SPROVEDENO U 13 OPŠTINA

Istraživanje o statusu RE populacije: Nezaposlenost najveći problem

Neadekvatni uslovi stanovanja, ekstremno siromaštvo, problemi pri obrazovanju, nedostatak dokumenata...
66 pregleda 0 komentar(a)
Romski krug (Novina)
Romski krug (Novina)
Ažurirano: 07.04.2015. 18:40h

Najveći problemi sa kojima se Romi i Egipćani (RE) u Crnoj Gori susreću, kako je pokazalo istraživanje Koalicije "Romski krug", su nezaposlenost , u prvom redu žena, uslovi stanovanja, ekstremno siromaštvo, problemi pri obrazovanju, nedostatak i nemogućnost obezbjeđenja lične dokumentacije i regulisanje društvenog statusa.

Na posljednjem mjestu je, smatraju ispitanici, prosjačenje. Istraživanjem, koje je sprovedeno u sklopu projekta "Aktivne mjere za aktivno učešće Roma i Egipćana - AMARE", obuhvaćeno je bilo 390 pripadnika RE populacije iz 13 opština, 26 državnih i lokalnih institucija, 13 NVO i pet međunarodnih organizacija. Partner "Romskom krugu" u pomenutom projektu je NVO "Humanitarac", a saradnici su Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i opštine Nikšić, Berane i Herceg Novi.

"Najviše smo zadovoljni primarnom zdravstvenom zaštitom, a vidljivi su pomaci i u obrazovnom sistemu. Prije 15 godina u obrazovni sistem Crne Gore bilo je uključeno oko 400 romske djece, a sada ih imamo oko 1.700-1.800. Ali još nemamo aktivno učešće sve romske u obrazovni proces", kazao je Veselj Beganaj, koordinator Koalicije "Romski krug".

Istraživanje je sprovelo 25 Roma i Egipćana koji su završili odgovarajuću obuku.

Da je društveno-ekonomski položaj RE populacije veoma loš smatra 92 odsto ispitanika, a 70 odsto da se pare dobijene od domaćih i međunarodnih organizacija u posljednjih pet godina troše nenamjenski.

Ministarstvo zdravlja jedino odgovorilo na upitnik

Iako je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava saradnik na projektu nijesu odgovorili na upitnik koji im je "Romski krug" poslao a tiče se položaja, problema i potreba pripadnika RE populacije.

Međutim, odgovore nijesu poslali ni iz ministarstava rada i socijalnog staranja, prosvjete i sporta, kulture i Ministarstva unutrašnjih poslova. Jedino je Ministarstvo zdravlja odgovorilo.

"Ovaj podatak je dobar indikator za procjenu angažovanosti državnih institucija na poboljšanju društveno-ekonomskog položaja i socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori", stoji u monitoringu izvještaja.