UGROŽAVANJE HOTELA?

KANA: Ovako će izgledati desna obala Morače ako se realizuje Drakićev DUP

Arhitekte smatraju da će se izgradnjom poslovne zgrade na obali Morače ugroziti autorsko djelo hotela Podgorica
324 pregleda 21 komentar(a)
obala Morače, kompjuterska animacija, Foto: KANA
obala Morače, kompjuterska animacija, Foto: KANA
Ažurirano: 28.04.2016. 09:06h

Grupa arhitekata "KANA / ko ako ne arhitekt" objavila je na svojoj Facebook stranici kako će izgledati desna obala Morače ako se realizuje DUP arhitekte Nikole Drakića.

Arhitekte smatraju da će se iz­grad­njom po­slov­ne zgra­de na obali Morače ugro­zi­ti autor­sko dje­lo ho­te­la Pod­go­ri­ca. Dra­kić je ka­zao da ne­će, te da će "obje­kat funk­ci­o­ni­sa­ti i u sklo­pu ukup­ne funk­ci­je ho­te­la Pod­go­ri­ce".

Grupa “Ko ako ne arhitekt” (KANA) podnijela je krivičnu prijavu protiv Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada nakon što je ta ustanova odbila da postupi po predlogu inspektora za urbanizam. Ta Grupa smatra da su u Sekretarijatu prvo prekršili zakon i nelegalno izdali građevinsku dozvolu za sporni objekat, što je, kako su kazali, zaključak i inspektora za urbanizam.

„Vijesti” su u septembru 2012. godine, prije usvajanja Nacrta izmjena i dopuna pomenutog DUP-a pisale da je tim dokumentom predviđena izgradnja sedmospratnice.

“Vrijednost investicije je 5,7 miliona eura. Završetak radova je planiran za oktobar iduće godine, zgrada će imati 5.756,80 metara kvadratnih, odnosno 12 spratova”, saopšteno je iz kompanije "Normal" koja radi zgradu.

Poslovna zgrada se gradi na urbanističkoj parceli br.9 u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom „Rekreativna kulturna zona na obali rijeke Morače - Južni dio - Izmjene i dopune“. Planom je predviđeno da Ekološka zgrada zadržava isti gabarit S+P+7 i da je krovnom ravni objekat u visini postojećeg objekta PTT, odnosno i nova zgrada je trebalo da bude u istoj ravni. Predviđeno je da SC "Morača" ostane u postojećim gabaritima".

Zgrada Elektroprivrede i ED Crne Gore, će prema planu, biti izdignute za po jednu etažu.

Grupa od 14 arhitekata i inžinjera postavila je pitanje kako “gospodin arhitekta Nikola Drakić i njegov tim saradnika mislili da vode “računa o očuvanju osnovnog prepoznatljivog arhitektonskog izraza” hotela “Podgorica” ako u okviru ucrtanih građevinskih linija na UP9, a tik uz hotel “Podgorica” izraste poslovni objekat spratnosti min P+7, i visine 32m?".

Preporučujemo za Vas