Nabavka ide, ima kad o optužbama

"Montefarm" pribavio saglasnost da, zbog hitnosti i stanja na tržištu, nastavi nabavku vrijednu 16 miliona eura
0 komentar(a)
Montefarm, Foto: Savo Prelević
Montefarm, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 19.12.2015. 19:22h

Javno otvaranje ponuda “Montefarma” za godišnji tender i nabavku ljekova većinom za oralnu upotrebu, čija je procijenjena vrijednost 15,77 miliona eura, obavljeno je juče.

Beogradska kompanija “Adoc” uložila je juče novu žalbu sa dodatnim dokazima da je bila diskriminisana, tokom oktobra kada je pripremana tenderska dokumentacija, ali postupak nije prekinut, već je “Montefarm” pribavio saglasnost da zbog hitnosti nabavke i stanja na tržištu, nastavi ovu nabavku.

Iz državne zdravstvene ustanove je saopšteno da će se, nakon što njihova Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda donese rješenje o izvoru najpovoljnije ponude, znati s kim će sarađivati i kada će početi isporuka.

Godišnja nabavka oralnih ljekova krajem prošlog mjeseca je privremeno stopirana zbog sumnji da je bilo privilegovanih firmi tokom pripreme tenderske dokumentacije u oktobru.

Naime, beogradska firma “Adoc” podnijela je žalbu na tendersku dokumentaciju Državnoj komisiji za kontrolu postupka javnih nabavki zbog navodne diskriminacije.

“Adoc” se u žalbi pozvao kršenja člana 17 Zakona o javnim nabavkama, jer je “Montefarm” o procijenjenim vrijednostima cijena i količinama ljekova mejlom, u pvoj polovini oktobra, upoznao samo dio dobavljača, ali ne beogradsku kompaniju.

Komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki je 4. decembra odbila kao neosnovanu žalbu firme “Adoc”, čiji je pravni zastupnik “Justicia” najavila tužbu protiv takvog rješenja Upravnom sudu.

“Vijesti” su prije tri dana objavile da je obustavljen i postupak godišnje nabavke vakcina, čija je procijenjena vrijednost 397.628 eura, jer nije bilo ispravnih ponuda za 13 partija, odnosno vakcina, a za pet nije dostavljena nijedna ponuda.

U Odluci o obustavljanju postupka piše da nije bilo zainteresovanih ponuđača za hiperimuni globulin protiv hepatitisa B, vakcinu protiv hepatitisa A za odrasle i djecu, kao ni protiv meningokoka.

Iz “Montefarma” su juče saopštili da će novi tender za nabavku vakcina da bude raspisan sljedeće sedmice.

“Vijesti” su prije tri dana objavile da je obustavljen i postupak godišnje nabavke vakcina, čija je procijenjena vrijednost 397.628 eura, jer nije bilo ispravnih ponuda za 13 partija, odnosno vakcina, a za pet nije dostavljena nijedna ponuda.

U Odluci o obustavljanju postupka piše da nije bilo zainteresovanih ponuđača za hiperimuni globulin protiv hepatitisa B, vakcinu protiv hepatitisa A za odrasle i djecu, kao ni protiv meningokoka. Iz “Montefarma” su juče saopštili da će novi tender za nabavku vakcina da bude raspisan sljedeće sedmice.

Advokat u žalbi za dokaze dostavio nove mejlove za koje tvrdi da su bili sakriveni

U novoj žalbi na tendersku dokumentaciju Montefarma advokat “Adoca” Vladan S. Bojić istakao je da je naručilac nabavke „narušio princip ravnopravnosti ponuđača“, i kao dokaze za svoje tvrdnje dostavio nove mejlove, odnosno, korespodenciju koju je “Montefarm” imao sa drugim ponuđačima.

Suština nove žalbe je da je Montefarm navodno „sakrio“ nekoliko mejlova sa odabranim ponuđačima i od Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki.

Zbog toga advokat “Adoca” u novoj žalbi ističe da je naručilac (“Montefarm”) prekršio i dužnost predviđenu zakonom tj. „dužnost da govori istinu i da ne zloupotrebljava priznata prava“.

"Naručilac je morao dostaviti sve pismene isprave koje posjeduje, kao dokaze na osnovu kojih bi se mogla donijeti pravilna odluka, a ne ona koja bi sadržala nepravilnosti koje su predviđene kao razlog ništavosti odluke. Državna komisija sada i ovdje mora spriječiti svaku zloupotrebu prava, koja je ovakvim postupanjem naručioca sada nepobitna, tj. dokumentovana materijalnim dokazima“, ističe se u novoj žalbi u koju su "Vijesti" imale uvid.