Vlada utvrdila Predlog izmjena Zakona o zaštiti stranaca

Predloženim odredbama uređeno je da se postupak po zahtjevu za međunarodnu zaštitu, kao i poslovi prihvata i smještaja stranca koji traži međunarodnu zaštitu i smještaja azilanata, stranaca sa odobrenom supsidijarnom i privremenom zaštitom, vrši organ nadležan za unutrašnje poslove
58 pregleda 0 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore
Vlada Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 29.11.2018. 18:20h

Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, saopšteno je nakon sjednice.

Predloženim odredbama uređeno je da se postupak po zahtjevu za međunarodnu zaštitu, kao i poslovi prihvata i smještaja stranca koji traži međunarodnu zaštitu i smještaja azilanata, stranaca sa odobrenom supsidijarnom i privremenom zaštitom, vrši organ nadležan za unutrašnje poslove.

Time su se, kkako je saopšteno, stvorili formalni uslovi za objedinjavanje nadležnosti za sva lica iz sistema međunarodne zaštite.

Vlada je usvojila Informacija o pristupanju Ministarstva odbrane Okvirnom memorandumu o razumijevanju između Saveznog ministarstva odbrane Njemačke i Oružanih snaga Švedske, u vezi sa saradnjom u misiji Odlučna podrška u Avganistanu za pružanje podrške Komandi za obuku, savjetovanje i asistenciju Sjever, i prihvatila Okvirni memorandum i Notu o pristupanju.

„Usljed promjene karaktera i zadataka misije Odlučna podrška, stvorena je potreba za izmjenom pravnog okvira za angažovanje koalicionih snaga u Komandi za obuku, savjetovanje i asistenciju Sjeve, gdje su angažovani i pripadnici Vojske Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

U skladu sa tim, kako se navodi, Okvirnim memorandumom se regulišu pitanja koja se odnose na kontribuciju, komandu i kontrolu, pravila angažovanja, finansijske aspekte, logističku podršku, komunikacije, pružanje zdravstvenih usluga i druga pitanja od značaja za učešće u ovoj misiji.

U okviru redovne komunikacije i razmjene mišljenja sa Skupštinom, usvojen je 19. kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period jul – septembar.

Vlada je podržala donošenje Rezolucije povodom 100-godišnjice „Podgoričke skupštine“, koji je Skupštini podnijela grupa poslanika.

Bonus video: