Petar Ivanović neće dobiti 1.000 eura

Viši sud potvrdio presudu po tužbi savjetnika predsjednika države

13456 pregleda 19 komentar(a)
Ivanović, Foto: Luka Zeković
Ivanović, Foto: Luka Zeković

Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda kojim je odbijen tužbeni zahtjev savjetnika predsjednika države Petra Ivanovića, koji je tužio bivšeg ministra Aleksandra Stijovića zbog izjave da je tokom jednog dana putovao u više država i za to uzeo nekoliko hiljada eura dnevnica.

Predsjednica vijeća Magdalena Zečević potvrdila je u obrazloženju odluku prvostepenog suda, kojim se odbija tužbeni zahtjev Ivanovića.

Tužilac je tražio da mu na ime naknade nematerijalne štete za “pretrpljene i buduće duševne bolove zbog povrede prava ličnosti - prava na čast i prava na ugled, isplati 1.000 eura”.

”Ispitujući pravilnost i zakonitost pobijane presude, povodom izjavljene žalbe, Viši sud nalazi da je neosnovana”, piše u presudi Višeg suda.

U prvostepenoj odluci navodi se da je utvrđeno kako su Ivanoviću isplaćene dnevnice.

”U konačnom, uvidom u dnevnik blagajne od 23. 09. 2013. godine proizilazi da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja dana 23.0 9. 2013. godine isplatilo Petru Ivanoviću za Novi Sad 398,55 eura, za Francusku 2.066,95 eura, za službeni put na nepoznatu lokaciju 144,26 eura, za Ukrajinu 134,00 eura, za Vinčester 1.274,08 eura, za Španiju 930,90 eura, za Njemačku 578,00 eura. Takođe, isto proizilazi i iz izvoda Ministarstva poljoprivrede ruralnog razvoja za 2013. godinu, tj. da je Petru Ivanoviću 23. 09. 2013. godine isplaćeno: za Novi Sad 398,55 eura, za Francusku 2.066,95 eura, za Madarsku (država je ručno dopisana) 144,26 eura, za Ukrajinu 134,00 eura, za Vinčester 1.274,08 eura, za Španiju 930,90 eura, za Njemačku 578,00 eura, a osim toga i da su sve navedene isplate izvršene po nalogu 150-a, iz dijela budžeta Ministarstva predviđenog za subvencije, označenog šifrom 4181”, navodi su obrazloženju presude Osnovnog suda u Podgorici.

Viši sud je potvrdio ocjenu prvostepenog, prema kojem nastup Stijovića u emisiji “Načisto”, nije imao za cilj klevetanje, vrijeđanje Ivanovića na ličnoj osnovi, uz naglašavanje da kao javni funkcioner mora imati viši prag tolerancije u odnosu na običnog građanina.

Punomoćnik Stijovića, advokat Dalibor Tomović, u odgovoru na tužbu poslanika DPS-a naveo je da bivši ministar nije prekoračio dozvoljene granice kritike, niti je imao na umu da povrijedi ugled i čast Ivanovića.

Bonus video: