OD JAVNIH PRIHODA U 2015. OSTVARILI 18.8 MILIONA

U kasi 1,1 milion više nego 2014.

“Ukupno obračunati porez za 2015. godinu iznosio je 9.568.631 eura ili 1.352.587 eura više nego u prethodnoj godini. Od ukupno obračunatog poreza 3.465.717 eura odnosi se na pravna, a 6.102.914 na fizička lica”
0 komentar(a)
Panorama Podgorica, Foto: Luka Zeković
Panorama Podgorica, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 11.02.2019. 08:49h

Uprava lokalnih javnih prihoda, na čijem čelu je Borivoje Marić, prošle godine uručila 81.088 rješenja o utvrđivanju poreza na nepokretnost, što je za 3.934 više u odnosu na 2014. godinu.

“Lokalni javni prihodi u 2015. godini ostvareni su u ukupnom iznosu 18.804.005,42 eura, što je za 704.005,42 eura više od iznosa planiranog budžetom za 2015. godinu, a 1.142.581,90 eura više u odnosu na prethodnu godinu”, navodi se u izvještaju o radu gradonačelnika i gradskih organa i službi za 2015.godinu.

U dokumentu se navodi da je prirez porezu na dohodak fizičkih lica ostvaren u iznosu od 9.121.920,34 eura ili 521.920,34 eura više od iznosa planiranog budžetom grada, “u primarnom, zbog intenzivnije terenske inspekcijske kontrola svih većih poreskih obveznika”.

“Ukupno obračunati porez za 2015. godinu iznosio je 9.568.631 eura ili 1.352.587 eura više nego u prethodnoj godini. Od ukupno obračunatog poreza 3.465.717 eura odnosi se na pravna, a 6.102.914 na fizička lica”, piše u dokumentu.

Porez na nepokretnosti je, kako se navodi, ostvaren u iznosu od 7.349.725,76 eura ili za 599.725,76 eura više od iznosa planiranog budžetom grada.

„ U 2015. godini resorna Uprava donijela je 29.995 zaključaka o prinudnoj naplati poreza od fizičkih lica. U pitanju su poreske obaveze koje su utvrđene sa oko 42.000 rješenja, što je rezultiralo povećanjem naplate poreza od fizičkih lica, i to za 1,9 miliona u odnosu na prethodnu godinu”, navodi se u izvještaju.

Uprava je donijela i 1.444 zaključka o naplati poreza od pravnih lica, od čega je 436 zaključaka proslijeđeno Centralnoj banci na prinudnu naplatu.

Grad će, kako objašnjavaju iz Uprave, i u 2016. godini realizovati plan naplate poreza na nepokretnosti, jer je novim zakonskim propisom olakšano utvrđivanje prosječnih cijena ostalih vrsta nepokretnosti kao što su poslovni prostori, proizvodne hale, skladišta i stovarišta, pomoćni objekti, garaže i garažna mjesta, poljoprivredno zemljište i drugo.

Tokom 2015.godine lokalne komunalne takse ostvarene su u iznosu od 1.255.479,78 eura, a naknade za korišćenje opštinskih puteva na 1.076.879,54 eura.

“Smanjenje broja maloprodajnih objekata, kao i činjenica da obračun naknada za raskopavanje ulica dospijeva za naplatu početkom januara 2016. godine su uslovili slabiju naplatu naknade za korišćenje puteva”, objašnjeno je u dokumentu. 

Građani se najviše žalili na visinu poreza na nepokretnosti

U toku 2015. godine, na rješenja o utvrđenim poreskim obavezama uloženo je 2.135 žalbi – prigovora.

“Najveći broj žalbi odnosio se na visinu poreza na nepokretnosti, najčešće zbog pogrešno utvđenog činjeničnog stanja, zbog čega je najveći broj žalbi usvojen. Značajno je istaći da se blizu 500 žalbi odnosilo na oporezivanje nepokretnosti koje investitori u poslovnim knjigama vode kao investicije u toku ili zalihe gotovih proizvoda”, piše u dokumentu.