Policija pita ko je dao "dozvolu" za ekološku katastrofu na Morači: love krivca u gradskim službama

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala i tužilaštvo otvorili izviđajni postupak tokom kojeg su od nekoliko službi Glavnog grada Podgorica uzeli dokumentaciju i pojašnjenja o postupanju prema firmama koje su iz korita Morače imale separacije za nelegalno vađenje šljunka

45998 pregleda 30 komentar(a)
Nedavno rušenje postrojenja Montenegro petrola, Foto: Jelena Jovanović
Nedavno rušenje postrojenja Montenegro petrola, Foto: Jelena Jovanović

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala od nekoliko gradskih službi Glavnog grada Podgorica zatražili su dokumentaciju i podatke, koji se odnose na postupanje u vezi sa postupcima iz njihove nadležnosti, prema firmama koje su duž korita Morače godinama nelegalno gradile postrojenja i izvlačile šljunak.

Uprava policije u odgovoru “Vijestima” potvrdila je da službenici Sektora za borbu protiv kriminala u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom sprovode izviđajne aktivnosti u odnosu na problematiku nelegalne eksploatacije šljunka na Morači.

”Tokom izviđajnog postupka sprovode se i aktivnosti na prikupljanju informacija i dokumentacije koja se odnosi na postupanje službi Glavnog grada u vezi sa određenim postupcima iz njihove nadležnosti. U cilju zastite podataka iz policijsko-tužilačkih aktivnosti i samog izviđaja, trenutno nijesmo u mogućnosti da damo više detalja”, piše u odgovoru Tima za odnose s javnošću Uprave policije.

Glavni grad potvrdio je u detaljnom odgovoru “Vijestima” da se inspektori UP kod Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj i Službe glavnog administratora interesovali za postupak legalizacije bespravnih objekata po zahtjevu preduzeća “Montenegro petrol”.

”Sekretarijat i Služba glavnog administratora su službenicima dostavili svu traženu dokumentaciju, uz iskazanu spremnost za dalju saradnju i obezbjeđenje podataka”, piše u odgovoru PG biroa.

Ko je odobrio gradnju

Službenici odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje fianasijskih istraga su se kod Sekretarijata za komunalne poslove interesovali za nadležnosti i procedure u vezi sa izdavanjem odobrenja za postavljanje privremenih objekata, prevashodno za lokacije duž riječnih korita.

”Sekretarijat je uputio dopis u kojem je pojašnjena procedura u vezi postavljanja/građenja privremenih objekata, gdje je obrazloženo da Sekretarijat za komunalne poslove Glavnog grada izdaje urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za teritoriju Glavnog grada, dok su za teritoriju Opštine Zeta (nekadašnje opštine u sastavu Glavnog grada Golubovci) nadležni njihovi organi, a prijava postavljanja/građenja privremenih objekata se podnosi (uz odgovarajuću tehničku dokumentaciju i dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na kojem se postavlja privremeni objekat) Komunalnoj inspekciji Glavnog grada”, navodi Glavni grad.

Oni su pojasnili i da Program privremenih objekata za teritoriju Glavnog grada Podgorica koji važi za period od 2020 - 2024. godine (a na osnovu kojeg se izdaju UTU) ne prepoznaje nijednu vrstu privremenih objekata koja može da služi za iskop, preradu bilo koje vrste materijala iz korita rijeka.

”Iz navedenog proizilazi da ovaj organ nije izdao, a nije ni mogao izdati UTU za bilo kakav privremeni objekat u riječnim koritima za navedene aktivnosti”, tvrde u odgovoru “Vijestima”.

”Napominjemo da je za usvajanje Programa na Skupštini Glavnog grada potrebno bilo prethodno dostaviti saglasnosti od strane nadležnih organa (Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore, Uprave za saobraćaj Crne Gore, Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore, Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada, Službe glavnog gradskog arhitekte Glavnog grada i konačnu-generalnu saglasnost od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma)”.

Komunalna inspekcija

Tužilaštvo i policija su tokom izviđajnog postupka od Glavnog grada zatražili podatke u dijelu postupanja i nadležnosti Komunalne inspekcije.

U odgovoru PG biro je naveo da su informacije tražene u dijelu postupanja komunalnih inspektora vezano za proslijeđene pisane incijative i odgovore - Upravi policije i Osnovnom državnom tužilaštvu “što im je po prethodnom postupanju inspektora dostavljeno”.

”Interesovanje službenika Odsjeka za borbu protiv privrednog kriminaliteta nije bilo vezano za vremenske periode, već za prethodna postupanja inspektora i nadležnosti u postupanju, što smo im uredno i stavili na uvid i upoznavanje”, navodi se u odgovoru.

Vladin projekat suzbijanja nelegalne eksploatacije šljunka iz korita rijeke Morače zahuktala se prethodnih mjeseci, nakon čega su građevinske mašine po nalogu Urbanističko građevinske inspekcije srušile nelegalno postrojenje u Mahali, vlasništvo firme “Montenegro petrol”.

Nakon što je rušenje počelo, ali i nakon što je pravni zastupnik “Montenegro petrola”, advokat Nikola Martinović, najavio tužbu protiv države, premijer Dritan Abazović je novinarima rekao da nijedan od tih objekata nije bio upisan u katastar.

Abazović je tog dana najavio i podnošenje krivične prijave protiv Glavnog grada, za koji tvrdi da su ćutanjem na nezakonitosti omogućavale nelegalnu eksploataciju.

”Za sada najveću prepreku predstavljaju zakonska rješenja koja su kreirana da se za nijedan problem ne nađe rješenje i biro-mafija”, rekao je Abazović.

Iako je Crna Gora stavila moratorijum na eksploataciju šljunka još 2017. godine, kompanija “Montenegro petrol”, kako tvrde iz Vlade, nastavila je da izvlači šljunak...

rušenje Morača, rušenje Montenegro petrol
foto: Gov.me/R. Koprivica

Punomoćnici “Montenegro petrola” su nakon rušenja separacije na Mahali podnijeli zahtjev za vršenje inspekcijskog nadzora tražeći hitne odgovore da li država za rušenje ima odgovarajući - elaborat o rušenju.

Vlada planira da proglasi ekološkom katastrofom kompletnu zonu zaštite vodoizvorišta Bolje sestra, ali i dio korita Morače, odakle se godinama nelegalno eksploatisao šljunak. To se planira kako bi država mogla tražiti nadoknadu štete koja se mjeri stotinama miliona eura.

Služba za podršku poljoprivredi van zahvata Morače i Cijevne

Policijski inspektori su tokom izviđajnog dijela postupka i od rukovodioca Službe za podršku poljoprivredi Glavnog grada tražili pojašnjenja da li su imali zakonske nadležnosti da štite i postupaju u zaštiti korita Cijevne i Morače.

Glavni grad je “Vijestima” naveo da je Upravi policije objašnjeno da ta Služba svoje nadležnosti “sprovodi isključivo na vodotocima od lokalnog značaja i na poljoprivrednom zemljištu van zahvata korita rijeka Morače i Cijevne”...