samo ne spominji nikome", Ma idu oni po 20 godina a mario 40",,napraviću ja da je mario puca sve sam spremio ja" „zabetoniraću ga" ma svi su zabetonirani" kraj je njima" neće ga kosti iznositi vidjećes"...

“Kako je cilj vodenja krivičnog postupka da niko nevin ne bude osuđen (članom 1 ZKP-a) i kako načelo istine i pravičnosti imanentno krivičnom postupku (član 16) obavezuje sve učesnike u postupku, uključujući i državnog tužioca da istinito i potpuno utvrde sve činjenice koje su od značaja za donošenje zakonite i pravične odluke i da sa jednakom pažnjom ispituju i utvrde sve činjenice, kako one koje terete okrivljenog tako i one koje mu idu u prilog, smatramo da je postupajući tužilac, čim je saznao za podatke i činjenice koje idu u prilog okrivljenom i za dokaze kojima se te činjenice potvrđuju, sam i odmah, tj. bez odlaganja trebao o tome da obavijesti sud, jer ga na to obavezuje zakon i kodeks tužilačke etike. Ovo tim prije jer su u pitanju činjenice od odlučnog značaja za rješavanje predmetne krivično pravne stvari a imajući u vidu težinu zaprijećene kazne za krivično djelo iz člana 144 stav 1 tačka 3 ZKP-a, najmanje deset godina zatvora ili kazna dugotrajnog zatvora”, kazala je advokatica Karadžić Perković.

“U ovom slučaju, tužilaštvo od samog početka, prezumira krivicu Milošević Maria! Ne može biti da tužilaštvo ne vidi da se instruiraju svjedoci da daju lažne iskaze pred sudom i da se okrivljenom Miloševiću namješta robija" od 40 godina i da ,,kosti ne iznosi iz zatvora". Ovakvim ponašanjem postupajućeg tužioca, stvara se pravna nesigurnost po sve građane Crne Gore jer se svi možemo naći u ulozi Milošević Maria. Vrši se, u istoriji crnogorskog pravosuđa, nezapamćena diskriminacija jednog čovjeka, bazirana na prezumpciji krivice a sve sa ciljem da se dode do osuđujuće presude. Ovo prezumiranje krivice nema nikakvog utemeljenja ni u činjenicama, ni u zdravom razumu, ni u logici”, navela je ona. Dodala je da se u ovom slučaju ne goni učinilac krivičnog djela, već da se radi o pravnom progonu Milošević Maria i kršenju njegovih fundamentalnih ljudskih prava, garantovanih Ustavom i zakonima Crne Gore ali i međunarodnim konvencijama”. Podsjetila je sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Rješenjem iz 26. februara 2020., odbio predlog VDT-a Podgorica Željka Tomkovića da se Milošević Mariu odredi pritvor nalazeći da iz prikupljenih dokaza ne proizilazi osnovana sumnja da je Milošević izvršio krivično djelo za koje se sumnjiči.

“U međuvremenu, postupajući tužilac je izjavio žalbu na rješenje Višeg suda u Podgorici a Milošević je pušten da se brani sa slobode. Međutim, policija ga je odmah iz suda sprovela u Centar bezbjednosti Podgorica gdje je istog dana oko 14.30 časova, protivpravno uhapšen, vezano za krivično djelo za koje nije ni izručen Crnoj Gori i nema saglasnosti za krivično gonjenje, čime je najgrublje povrijeđena odredba člana 14 Evropske konvencije o ekstradiciji (pravilo specijalnosti) ali i ljudska prava Milošević Maria. Milošević se pred postupajućim inspektorom Uprave policije, Nemanjom Vujoševićem, pozvao na Evropsku konvenciju o ekstradiciji, tražio da pozovu tužioca i da ga puste odmah na slobodu. Ni jednom od njegovih zahtjeva nije udovoljeno! Na kraju ga tužiteljka nije ni saslušala jer nije ni odveden u tužilaštvo radi saslušanja već da bi tu sačekao odluku Vijeća Višeg suda u Podgorici koje je, u međuvremenu uvažilo žalbu VDT-a Podgorica i odredilo Miloševiću pritvor”, istakla je advokatica Karadžić Perković.

Pozvala je tužilaštvo da donese fer i pravičnu odluku i da odustane od daljeg krivičnog gonjenja optuženog Milošević, te da identifikuje i procesuira zbog krivičnih djela protiv pravosuđa lica koja su preko Sky aplikacije dogovarala „robiju" za Miloševiću, Mašanoviću i Vujačiću i pokaže tim činom građanima Crne Gore da su sigurni i da se sa njihovom slobodom i pravima niko ne smije nekažnjeno igrati.

Milošević, Mašanović i Vujačić optužnicom Višeg državnog tužilaštva se terete da su umješani u ubistvo Đuričkovića koje se dogodilo 10.oktobra 2016. i da su tada doveli u opasnost život Milorada Radulovića. Milošević je, prema navodima optužnice, označen kao direktni izvršilac ubistva. Kako je navedeno optužnicom, okrivljeni su za 2.100 eura kupili vozilo „reno megan“ koje je korišćeno prilikom ubistva, konkretno da je optuženi Vujačić preuzeo vozilo 9. oktobra 2016. u Podgorici. Dodaje se da su 10. oktobra u Cetinju pratili kretanjeg Đuričkovića, sačekali ga da uđe u vozilo u Ulici IV proleterske u blizini lokala „Konoba“.

“U tom trenutku okrivljeni Milošević je ispalio dva projektila u pravcu Đuričkovića, kod koga je dan kasnije nastupila smrt usljed zadobijenih rana”, navodi se u optužnici. Oni su, kako se dalje navodi, pobjegli seoskim putem i zapalili vozilo u kojem su ostavili i automatsku pušku iz koje je pucano.

Prepiske SKY aplikacija dostaviti SDT-u

Nakon što je predsjednik vijeća sudija Veljko Radovanović rekao da je odbrana Miloševića ovaj dokaz sudu dostavila 22. novembra, te da je on na provjeru proslijedio Specijalnom tužilaštvu.

Tužilac Tomković je naveo da je prepisku preko SKY aplikacije trebalo dostaviti Višem tužilaštvu obzirom da ono postupa u ovom predmetu.