"OMOGUĆAVA SE DOSTUPNOST SAVREMENIH TERAPIJSKIH OPCIJA"

Hrapović: Pacijent i briga o njegovom zdravlju su naš imperativ

"Zbog dinamičnosti promjena u ovoj oblasti, već su treći put u posljednjih deset godina pripremljeni novi prijedlozi oba zakona i nalaze se na reviziji u Evropskoj Komisiji, tako da će i u budućnosti kontinuirano biti neophodno učešće Agencije sa svojim resursima u procesu harmonizacije i implementacije regulative Evropske Unije", kazao je Hrapović
2 komentar(a)
Kenan Hrapović, Foto: Vlada Crne Gore
Kenan Hrapović, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 19.10.2018. 13:55h

Efikasnošću procesa evaluacije i procjene ljekova, Agencija za ljekove i medicinska sredstva zajedno sa Ministarstvom zdravlja i Fondom za zdravstveno osiguranje, omogućava dostupnost savremenih terapijskih opcija pacijentima, ocijenio je ministar zdravlja Kenan Hrapović.

On je na Internacionalnoj konferenciji „10 godina CALIMS u korak sa EU standardima – nauka i regulativa u službi zdravlja“ kazao da je Agencija u zdravstvenom sistemu važna i značajna iz mnogo razloga koji proističu iz njenih nadležnosti, u vezi obezbjeđivanja kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih ljekova i medicinskih sredstava na tržistu Crne Gore.

"Efikasnošću procesa evaluacije i procjene ljekova, Agencija zajedno sa Ministarstvom zdravlja i Fondom za zdravstveno osiguranje, omogućava dostupnost savremenih terapijskih opcija našim pacijentima, a pacijent i briga o njegovom zdravlju su naš imperativ", kazao je Hrapović.

On je pored tog primarnog cilja i aktivnosti, ukazao i na još nekoliko segmenata zdravstvene politike i zdravstvenog sistema u kojima Agencija ima veoma važnu ulogu.

Hrapović je kazao da se prije svega, ona ogleda u zakonodavnoj oblasti i učešću stručnih kapaciteta Agencije u transponovanju regulative Evropske Unije u nacionalne propise.

On je rekao da su Zakon o ljekovima sa setom podzakonskih akata i smjernica, kao i Zakon o medicinskim sredstvima, u velikoj mjeri već sada usaglašeni sa pravnom tekovinom Evropske Unije.

"Zbog dinamičnosti promjena u ovoj oblasti, već su treći put u posljednjih deset godina pripremljeni novi prijedlozi oba zakona i nalaze se na reviziji u Evropskoj Komisiji, tako da će i u budućnosti kontinuirano biti neophodno učešće Agencije sa svojim resursima u procesu harmonizacije i implementacije regulative Evropske Unije", kazao je Hrapović.

On je naveo da Agencija ima i važnu ulogu u pružanju relevantnih, potpunih i nedvosmislenih, na naučnim dokazima zasnovanih informacija zdravstvenim radnicima o ljekovima i medicinskim sredstvima koji su odobreni i nalaze se na tržištu Crne Gore.

"Posebno su značajne nove informacije koje se tiču bezbjedne primjene ljekova, a koje su putem integrisanog informacionog sistema zdravstvenim radnicima dostupne u najkraćem roku. Na ovaj način osigurano je da naši zdravstveni radnici propisuju i izdaju ljekove u skladu sa aktuelnim saznanjima o njihovoj efikasnosti i bezbjednosti", rekao je Hrapović.

Prema njegovim riječima, jačanje sistema farmakovigilance, tj. bezbjedne primjene lijeka godinama unazad u fokusu zdravstvenog resora.

"Na tu temu organizovane su radionice i edukacije za zdravstvene radnike, koje su dale svoj rezultat, pa tako možemo reći, a to potvrđuju i eksperti za ovu oblast- Crna Gora ima efikasan sistem kada je u pitanju prijavljivanje neželjenih dejstava od ljekara, kroz informacioni sistem domova zdravlja i opštih bolnica", kazao je Hrapović.

On je istakao da je sveobuhvatno praćenje potrošnje ljekova jedna od nadležnosti Agencije koja je posebno važna za planiranje zdravstvene politike u farmaceutskoj oblasti.

"Analize i izvještaji koje priprema Agencija neophodni su i u realizaciji edukacija zdravstvenih radnika o racionalnoj farmakoterapiji, a koje Ministarstvo zdravlja kontinuirano sprovodi, pa tako potrošnja antibiotika bilježi trend pada", smatra Hrapović.

On je naveo da je zdravstveni sistem Crne Gore prošle godine napredovao devet mjesta na listi Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa i postigao najveći skok u odnosu na ostale rangirane države.

"Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast da kažem kako smo ponosni na ostvareni uspjeh koji je rezultat zajedničkog rada svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu, prije svega ljekara I medicinskog kadra,ali I svih ostalih činilica,među kojima je I Agencija za ljekove, koja je aktivnostima iz svoje oblasti dala značajan doprinos ovom rezultatu", rekao je Hrapović.

On je dodao da od svog osnivanja, Agencija doprinosi aktivnostima Ministarstva zdravlja u oblasti politike koja se tiče ljekova i medicinskih sredstava.

"Nadamo se i želimo da i dalje ide putem razvoja svojih kapaciteta, a radi osiguravanja zaštite zdravlja naših gradjana obezbjedjujući nam kvalitetne, bezbjedne i efikasne ljekove i medicinska sredstva", poručio je Hrapović.