SPROVEDENE BROJNE AKTIVNOSTI

Skupština Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine: Postignuti značajni rezultati

Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine broji oko 90 članova
0 komentar(a)
Ažurirano: 02.09.2016. 12:10h

Na Skupštini Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine, koja je održana u Nikšiću, konstatovano je da su za period od nešto više od godinu dana postignuti značajni reultati i sprovedene brojne aktivnosti. Prema riječima Gorana Macanovića, predsjednika Organizacije, u sklopu volonterskog servisa „Audio biblioteka“ skenirali su deset udžbenika, a volonteri su radili na ispravljanju tekstova iz oko 20 knjiga i ukupno pročitali i ispravili greške u oko 5500 stranica i to uglavnom za Pravni, Ekonomski i Filozofski fakultet, jer su im se studenti sa oštećenim vidom sa ovih fakulteta obraćali za pomoć i podršku.

„Kako je u ovom periodu četvoro naših članova bilo na studijama, to smo im svakog mjeseca pružali različitu podršku među kojom je bilo novčano stipendiranje, koje im je značajno pomoglo da prevaziđu prepreke sa kojima se suočavaju u toku obrazovanja”, kazao je Macanović.

U proteklom periodu osnovan je golbal klub „Nikšić” koji je postigao značajne rezultate na međunarodnim turnirima, organizovano je Savjetovanje organizacija slijepih, obezbijeđene su donacije od Crvenog krsta koje su podijeljene članovima Organizacije slijepih, u toku su aktivnosti na projektu “Aktivizam – ključ za kvalitetniji život osoba sa oštećenim vidom”. Tri člana koriste servis personalne asistencije, a u sklopu projekta “Aktivan izlaz iz nezaposlenosti za osobe oštećenog vida” održane su dvije obuke za rad u dispečerskom centru taxi službe koje je pohađalo 20 osoba oštećenog vida iz Crne Gore i deset učesnika projekta je angažovano za rad od šest mjeseci u dispečerskim centrima tri taxi udruženja,

Macanović je istakao i da vlada velika zainteresovanost članstva za ljetovanje po povoljnijim uslovima, pa su prošle godine 22 osobe boravile u Domu solidarnosti Crvenog krsta u Sutomoru, dok je njih 25 tu mogućnost iskoristilo ove godine.

Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine broji oko 90 članova.

Zvučni semafori nijesu u funkciji

Macanović je na Skupštini kazao da iako je u Nikšiću jos 2006.godine instaliran prvi zvučni semafor u Crnoj Gori, a godinu kasnije nabavljena i postavljena oprema za još četiri raskrsnice, već više godina nijedan od njih nije u funkciji.

„Razlog za njihovo nefunkcionisanje je u nemarnosti lokalne uprave koja ih godinama nije servisirala već ih je namjerno stavila van upotrebe. U septebru prošle godine održali smo sastanak sa predstavnicima opštinskog Sekretarijata za saobračaj i komunalne poslove i dobili informaciju da su semafori namjerno isključeni jer kako je naveo jedan od tehničara iz ovog Sekretarijata, postavljena oprema je nekvalitetna i dovodi do kvara svjetlosnih semafora“, kazao je Macanović.

Iako su, kako je kazao, insistirali natome da su ti isti semafori nekoliko godina radili bez problema za svjetlosne semafore nijesu uspjeli da se dogovore da se pristupi servisiranju i aktiviranju postojećih zvučnih semafora.

„Zaključak tog sastanka, sa kojim nijesmo bili najzadovoljniji, je bio da će se razmotriti mogućnosti da se nabavi nova oprema i da se ponovo omogući osobama sa oštećenim vidom iz Nikšića da se gradom bezbjednije kreću“, kazao je Macanović.

Početkom marta ove godine rečeno im je da je u budžetu za 2016. godinu planiran iznos za nabavku opreme za jednu raskrsnicu, te da će to biti raskrsnica kod hotela „Onogošt“, na kojoj je inače instaliran prvi semafor, ali to se još uvijek nije dogodilo..

Galerija