OPŠTINA NIKŠIĆ SMANJIĆE BROJ ZAPOSLENIH

Skoro stotinu radnika višak

Vlada je dala saglasnost Opštini Nikšić na kreditno zaduženje za refinansiranje dugova od 5,5 miliona eura
107 pregleda 7 komentar(a)
Nikšić, Foto: Svetlana Mandić
Nikšić, Foto: Svetlana Mandić
Ažurirano: 20.07.2015. 19:39h

Na sjednici Skupštine opštine Nikšić, održanoj početkom mjeseca, usvojena je odluka o utvrđivanju visine otpremnine stalno zaposlenih lokalnih službenika i namještenika.

Na taj način lokalna uprava pokušaće da smanji broj zaposlenih za oko stotinu i ispoštuje više puta isticanu preporuku Vlade o optimalizaciji broja radnika u okviru mjera za stabilizaciju javnih finansija. Vlada je na sjednici održanoj prošle sedmice dala saglasnost Opštini Nikšić na kreditno zaduženje za refinansiranje dugova od 5,5 miliona eura, uz nižu kamatnu stopu, čime će se, kako je saopšteno, značajno smanjiti troškovi finansiranja.

U cilju racionalizacije rashoda, Opština Nikšić planira da milion eura iskoristi za program sporazumnog prestanka radnog odnosa za blizu 100 zaposlenih, uz isplatu otpremnina, čime će se obezbijediti ušteda kod bruto zarada u mjesečnom iznosu od oko 73,5 hiljada eura.

Međutim, u toku 2010. i 2011. godine, urađena je sistematizacija i prodaja radnih mjesta u organima lokalne uprave pa je broj zaposlenih sveden na 415.

Samo godinu kasnije, kada su u gradu pod Trebjesom održani lokalni izbori, broj zaposlenih u nikšićkoj lokalnoj upravi “porastao” je za 101 radnika.

Te 2012. godine, prema Informaciji o pokazateljima finansijskog stanja lokalne samouprave u 2012. godini Ministarstva finansija, u organima lokalne uprave, javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština, bila su uposlena 743 radnika (516 u organima lokalne uprave, 85 u javnim ustanovama i 142 u preduzećima). Četiri godine kasnije broj zaposlenih se drastično povećao. U maju ove godine u organima lokalne uprave Nikšić bilo je uposleno 512 radnika, u javnim ustanovama 164, a u preduzećima čiji je osnivač Opština 440, što je ukupno 1.116. Zato slijedi nova racionalizacija broja zaposlenih, nove otpremnine i „stari“ građani Nikšića koji će sve to platiti.

Odbornici Demokratskog fronta su 19. maja ove godine podnijeli krivičnu prijavu protiv NN lica iz Opštine zbog nezakonitog zapošljavanja u toku izborne 2012. godine, ističući da je lokalna vlast tada zaposlila oko 200 lica i da nova zaposlenja, na godišnjem nivou, lokalnu upravu koštaju oko 1,5 milion eura.

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, odgovarajući na urgenciju odbornika nikšićkog DF-a, u dopisu je naveo da je postupak i dalje u toku i da je od Uprave policije zatraženo prikupljanje dokumentacije i potrebnih obavještenja od odgovornih lica koja su se u tom periodu nalazila na funkcijama u organima lokalne uprave i u javnim preduzećima.

Nakon usvajanja odluke i dobijanja potvrde od Vlade da će zaposlenima biti uplaćeni porezi i doprinosi, slijedi raspisivanje javnog poziva. Poreski dug Opštine Nikšić, uključujući dug svih javnih preduzeća i ustanova, od 2009. godine do danas je blizu 18 miliona eura.

Nedavno obavljeno anketiranje zaposlenih u službama lokalne uprave i javnim ustanovama čiji osnivač je Opština Nikšić, pokazalo je da je 57 radnika zainteresovano za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine.

Otpremnina zavisi od saglasnosti, a biće od 1.500 do 10.000 eura

Visina otpremnine lokalnih službenika i namještenika Opštine Nikšić zavisiće od toga da li je zaposleni koji se prijavio na javni poziv dobio saglasnost za sporazumni prestanak radnog odnosa od starješine organa ili službe, ili ne.

Tako će lokalni službenik koji dobije saglasnost dobiti otpremninu u iznosu od deset hiljada eura, dok će otpremnina za zaposlenog koji ne dobije pomenutu saglasnost biti 1.500 eura. Na ovaj način, kako su objasnili iz Opštine, žele da spriječe mogućnost da se za prodaju radnog mjesta prijave službenici koji su neophodni za rad lokalne uprave, jer bi njihovim odlaskom morali biti angažovani novi radnici. Otpremninu od 1.500 eura dobiće i zaposleni koji dobiju saglasnost za sporazumni prestanak radnog odnosa a koji u roku od godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva navršavaju 67 godina i najmanje 15 godina staža.

Zaposleni kome radni odnos prestane na osnovu pisanog sporazuma, a ostvario je pravo na otpremninu, ne može zasnovati radni odnos u organima i službama lokalne uprave, privrednom društvu i pravnom licu čiji je osnivač Opština Nikšić u periodu od pet godina od dana isplate otpremnine. Ograničenje se ne odnosi na zaposlenog koji vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine.

Preporučujemo za Vas