Tološka šuma samo za sportiste

Šuma za kondicione staze za trčanje, biciklističke staze, sportske terene, ljetnje pozornice, dječja igrališta...
291 pregleda 2 komentar(a)
Tološka šuma, Foto: Arhiva "Vijesti"
Tološka šuma, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 25.08.2016. 11:38h

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine izdao je Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice urbanističko-tehničke uslove (UTU) za uređenje park šume Tološi.

U izdatom dokumentu se navodi da je postojeće stanje u park šumi potrebno zaštititi i revitalizovati, pejzažno urediti i privesti namjeni radi ispunjenja javnih socijalnih i ekoloških interesa Glavnog grada.

Područje park šume se nalazi sa lijeve strane Bulevara Mihaila Lalića i čini dio DUP-a “Univerzitetski centar” sa istočne strane od Ulice Baku. Sa južne strane se graniči DUP-om “Gornja Gorica 2 -dio zone B” i planiranim DUP-om

“Sadine”, sa zapadne DUP-om “Tološi 1” i sa sjeverne strane Bulevarom Mihaila Lalića, odnosno, DUP-om “Stambena zajednica VI - Kruševac”.

Iz Sekretarijata navode da je potrebno izraditi idejno rješenje lokacije na geodetsko-katastarskoj podlozi sa definisanim granicama prema važećim planskim dokumentima u kontaktu, zoni planirane izrade DUP-a “Sadine” i izvedenom stanju po glavnim projektima gradskih saobraćajnica Bulevar Mihaila Lalića i Ulica Baku.

U dokumentu se navodi da su planskom dokumentacijom na nivou grada planirane park šume Gorica na 95, 3 hektara, Ljubović 12, 5 hektara, Dajbabaska gora na 197 hektara i Tološka šuma na 13 hektara.

“Postojeće park šume su uređene kao sportsko-rekreativne površine sa sadržajima u svrhu sporta i rekreacije. Prostore je potrebno uvezati u gradski sistem zelenila različitim linearnim potezima...”, piše u dokumentu.

Navodi se da se na površinama park šuma mogu planirati kondicione staze za trčanje, biciklističke staze, naučne i programske staze, staze za jahanje, ljetnje pozornice, urbani mobilijar, dječja igrališta, sportski tereni, sprave za rekreaciju, vodene površine i manji kafei. Na tim lokacijama ne mogu se planirati luna parkovi, sportski centri, moto i autodromi i slične aktivnosti.

Projektom uređenja park šume, kako se navodi, treba definisati uređenje zelenih rekreaciono-sportskih površina i urbano opremanje lokacije, sa revitalizacijom postojećeg zelenog fonda, kao i planirane instalacije tehničke infrastrukture.

Zahtjev o potrebi odlučivanja uticaja na životnu sredinu

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice je pomenutom Sekretarijatu podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, za izvođenje radova na uređenju park šume Tološi.

Radovi će se izvoditi na katastarskim parcelama 1348/2 KO Podgorica i1876/1 i 1877/1 KO Tološi.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom o planiranom objektu biće dostupan javnosti u prostorijama Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine svakog radnog dana od 12 do 15 časova.