OPŠTINA BUDVA PLANIRA DA NAPLATI DUG OD SAVIĆEVE KOMPANIJE

Vila i zgrade idu na doboš zbog 2,2 miliona eura

8247 pregleda 2 komentar(a)
Vila u Donjoj Lastvi, Foto: Siniša Luković
Vila u Donjoj Lastvi, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 17.05.2019. 14:03h

Opština Budva namjerava da proda luksuznu vilu i dvije zgrade u Donjoj Lastvi Branislava Gugija Savića, jer nije izmirio kaznu od oko 2,2 miliona eura na šta se obavezao sporazumom sa Specijalnim tužilaštvom.

Nakon što je odbio molbu Savićeve firme “Gugi commerce” da odloži rješenje o pokretanju postupka prinudne naplate, gradonačelnik Budve Dragan Krapović uputio je obavještenje Upravi za nekretnine - područnoj jedinici Tivat, da se na nekretninama u Donjoj Lastvi u katastarsku evidenciju upiše zabilježba o početku namirenja, odnosno o namjeri prodaje.

Riječ je o nekretninama koje je Savićeva kompanija založila kao garanciju da će izmiriti obavezu.

“Opština Budva kao hipotekarni povjerilac predlaže da Uprava za nekretnine PJ Tivat izvrši zabilježbu obavještenja o početku namirenja na nepokretnostima upisanim u listove nepokretnosti broj 665, 549 i 563 KO Donja Lastva, na kojima je ustanovljena hipoteka Opštine Budva“, naveo je Krapović u dopisu tivatskom katastru.

Prethodno je Krapović dopisom obavijestio kompaniju da su, po osnovu sudske presude Višeg suda, bili obavezni da novčani iznos od 2.221.898,39 eura izmire do 23. oktobra, odnosno u roku od 12 mjeseci od pravosnažnosti presude.

“Presudom je utvrđeno da će kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja novčanog iznosa kazne, između ostalih, služiti i nepokretnosti u Donjoj Lastvi, na kojima je ustanovljena sudska hipoteka. Kako potraživanje nije izmireno nakon što je dospjelo, obavještavam vas da ćemo, ukoliko dug ne izmirite u roku od 15 dana od dana upisa obavještenje o dospjelosti, pokrenuti postupak namirenja potraživanja sudskom prodajom nepokretnosti“.

Iz Savićeve kompanije uslijedila je molba Opštini da cijeli postupak odloži za 60 dana jer, kako je navedeno, očekuju prodaju nekretnine, čime bi u potpunosti izmirili sudsku obavezu koju ne spore.

“Nesporno je da je po osnovu presude Višeg suda potraživanje dospjelo 23. oktobra. Poznato vam je da smo se više puta obraćali da preuzmete nekretnine koje vam po osnovu presude pripadaju, odnosno sa Sekretarijatom za zaštitu imovine urgirali i uticali da se sa ovih nekretnina skinu hipoteke. U ovom periodu smo shodno našim mogućnostuma uplaćivali manje iznose, pokazujući volju da postupimo po presudi. Molimo da nađete razumijevanja i postupak izvršenja odložite za ne manje od 60 dana“, piše u dopisu Savićeve kompanije.

Prema katastarskoj evidenciji, riječ je o porodičnoj kući - vili, sa prizemljem, spratom i potkrovljem, dvospratnoj stambenoj zgradi sa deset garažnih prostora u suterenu, dva stana od po 69 kvadrata u prizemlju, stanovima od po 76 i 69 kvadrata na prvom spratu, stanovima od 76 i 70 kvadrata na drugom i nestambenim prostorima od 64 i 54 kvadrata na tavanu.

Opština planira prodaju Savićeve jednospratne zgrade sa tavanom, u kojoj je u suterenu poslovni prostor od 44 kvadrata, u prizemlju stanovi od 44 i 51 kvadrat, na prvom spratu stanovi od 44 i 50 kvadrata i na tavanu nestambeni prostor od 69 metara kvadratnih.

Kompanija “Gugi commerce“ zaključila je sa Specijalnim tužilaštvom dva sporazuma o priznanju krivice, a koji su sudskim presudama potvrđeni u Višem sudu. Obavezala se da izmiri štetu od šest miliona eura i to 2,5 miliona eura u novcu, a ostatak u nekretninama.

Prema prvom sporazumu, Savić se obavezao da isplati iznos od 2.254.585,24 eura, na način što će u korist Opštine prenijeti svojinu na nepokretnostima upisanih u list nepokretnosti LN 3447 KO Budva površine 34, 61 i 106 kvadrata, kao i nepokretnosti u vlasništvu “Metropol – in“ DOO Budva u Bečićima ukupne površine 1.683 kvadrata.

Presudom se obavezala da uplati novčani iznos od 300.535,16 eura na račun Opštine. Novčani iznos od 300.000 eura je uplaćen, a prošle sedmice na Opštinu su preknjiženi i poslovni prostori u TQ “Plaza” i zemlja u Bečićima. Drugim sporazumom “Gugi commerce” se obavezao da izmiri štetu od 3.842.766,69 eura.