USVOJEN IZVJEŠTAJ FONDA

I DPS-u sporno kako se troši za manjinska prava

"Raspravljamo o izvještaju za 2014, a sredstva za 2015. su podijeljena i već je trebalo da imamo izvještaj”
1 komentar(a)
Suad Numanović, Foto: Vijesti
Suad Numanović, Foto: Vijesti
Ažurirano: 22.03.2016. 19:39h

Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2014. godinu usvojen je jednoglasno na jučerašnjem Odboru za ljudska prava i slobode.

Većina članova Odbora saglasila se, međutim, da Fond od osnivanja ne funkcioniše dobro i da je neophodno raditi na izmjeni Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Ranije je u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu ocijenjeno da je potrebno usvojiti izmjene i dopune navedenog zakona, koje će ukloniti moguće konflikte interesa u procedurama za opredjeljivanje i kontrolisanje fondova za manjine.

Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava na čijem čelu je Suad Numanović saopšteno je da je pripremljen Nacrt zakona, koji je usklađen sa mišljenjem EK, a do kraja mjeseca su najavljene prve javne rasprave.

Član odbora Husnija Šabović (DPS) istakao je da su neophodne promjene jer je nezadovoljstvo veliko u upravnom i skupštinskom Odboru, nevladinom sektoru, a i kod građana.

Predsjednik Odbora Halil Duković (DPS) kaže da problem Fonda nije u raspodjeli, već u praćenju utrošenih sredstava.

Kaže da krivicu za loš rad dijelom snose i poslanici:

“Mi raspravljamo o izvještaju za 2014. godinu, a sredstva za 2015.godinu su već podijeljena i već smo trebali da imamo izvještaj za tu godinu“.

Direktor Fonda Safet Kurtagić kazao je da izvještaj nije podnesen zato što je odluka o prvoj raspodjeli donesena u drugoj polovini juna, a druga u novembru 2014. Istakao je da je u više navrata ukazivao i na nedostatak ljudstva.

Milan Radović iz Građanske alijanse podsjetio je da je Upravni sud poništio obje odluke o raspodjeli sredstava Fonda iz 2014. što je kasnije potvrdio i Vrhovni sud.

Odboru nisu prisustvovali poslanici DF-a, SNP-a i članovi kluba samostalnih poslanika.

Preporučujemo za Vas