INSPEKCIJA O POSTROJENJU:

Buke u Mahali nema, a vazduh jedan dan zagađen

Mještani Mahale su tražili od nadležnih da ih zaštiti od buke i zagađenja sa separacije
1 komentar(a)
Mahala, Golubovci, Foto: Čitalac "Vijesti"
Mahala, Golubovci, Foto: Čitalac "Vijesti"
Ažurirano: 01.07.2016. 17:16h

Podaci Ekološke inspekcije, pokazuju da je postrojenje preduzeća „Montenegro Petrol“, koje posjeduje postrojenje za separaciju i preradu šljunka u Mahali, jedan dan uzrokovalo povećano zagađenje vazduha, dok je nivo buke normalan.

„Mjerenja čestica PM10 na lokaciji Mahala, u periodu od 28. aprila do 12. maja 2016. godine, pokazuju da je bilo jedno prekoračenje graničnih vrijednosti - srednje dnevne vrijednosti u periodu od 11. do 12. maja“, saopšteno je iz Službe za odnose sa javnošću Uprave za inspekcijske poslove.

Mještani Mahale su prošle sedmice preko medija od nadležnih tražili da ih zaštiti od buke i zagađenja sa separacije koja radi i noću.

Odgovorna lica iz preduzeća „Montenegro Petrol“ su, prema saopštenju uprave, izjavila su da je 11. maja došlo do kvara na pumpi za vodu, što je prouzrokovalo povećanje suspendovanih čestica u tom periodu.

„Inspektor je donio rješenje kojim je naložio da se, u zavisnosti od vremenskih uslova, materijal na postrojenjima, deponovani materijal i manipulativne površine moraju držati sa stepenom vlažnosti koji će spriječiti emitovanje prašine sa istih“, navode iz ove institucije.

U cilju praćenja rada postrojenja i njihovog uticaja na životnu sredinu, ekološki inspektor je rješenjem naložio da „Montenegro Petrol“ sprovede program praćenja uticaja rada postrojenja na životnu sredinu preko ovlašćene laboratorije, u skladu sa Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu, za koji je kompanija dobila ekološku saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine.

Postupajući po nalogu, navedeno je iz službe uprave, preduzeće je angažovalo ovlašćeno pravno lice - “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” i sprovedenim monitoringom je obuhvaćena buka u životnoj sredine i četrnaestodnevno kontinuirano mjerenje suspendovanih čestica PM10, u periodu od 28. aprila do 12. maja tekuće godine.

„Izmjereno stanje dnevnog indikatora buke drobiličnog postrojenja u Mahali na tri mjerne pozicije zadovoljava normirane granične nivoe buke u skladu sa Odlukom o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji glavnog grada Podgorice“, dodaju iz Službe za odnose sa javnošću ove institucije.

Ekološka inspekcija najavila je da će, s obzirom na predstojeći sušni period, pojačati inspekcijski nadzor, u dijelu svojih nadležnosti, kod preduzeća “Montenegro Petrol” u zetskom selu Mahala.

Mještani zetskog sela Mahala su tokom prošle nedelje zatražili od nadležnih da ih zaštite od posljedica separacije šljunka, koja se, tvrde, odvija 24 časa dnevno.

Oni su u dopisu naveli da više godina imaju problema sa „lokalnom separacijom pijeska“, te da je glavni povod njihovog obraćanja “nevjerovatno radno vrijeme separacije od 24 časa, buka koju proizvode drobilice i koja ne dozvoljava normalan život, prašina koja prekriva skoro pola mjesta, kao i devastacija korita rijeke Cijevne koja je u tom dijelu postala veći potok”.

Preporučujemo za Vas