Bivša sutkinja Vujanović zatražila da se njena tužba razmatra blagovremeno

Vujanović podsjeća da se radni sporovi po zakonu moraju okončati šest mjeseci od dana podnošenja tužbe, a da je Upravni sud prvobitno probio rokove

10344 pregleda 13 komentar(a)
Vujanović, Foto: Savo Prelević
Vujanović, Foto: Savo Prelević

Bivša sutkinja Svetlana Vujanović zatražila je danas od Upravnog suda da se njena tužba razmatra blagovremeno, nakon što je Vrhovni sud ukinuo presudu te instance.

Vujanović podsjeća da se radni sporovi po zakonu moraju okončati šest mjeseci od dana podnošenja tužbe, a da je Upravni sud prvobitno probio rokove.

Ona je urgenciju uputila predsjedniku Upravnog suda Miodragu Pešiću. U njoj podsjeća da je 23.08.2021.godine pokrenula upravni spor radi poništaja odluke Sudskog savjeta, koji je konstatovao prestanak sudijske funkcije.

“Nakon 14 mjeseci, dva podnijeta kontrolna zahtjeva i četiri urgencije upravni spor, sa kojim je bila zadužena sutkinja Ružičić, okončan je 25.10.2022 godine presudom kojom je moja tužba odbijena. Vijeće, koje je donijelo presudu, ocijenilo je da Upravni sud ne odlučuje o diskriminaciji. To je bio glavni razlog odbijanja moje tužbe,” navodi ona .

Vujanović podsjeća da je Vrhovni sud Crne Gore 14.12.2022. usvojio njen zahtjev za ispitivanje sudske odluke, ukinuo presudu Upravnog suda i predmet vratio na ponovni postupak “ sa uputima da je neodrživ stav Upravnog suda da ne odlučuje o diskriminaciji”.

Povezani članci

21. Decembar 2022.

Ipak se može odlučivati o diskriminaciji

Bivša sutkinja je komentarišući stav Vrhovnog suda izrazila razočaranje što Vrhovni sud nije preinačio odluku Upravnog:

“Razočarana sam ovakvom odlukom Vrhovnog suda koja me je pogodila više nego ona kojom mi je prestala sudijska funkcija prije 17 mjeseci. Vrhovni sud je kod razloga datih u presudi bio dužan preinačiti odluku Upravnog suda i poništi odluku Sudskog savjeta, čime bih se vratiti na sudijsku dužnost. Vraćanjem predmeta na ponovno odlučivanje Upravnom sudu samo se dodatno odugovlači postupak koji već neopravdano dugo traje,” navela je ona.

Vujanović ocijenjuje da će u upravnom sporu uspjeti, kako objašnjava, samo ako se utvrdi diskriminacija i poništi odluka Sudskog savjeta.

“Jedino time bi se prekinula povreda ljudskih prava koju trpim i stvorili uslovi za povratak na sudijsku dužnost. To je ono što smo mi, diskriminisane sutkinje, očekivale od Upravnog suda 17 mjeseci. Sada je tu šansu u mom predmetu propustio Vrhovni sud, iako je na osnovu razloga svoje presude trebao donijeti drugaciju odluku. Nama ostaje da čekamo i trpimo diskriminaciju;” dodaje ona u izjavi za “Vijesti”.

Bivša sutkinja podsjeća Miodraga Pešića, za koga navodi da je „iskusni parničar“, da je Upravni sud Zakonom o parničnom postupku obavezan da u sporovima iz radnih odnosa mora okončati postupak u roku od šest mjeseci od dana podnošenja tužbe.

“Nažalost taj rok je višestruko prekoračen od strane sutkinje koja je bila zadužena sa mojim predmetom, a v.d.predsjednici Upravnog i Vrhovnog suda, po mojoj ocjeni, svjesno su prenebregavali navedenu zakonsku odredbu i odbijali da ubrzaju postupak. Nadam se da je Vašim dolaskom na čelo Upravnog suda, sa takvom praksom završeno.

Ovim putem urgiram, da u okviru Vaših ovlašćenja, preduzimete mjere kako bi sudeće vijeće blagovremeno, u što kraćem roku, ponovo odlučilo u mom predmetu, i tako se okončalo dosadašnje neopravdano odugovlačenje postupka,” navodi Vujanović.

Ona objašnjava da urgenciju ne treba cijeniti kao kontrolni zahtjev jer bi se, kako navodi, u okolnostima njenog predmeta time dodatno odugovlačio postupak.

Bonus video: