"POTREBNA SARADNJA MINISTARSTVA I LOKALNIH SAMOUPRAVA"

Numanović: Kotor je dobar pimjer zaštite i unapređenja ljudskih prava

"Numanović je istakao i pažnju koju lokalna samouprava poklanja otklanjanju fizičkih barijera za lica sa invaliditetom, naročito u protekle dvije godine, i podsjetio na obaveze koje sve institucije i organizacije imaju prema novom Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom koji je usvojen proše godine", navodi se u saopštenju
102 pregleda 3 komentar(a)
Suad Numanović, Aleksandar Stjepčević, Foto: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Suad Numanović, Aleksandar Stjepčević, Foto: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Ažurirano: 13.01.2016. 20:22h

Opština Kotor je dobar pimjer donošenja, ali i implementacije dokumenata iz oblasti zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava i sloboda, istakao je ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović.

On je boravio danas u radnoj posjeti opštini Kotor i tom prilikom se susreo i razgovarao sa predsjednikom opštine Kotor Aleksandrom Stjepčevićem i njegovim saradnicima.

Kako je saopšteno iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava teme radnog sastanka odnosile su se na stanje i poštovanje ljudskih i manjinskih prava u opštini Kotor, unapređenju politike rodne ravnopravnosti i budućim planovima za nastavak aktivnosti na jačanju tolerancije, unapređenju svijsti društva u smislu važnosti vladavine prava kao i politici unapređenja rodne ravnopravnosti, kao i svim mjerama djelovanja u pravcu većeg poštovanja osnovnih ljudskih prava i sloboda.

"Numanović je naglasio potrebu i značaj saradnje resornog Ministarstva i lokalnih samouprava na sprovođenju aktivnosti u oblasti zaštite ljuskih prava i sloboda, posebno u slučaju marginalizovanih društvenih grupa; Roma, LGBTI populacije, lica sa invaliditetom. Istakao je i pažnju koju lokalna samouprava poklanja otklanjanju fizičkih barijera za lica sa invaliditetom, naročito u protekle dvije godine, i podsjetio na obaveze koje sve institucije i organizacije imaju prema novom Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom koji je usvojen proše godine", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Numanović shodno Memorandumu o razumijevanju i zaštiti prava LGBT osoba, koji je prvi potpisan upravo sa opštinom Kotor, ponudio svu potrebnu stručnu pomoć u edukaciji i senzibilisanju za rad sa sa pripadnicima LGBT zajednice kao i izradi Lokalnog akcionog plana za ovu oblast.

"Implementacija Lokalnog akcionog plana iz oblasti rodne ravnopravnosti se realizuje shodno planiranoj dinamici, a romska populacija je grupa koja ima najvećih poteškoća u integraciji, pa je to slučaj i u Kotoru", piše u saopštenju.

Predsjednik opštine Kotor Aleksandar Stjepčević zahvalio se na posjeti i prilici da se dinamika već uspješne saradnje koju opština Kotor ima sa resornim Ministarstvom i dalje poboljšava.

"On je tom prilikom rekao da su dokaz te uspješnosti u komunikaciji i saradnji Lokalni akcioni planovi koje je SO Kotor usvojila i koji su u fazi implentacije,a tiču se unapređenja prava i sloboda ranjivih grupa i politike uspostavljanja rodne ravnopravnosti. Stjepčević je naglasio da će opština Kotor i u buduće poklanjati značajnu pažnju zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava i u skladu sa obavezama iz evropske agende. On je, takođe, pozvao sve nadležne institucije da pomognu u rješavanju pitanja romskih naselja, naročito u Dobroti, na mjestu bivšeg "Prvoborca", navodi se u saopštenju.

Numanović je takođe konstatovao da se stambeno pitanje rješava kroz Regionalni projekat, ali da kada je integracija ranjivih grupa u pitanju, neophodan je multidisciplinarni pristup.

"To nije pojedinačni problem, već pitanje koje zahtjeva apsolutnu uključenost svih nadležnih institucija zajedno sa lokalnom upravom", zaključuje se u saopštenju.