NVO "BAZAR" ULOŽILA PRIGOVORE NA OPŠTINSKI BUDŽET ZA NAREDNU GODINU

Banović: Komunalnom dajte 400.000 eura od RTV Budva

NVO “Bazar” ukazala da građani plaćaju javni servis čak 870 hiljada, 400 hiljada više nego Komunalnom preduzeću, a da to nije, kako tvrde, javni servis, već propagandna poluga gradskih vlasti
147 pregleda 0 komentar(a)
Opština Budva, Foto: Vuk Lajović
Opština Budva, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 12.01.2019. 13:12h

Nevladino udruženje „Bazar“ koje okuplja 50 privrednika, zakupaca lokacija na Jadranskom sajmu, čije privremene objekte je novim nacrtom Plana privremenih objekata nova gradska uprava izbrisala, juče su uložili prigovore na opštinski budžet za narednu godinu, ukazujući na neracionalnu milionsku potrošnju na plate zaposlenih u opštinskoj administraciji.

Oni su naveli da Radio-televizija Budva dobija 870 hiljada eura, čak 400 hiljada više od Komunalnog preduzeća, a da, kako su naglasili, nije servis građana, već propagandna poluga nove vlasti.

„NVO ‘Bazar’ ulaže prigovor na Nacrt Odluke o budžetu Opštine Budva za 2019. godinu kojom su RTV Budva planirani transferi od 870.000 eura, a za Komunalno preduzeće samo pola miliona, što smatramo neracionalnim. Smatramo da se lokalnom javnom servisu mora umanjiti iznos za 400 hiljada i tu sumu prebaciti Komunalnom preudzeću, koje održava čistoću u gradu i održava zelene površine“, navodi se u dopisu koji potpisuje predsjednik NVO „Bazar” Božidar Banović.

On tvrdi da je jasno da aktuelna vlast više vrednuje TV Budva nego potrebu privrede i građana da imaju bolje uređeni grad.

„Nažalost, mogli bismo zaključiti da će TV Budva biti glavni činilac pripreme turističke sezone 2019. Smatramo da sredstva iz budžeta treba efikasno koristiti. Isto tako, ova NVO je svjedok činjenice da TV Budva, kao javni servis, nije u funkciji građana i privrede već prosta propagandna poluga aktuelnog predsjednika Opštine Dragana Krapovića“, tvrdi Banović.

Primjedbe iz tog udruženja se odnose i na iznose koji se izdvajaju za plate zaposlenih, rashode za usluge i ostale izdatke, koji ukupno iznose 8,6 miliona eura ili 24 odsto od ukupno planiranog budžeta.

„Ovako visok nivo potrošnje lokalne administracije nije održiv ni prihvatljiv za građane i privredu opštine Budva. Predlažemo značajno smanjenje i uštede tih izdataka. Samo po osnovu isplata plata 90 zaposlenih koji se ne pojavljuju na radnom mjestu nužno je umanjiti za milion eura, za koliki iznos treba uvećati održavanje javne infrestrukture. Potpredsjednik Opštine Budva javno je iznio nevjerovatnu činjenicu da 90 zaposlenih redovno prima plate, a nijesu prisutni u radnom procesu. Dakle, dvije godine gradonačelnik Krapović nije imao znanja ili nije imao hrabrosti da riješi ovu veoma jednostavnu situaciju koja je građane Budve koštala oko dva miliona eura. Možemo zamisliti kakva je radna atmosfera i kakvo je ukupno stanje u službama i sekretarijatima Opštine Budva kada ovoliki broj zaposlenih prima platu, a nije na poslu“, smatra Banović.

Banović dodaje da Nacrtom Plana privremenih objekata, koji je, kako navodi, po svemu sudeći autorsko djelo isključivo predsjednika Krapovića, zahtijeva se radikalno ukidanje privremenih objekata.

„Predsjednik Krapović na jednoj strani planira uskratiti osnovne uslove za rad velikom broju privrednih subjekata, bez prijeke potrebe, a istovremeno izostavlja brigu o preduzetnicima i njihovim zaposlenima. Ako Opština Budva uskrati osnovne uslove za rad velikom broju privrednih subjekata, a da istovremeno ne obezbijedi zbrinjavanje posljedica koje je proizvela odluka Opštine, jedina adresa za pomoć ostaje predsjednik Krapović i njegova lična imovina“, navodi Banović.