DEVASTACIJA JEDNOG OD NAJZNAČAJNIJIH RESURSA

Vujović: Sječa šuma je problem na koji se nije obraćala pažnja

Vujović je rekao da su tačne konstatacije da je ovaj problem sistemske prirode, ali nastale višemilionske štete u ovoj oblasti uslovljene su i nesavjesnim upravljanjem
4 komentar(a)
Milorad Vujović, Foto: Gov.me
Milorad Vujović, Foto: Gov.me
Ažurirano: 08.02.2019. 13:08h

Neprimjerena sječe crnogorskih šuma i devastacija jednog od najznačajnijih resursa predstavlja problem na koji se proteklih godina nije obraćala dovoljna pažnja, kazao je potpredsjednik Vlade Milorad Vujović.

On smatra da medijska aktuelizacija ovog problema ne treba samo da bude predizbornog karaktera, već i predmet ozbiljnog sistemskog i planskog razmatranja.

Vujović je rekao da su tačne konstatacije da je ovaj problem sistemske prirode, ali nastale višemilionske štete u ovoj oblasti uslovljene su i nesavjesnim upravljanjem.

"Shodno zabrinjavajućem stanju i velikom interesovanju građana, u prvom redu koncesionara i NVO-a za zaštitu životne sredine, zatražio sam od Upravne inspekcije i Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta, Uprave policije da shodno svojim zakonskim ovlašćenjima sprovedu kontrolu rada Uprave za šume. Dodatnu motivaciju za ovakvo postupanje imao sam i u izvještajima Branislava Veljkovića, koji je kao postavljeno lice imenovan za pomoćnika Uprave za šume. Ozbiljan propust u radu Uprave za šume moguće predstavlja nepoštovanje odredbi Zakona o koncesijama koje se odnose na obračune za koncesione naknade, praćenje i kontrolu izvršavanja ugovorenih obaveza iz ugovora o koncesiji, kao i ne vođenje računa o obavezama koncesionara. Pored navedenog, od Upravne inspekcije zatraženo je da se utvrdi da li su preduzimane potrebne i pravovremene mjere na zaštiti javnog interesa, kao i da li su evidencije o plaćanjima koncesionih naknada vođene analitički po pojedinim koncesionarima, evidentirane po hronološkom redu i po pravilima urednog knjigovodstva. Koncesionari su, kao svoj najveći problem, isticali da rješavanje njihovih zahtjeva za umanjenje koncesionih naknada i kriterijumi obračuna koncesija u ugovorima nijesu usklađeni sa Zakonom o šumama. Čak se pretpostavlja da su izmjene ugovora o koncesijama i smanjivanje obaveza koncesionara vršene bez saglasnosti Vlade Crne Gore", kazao je Vujović.

Od predstavnika Uprave policije za privredni kriminalitet Vujović je zatražio da se utvrde razlozi nefikasnosti i neažurnosti u rješavanju naplate koncesionih naknada, nepostupanja u skladu sa pravilima postupka za organizovanje javnih poziva za korišćenje šuma i nevođenja propisanih evidencija.

"Ukazao sam na nepravilnosti u postupcima popune radnih mjesta, odnosno na nepoštovanje ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima, kao i na nepravilnosti u donošenju pojedinačnih akata o zasnivanju radnog odnosa", kazao je potpredsjednik Vlade.