"POTREBNO IZGRADITI POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE"

Green Home: Rijeka Morača i stanovnici Podgorice izloženi višedecenijskom zagađenju

Milija Čabarkapa iz Green home-a je kazao da se zasigurno može reći da najveći problem predstavlja ispuštanje otpadnih voda u Moraču sa nedovoljnim stepenom prečišćavanja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje se nalazi u blizini Krivog mosta
321 pregleda 5 komentar(a)
Fekalije, Morača, Foto: Luka Zeković
Fekalije, Morača, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 14.01.2016. 15:12h

Rijeka Morača i stanovnici Podgorice izloženi su višedecenijskom zagađenju koje proističe od komunalnih otpadnih voda i potrebno je izgraditi novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, ocijenjeno je iz Grin houma /Green Home/.

„Nadležne institucije moraju intenzivirati aktivnosti na realizaciji projekata koji podrazumijevaju izgradnju novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa kompletnim tretmanom kanalizazcionog mulja i kanalizacione mreže u gradskim naseljima u kojim ne postoji, kao jedino pravo rješenje“, saopštio je Milija Čabarkapa iz Grin houma.

Na taj način, kako je rekao, poboljšali bi se opšti uslovi kvaliteta života i zdravlja stanovnika Podgorice.

„Između ostalog, izgradnjom kanalizacione mreže na što široj teritoriji Podgorice uspješno bi se kanalisale komunalne otpadne vode iz velikog broja domaćinstava i tako zaštitile podzemne vode i vodoizvorišta na teritoriji Podgorice“, navodi Čabarkapa.

Prema njegovim riječima, rijeka Morača, a sa njom usko povezani stanovnici Podgorice, izloženi su višedecenijskom zagađenju koje proističe od komunalnih otpadnih voda.

„Podgorička naselja zagađuju površinske vode preko svojih kanalizacionih izliva koji se ulivaju u njih. U komunalnim otpadnim vodama mogu se naći razne organske tečnosti, deterdženti ali i mnoga hemijska sredstva, jer mnogobrojne industrijske i zanatske orgnizacije svoje otpadne vode priključuju na gradsku kanalizacionu mrežu“, naveo je on.

Čabarkapa je kazao da se zasigurno može reći da najveći problem predstavlja ispuštanje otpadnih voda u Moraču sa nedovoljnim stepenom prečišćavanja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje se nalazi u blizini Krivog mosta.

„Postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda izgrađeno je 1978. godine i ima kapacitet za između 55, najviše 60 hiljada ekvivalentnih stanovnika, a sada prerađuje vodu za duplo više stanovnika. Ovo znači da je postrojenje nedovoljnog kapaciteta da na zadovoljavajući način prečisti sve komunalne otpadne vode koje na njega dotiču“, naveo je on.

Stanovnici Podgorice koji žive u blizini tog postrojenja, kako je rekao, godinama se žale na neprijatne mirise koji iz njega proističu, život za njih postaje nepodnošljiv, a o tome koliko su zapravo jaki neprijatni mirisi najbolje govori podatak da se ljudi iseljavaju iz stanova tražeći pogodnije mjesto za život, kao i da su cijene izdavanja stanova znatno niže nego u drugim djelovima grada.

„Na području Podgorice postoji mnoštvo kanalizacionih odvoda iz kojih se fekalne vode bez prethodnog prečišćavanja ispuštaju u vodotoke koji predstavljaju pritoke Morače. Kao primjer se može uzeti Savin potok u koji je sproveden značajan broj odvoda fekalnih voda koje dalje preko rijeke Ribnice dospijevaju u Moraču“, saopštio je Čabarkapa.

Otpadne fekalne vode, dodao je, mogu biti veoma opasne, jer lako utiču na povećanje bakteriloške zagađenosti voda, a kao posljedica se javljaju hidrične epidemije.

„Ove vode potiču od izlučevina, od umivanja, kupanja, organskih otpadaka hrane, pa je to razlog da sadrže veliki broj mikroorganizama izazivača crijevnih, zaraznih, virusnih i parazitskih bolesti“, saopštio je Čabarkapa.

Odumiranju mikroflore u Morači, kako je naveo, može pomoći i prisustvo nekih hemijskih materija.

„Pri tome, osim patogenih bakterija i virusa u vodotoku mogu odumirati i mikroorganizmi koji igraju glavnu ulogu u procesu samoprečišćavanja. Zato čistoća vodotoka je nezamisliva bez očuvanja njihovog živog svijeta“, poručio je Čabarkapa.