Knežević: Kadar FPN-a biće cijenjeni dio društvene elite

"Kadrovska struktura FPN je sada povoljna, jer je uspostavljen neophodan broj matičnog akademskog osoblja, od čega je jedan dio akademski naziv doktora nauka stekao na ovom Fakultetu i izabran u akademsko zvanje", kazao je Knežević
110 pregleda 6 komentar(a)
Saša Knežević, Foto: Arhiva "Vijesti"
Saša Knežević, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 12.11.2016. 13:29h

Dalji razvoj i napredak Crne Gore stvaraće povoljne uslove u kojem će se kadar, koji obrazuje Fakultet političkih nauka (FPN), sve više prepoznavati i cijeniti kao nesumnjivi dio društvene elite, ocijenio je dekan te univerzitetske jedinice, Saša Knežević.

Prema njegovim riječima, malo gdje je studentski aktivizam u toj mjeri prisutan u regionu kao na crnogorskom FPN-u, gdje je nastao i prvi studentski portal i prvi studentski radio, i gdje djeluje nekoliko aktivnih studentskih organizacija.

"Smatramo da će dalji razvoj i napredak Crne Gore stvarati povoljne uslove i ambijent u kojem će se kadar koji obrazuje ovaj Fakultet sve više prepoznavati i cijeniti, kao nesumnjivi dio društvene elite, kojoj intelektualno, stečenim znanjima i stručnim radom, oni treba da pripadaju", kazao je Knežević agenciji MINA.

Kako je rekao, da bi se stvari mjenjale, u tom pravcu, potrebno je mjenjati i gledište prema opredjeljenju ka upisu studija koje proučavaju nauku o politici.

"To je pored svih konotacija koje to ima u politizovanom društvu, izraz realne potrebe u cilju jačanja svih društvenih potencijala, od emancipatorskih do integracionih, a ne produkcija društveno neopravdanog viška visokoškolaca", poručio je Knežević.

Upitan da li je zadovoljan kako se pozicionirao FPN u obrazovnom sistemu, kao relativno mlada univerzitetska jedinica, Knežević je rekao da je činjenica da je broj zainteresovanih za upis na studijske programe znatno veći od broja koji je odobren za upis, da se iz godine u godinu ne smanjuje i da studije upisuju najbolji maturanti.

Kako je kazao, za magistarske studije je i ove godine vladalo veliko interesovanje, i upisani su kandidati na svim našim studijskim programima.

"Kadrovska struktura FPN je sada povoljna, jer je uspostavljen neophodan broj matičnog akademskog osoblja, od čega je jedan dio akademski naziv doktora nauka stekao na ovom Fakultetu i izabran u akademsko zvanje", kazao je Knežević.

Prema njegovim riječima, ona će se i poboljšati skorim i očekivanim, novim izborima u akademska zvanja.

"Evidentna je potreba daljeg unaprjeđanja i učvršćenja pozicije FPN, sagledavajući sve elemente za ovakvu tvrdnju sa stanovišta mogućeg doprinosa jačanju akademske i društvene zajednice, i napretku države Crne Gore, u intenziviranom integracionom procesu", ocijenio je Knežević.

Kako je rekao, brojni bivši studenti FPN-a obavljaju značajne poslove u javnoj i lokanoj upravi, diplomatiji, medijima, odnosima s javnosti, sferi socijalne politike.

"Prilikom osnivanja Fakulteta političkih nauka jasna je bila vizija kakav kadar treba školovati i za koje poslove ga pripremati, i izražena potreba države za novim, mladim ljudima šireg obrazovanja u ovim oblastima, a smatramo da je načinom rada i razvoja Fakultet opravdao ta očekivanja i stekao afirmaciju", smatra Knežević.

Kako je naveo, na svim smjerovima te univerzitetske jedinice postoji praksa, radionice ili se teorijska nastava na časovima vježbi praktično provjerava.

"Najrazvijenija saradnja sa institucijama sistema egzistira kada je u pitanju praktična nastava na studijskim programima socijana politika i socijalni rad, i novinarstvo. Sa novim nastavnim programima, od naredne školske godine, praksa postaje sastavni dio nastave i nosiće određeni broj poena", najavio je Knežević.

Dodao je da se intenzivno radi i na kreiranju nastavnih baza, odnosno uspostavljanju saradnje sa preduzećima, institucijama i ustanovama, posredstvom Karijernog centra UCG, »kako bi naši studenti osim teorijskih u toku studiranja stekli i neophodna praktična znanja i bili ospospobljeni za rad nakon diplome osnovnih studija«.

Govoreći o najavljenoj reorganizaciji smjerova na fakultetu, Knežević je rekao da je ključna novina usaglašenost domaćeg sa nastavnim programima referentnih evropskih univerziteta.

"To će omogućiti bolju mobilnost naših studenata i nastavnika, a time i unapređenje njihovih znanja i iskustava. Takođe izučavanje engleskog jezika, kao i adekvatan odnos broja studenata po nastavniku, odnosno optimalnog opterećenja i jednih i drugih i slično", naveo je Knežević.

Ukazao je da je prilikom reformisanja studijskih programa vodilo računa o tržištu rada, a prije toga, urađena je dubinska analiza stanja ne samo na FPN nego na cijelom univerzitetu.

Od sledeće studijske godine na FPN-u će funkcionisati studijski programi: Politikologija i međunarodni odnosi, Socijalna politika i socijalni rad, Medijske studije i novinarstvo.

"Tri studijska programa na osnovnim studijama i četiri master programa, jer će zajednički studijski program Politikologija i međunarodni odnosi imati nastavak u dva odvojena master programa, master Politikologije i master Međunarodnih odnosa", precizirao je Knežević.

Govoreći o međunarodnoj saradnji, Knežević je rakao da FPN od osnivanja ima dobru i razvijenu saradnju sa kolegama i institucijama iz inostranstva, i da su oni značajno doprinjeli razvoju Fakulteta.

Kako je kazao, situacija se oko potrebe angažovanja kolega prirodno mijenjala shodno razvoju matičnog nastavnog kadra.

"U ovoj studijskoj godini na našem Fakultetu predaju tri profesora sa drugih univerziteta iz regiona na osnovnim studijama, i tri profesora na magistarskim studijama. Procentualno to je nešto iznad određenog nivoa koji se smatra standardom razvijenih evropskih univerziteta", kazao je Knežević.

Dodao je da se u toku svakog semestra organizuje više gostujućih predavanja, »a ne treba zaboraviti da su na FPN-u redovni gosti predstavnici diplomatskog kora i međunarodnih organizacija u Crnoj Gori, u smislu njihovog razgovora sa studentima«.

Govoreći o razmjeni studenata, kazao je da visokoškolci sa FPN učestvuju u programima razmjene i mobilnosti studenata na evropskim i američkim univerzitetima.

"Tokom prošle godine 11 studenata je učestvovalo u različitim programima razmjene, to je bila pojedinačno najveća mobilnost među jedinicama Univerziteta Crne Gore, izuzimajući Ekonomski fakultet", kazao je Knežević.

Od januara do jula ove godine, devet studenata je učestvovalo u tim programima, a od septembra ove godine osam studenata osnovnih i specijalističkih studija je na razmjeni, od čega dvoje u Hajdelbergu, i još njih šestoro na master studijama.

"Mobilnost je sve intenzivnija i kvalitetnija i kada je u pitanju akademsko osoblje", rekao je Knežević.

On je kazao da je upravi Fakulteta važno mišljenje studenata, njihovih predstavnika i organizacija.

"Uspješno sarađujemo i, u mjeri mogućeg, nastojimo da unaprijedimo određene segmente fakultetskog funkcionisanja, prije svega radi podizanja kvaliteta u izvođenju nastave", ocijenio je Knežević.