Stanojević: Mjere tajnog nadzora treba izdvojiti iz spisa predmeta jer su pravno nevaljan dokaz

Specijalni tužilac Miroslav Turković protivio se i predložio sudu da odbije predlog odbrane, jer, kako je istakao, mjere tajnog nadzora (MTN) su donijete u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku (ZKP) i predstavljaju zakonit dokaz

4139 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Luka Zeković
Ilustracija, Foto: Luka Zeković

U Višem sudu u Podgorici danas je nastavljeno suđenje Milošu M. Đuričkoviću, Savu B. Lipovini, Ivanu B. Jovanoviću i još osmoro okrivljenih, optuženi za da su formirali kriminalnu organizaciju 2017. godine, koja je za cilj imala da vrši "neodređeni broj krivičnog djela teško ubistvo", prodaju droge i nedozvoljeno držanje oružja.

Advokatica Branka Stanojević, branilac okrivljenog Sava Lipovine, predložila je sudu da se iz spisa predmeta izdvoje mjere tajnog nadzora (MTN) odnosno prisluškivani telefonski između okrivljenih. Navela je da naredba za sprovođenje MTN, koju je donio sudija za istragu Višeg suda, ne sadrži obrazloženje, ocijenivši da zbog toga ovakav dokaz treba izdvojiti iz spisa predmeta jer je pravno nevaljan dokaz.

Specijalni tužilac Miroslav Turković protivio se i predložio sudu da odbije predlog odbrane, jer, kako je istakao, mjere tajnog nadzora su donijete u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku (ZKP) i predstavljaju zakonit dokaz.

Obrazalažući svoj predlog, advokatica Stanojević je kazala da MTN nije urađena po ZKP -u, te da ne sadrži sve što predviđa zakon, odnosno da nema obrazloženja.

"Zbog toga su nezakonite i neupotrebljive u ovom postupku. Svima je jasno da se radi o dokazu na kojima se ne može zasnivati sudska odluka, pa predlažem da se izdvoje iz spisa predmeta. Ni u jednoj naredbi sudije za istragu Višeg suda koje se odnose na MTN, ne sadrže ocjenu nužnog uslova da se na drugi način nisu mogli prikupiti dokazi ili bi njihovom primjenom predstavljao nesrazmjeran rizik za živote ljudi. U naredbi samo piše da postoji osnov sumnje da lice vrši krivično djelo", navela je Stanojević u obraćanju sudskom vijeću.

Pozivajući se na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, istakla je da nedostatak obrazloženja za određivanje MTN, taj sud je zaključio da je došlo do povrede člana 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji garantuje pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života.

Dodala je da naredba sudije mora da sadrži obrazloženje o čemu nema ni spomena u navedenim naredbama MTN u ovom predmetu.

"Sudska odluka se ne može zasnivati na povredi ljudskih prava i osnovnih sloboda, pa je sasvim jasno da se MTN moraju izdvojiti iz spisa predmeta. Apelujem da se sudska praksa ESLJP u Strazburu, treba primjenjivati koje idu u korist okrvljenih, na šta su i domaći sudovi obavezni i da se ne primjenjuju selektivno. Navodim i pravosnažnu oslobađajuću presudu Višeg suda u Podgorici koju je donio sudija Vladimir Novović, sada glavni specijalni tužilac, upravo izdvajajući MTN u odnosu na jednog okrivljenog, tretirajući ih kao pravno nevaljani dokaz", izjavila je advokatica Branka Stanojević.

Sudija Goran Šćepanović je rekao da će sud naknadno odlučiti po ovom predlogu.

U obrazloženju optužnice se između ostalog navodi da iz rezultata dobijenih primjenom mjera tajnog nadzora se utvrđuje da je okrivljeni Đuričković u razgovoru sa Draškovićem i S. Lipovinom, planirali realizaciju „posla“ prodaje droge vrijednu 5.000.000 eura, te da su obezbijedili prodavca za veću količinu droge i kupca iz Slovenije.

Na suđenju danas je svjedokinja Kristina Drašković iskoristila zakonsko pravo i nije svjedočila jer je supruga okrivljenog Darka Draškovića.

Nastavak suđenja je zakazan za 31. januar 2023. godine.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni Miloš M. Đuričković, Savo B. Lipovina, Ivan B. Jovanović, formirali kriminalnu organizaciju 2017. godine, koja je djelovala sve do maja 2020., a da su okrivljeni Darko Đ. Drašković, Veljko M. Pejović, Vesko P. Lipovina, Mirko Z. Jovićević, Milo P. Ivanišević, Petar M. Živković, Filip M. Petričević i Nikoleta V. Vukić, postali članovi kriminalne organizacije.

Pred sudom svi okrivljeni su negirali navode optužnice.

Optuženi Đuričković je kazao da ništa nije tačno što je navedeno u optužnici i nije priznao da je izvršio krivično djelo.

Odbijen predlog za ukidanje pritvora

Advokat Damir Lekić predložio je danas sudu da se ukine pritvor okrivljenom Milošu Đuričkoviću, jer se predugo trajanje pritvora pretvorilo u kaznu, a što nije svrha.

Predložio je i da sud odredi neku od mjera, kao što je oduzimanje putne isprave i zabrana napuštanja mjesta boravišta, kao garancija da će se okrivljeni odazvati na sudski poziv.

Istakao je da krivična vijeća koja donose rješenja o produženju pritvora to rade po automatizmu i po principu copy paste, odnosno samo kopiraju prethodna.

Dodao je da protekom vremena, pritvor gubi smisao i svrhu, te ako predugo traje, pretvara se u kaznu.

Specijalni tužilac Miroslav Turković protivio se predlogu odbrane i naveo da pritvor nije produžavan po automatizmu već po zakonu.

Vijeće sudije Šćepanovića odbilo je predlog, navodeći da i dalje stoje razlozi zbog kojih je pritvor određen i produžavan.

Bonus video: