"UNAPRIJEDTI ZDRAVSTVENU, SLUŽBU OBEZBJEĐENJA"

Perović: Država treba mnogo više da ulaže u zatvorski sistem

"Neophodno je da država kroz sistem unutrašnjih obuka, stručnih, specijalističkih obuka, seminara sa civinim društvom, univerzitetom i specijalizovanim institucijama, doprinese da zatvorski službenici na pravilan način primjenjuju zakon i poštuju pravila i propise”, ocijenio je Perović
161 pregleda 0 komentar(a)
Miljan Perović, Uprava policije, Foto: Arhiva Vijesti
Miljan Perović, Uprava policije, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 24.06.2016. 15:24h

Zaposleni u zatvorima moraju poštovati prava zatvorenika i biti obučeni kako bi na pravilan način primijenili zakone, ocijenili su čelnici tih institucija iz Crne Gore, Albanije i Srbije.

Oni su govorili na panelu "Prava zatvorenika u zavorima", na konfereniji o spječavanju torture u državama Balkana održanoj u Tirani.

Direktor crnogorskog Zavoda za izvšenje krivičnih sankcija (ZIKS), Miljan Perović, ocijenio je da su reforme koje se sprovode u pregovaračkom procesu učinile da se danas raspravlja o ljudskim pravima zatvorenika.

“To znači da su država u donošenju svojih politika, institucije u njihovom sprovođenju i ukupno civilno društvo kroz praćenje realizacije Vladinih politika i strategija, učinili da svi zajedno danas govorimo o tim kategorijama”, naveo je Perović.

On je rekao da su prekoračenje ovlašćenja u službi i moguće zlostavljenje zatvorenika vezani za odluku služebnika ZIKS-a.

“Zbog toga je neophodno da država kroz sistem unutrašnjih obuka, stručnih, specijalističkih obuka, seminara sa civinim društvom, univerzitetom i specijalizovanim institucijama, doprinese da zatvorski službenici na pravilan način primjenjuju zakon i poštuju pravila i propise”, ocijenio je Perović.

On je dodao da država treba mnogo više da ulaže u zatvorski sistem.

U tom je smislu, kako je naveo, planiran nastavak izgradnje novog zatvora u Bijelom Polju, završetak posebnog zatvora za maljotenike, kao i intenzivirana obuka zaposlenih i povećanje broja zaposlenih u zatvorima po raznim strukturama.

“Mislim da tu prevashodno treba unaprijediti službu za realizaciju tretmana, dalje jačanje kapacieta zdravstvene službe i službe obezbjeđenja”, precizirao je Perović.

Izvršni direktor albanskog zatvora, Artur Zoto, kazao je da su ljudska prava veoma osjetljiva tema, naročito prava zavorenika, zato što su oni lišeni slobode.

“Zato zatvorska administracija mora da bude veoma pažljiva u poštovanju njihovih prava, bez obzira na to za šta su osuđeni, šta su uradili i na koliko su osuđeni”, ocijenio je Zoto.

On je dodao da zaposleni u zatvorima moraju da poštuju prava lica lišenih slobode, kao i obaveze koje se u vezi sa tim crpe iz domaćeg i međunaronog zakonodavstva.

“Mi smo veoma pažljivi u poštovanju njihovih prava”, kazao je Zoti.

On je rekao da je prenatrpanost glavni problem zatvora u Albaniji. “To je za nas postao glavni problem, što znači da moramo da usmjerimo svoje napore i resurse kako bi obezbijedili prostor i uslove koji su nephodni”.

“Uprkos činjenici da su naši zatvori prenatrpani, mi preduzimamo mjere kao što je izgradnja novih institucija radi rasterećenja”, precizirao je Zoto.

On je dodao da u zatvoru na čijem je čelu preduzimaju i mjere u nadzoru nad osobljem, jer oni ponekad prekorače ovlašćenja ili nepropisno upotrijebe prinudne mjere koje se odnose na torturu.

“Smatram da smo veoma posvećeni poštovanju naših obaveza koje se tiču poštovanja ljudskih prava zatvorenika”, istakao je Zoti.

Direktor beogradskog zatvora, Milan Pavlović, rekao je da bitan zadatak u primjeni zakona i propisa koji regulišu prava zatvorenika predstavlja i upoznavanje osuđenih sa njihovim pravima i mogućnostima da redovno koriste mehanizme zaštite.

“Smatram jako bitnim zadatkom da osuđeni prvog dana izdržavanja kazne prime informaciju na koji način mogu ostvariti osnovna prava u zatvoru i na koji način mogu da dobiju zaštitu prava izvedenih iz osnovnih prava koja zakon uređuje”, poručio je Pavlović.

On je rekao da u tom zatvoru sprovode sveobuhvatne mjere kako bi se prava zatvorenika, koja su propisana zakonima, primijenila u praksi.

“Posebna pažnja se poklanja saradnji sa organima koji obavljaju kontrolu izvršenja krivičnih sankcija koji čine nezavisni mehanizam za prevenciju torture”, dodao je Pavlović.

On je kazao da je u situacijama u kojima dođe torture reakcija nadležnih adekvatana. “Ne mogu pravilno da ocijenim brzinu reakcije, jer ona zavisi od slučaja do slučaja”.

Pavlović je istakao da trend primjera mjera prinude nad zatvorenicima u Srbiji opada iz godine u godinu.

Preporučujemo za Vas