IZVJEŠTAJ ZA2014.

Skoro dvije trećine žrtava porodičnog nasilja su žene

Lani su podnijete ukupno 202 krivične prijave zbog 206 krivičnih djela iz člana 220 Krivičnog zakonika, protiv 216 izvršilaca od kojih su 184 osobe muškog pola, a 32 ženskog pola. Broj žrtava izvršenih krivičnih djela iznosi 231, od čega su ženskog pola ukupno 158 osoba, dok su 73 muške osobe
4 komentar(a)
nasilje, škola, Foto: Shutterstock
nasilje, škola, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 29.03.2015. 13:40h

Ukupno 1.249 prekršajnih prijava zbog izvršenih 1.347 prekršaja iz člana 36. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (ZZNP) podnijeto je u 2014. godini, saopšteno je iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Savjet od osnivanja 2005. godine, prati primjenu policijskih ovlašćenja u vezi sa porodičnim nasiljem.

Ta problematika, kako je saopšteno iz Savjeta, diskutovana je, u konsultacijama, sa organizacijama civilnog društva, parlamentarnim odborima, organima izvršne vlasti i sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Prema podacima koji su dostupni Savjetu, u 2014. je prekršaje je navedenih 1.347 prekršaja učinilo 1.336 izvršilaca (osoba) od kojih 1.103 muškoog, a 233 ženskog pola.

Broj žrtava izvršenih prekršaja iznosi 1.372, od čega je 900 ženskog pola, a 472 muškog.

Lani su podnijete ukupno 202 krivične prijave zbog 206 krivičnih djela iz člana 220 Krivičnog zakonika, protiv 216 izvršilaca od kojih su 184 osobe muškog pola, a 32 ženskog pola. Broj žrtava izvršenih krivičnih djela iznosi 231, od čega su ženskog pola ukupno 158 osoba, dok su 73 muške osobe.

“Na interesovanje Savjeta o vrstama i broju izrečenih zaštitih mjera iz policije je saopšteno da su u 2014. godini policijski službenici, u skladu sa članom 28. ZZNP, u 39 slučaja naredili učiniocu nasilja udaljenje iz stana od čega 19 puta u CB Nikšić, devet puta u CB Podgorica, po tri puta u OB Ulcinj, po dva puta u OB Plav i OB Kotor i po jednom u CB Pljevlja, CB Herceg Novi, OB Tivat i OB Rožaje”, navodi se u saopštenju Savjeta.

Zabrana približavanja izrečena je u ukupno 14 slučajeva od čega ukupno 6 u OB Ulcinj, tri u CB Berane i po jedna u CB Pljevlja, CB Nikšić, CB Bar, CB Herceg Novi i OB Kotor.

Zabrana uzmemiravanja i uhođenja je izrečena kod ukupno 36 slučajeva od čega 15 u CB Herceg Novi, 13 u CB Berane, po dvije u CB Pljevlja, OB Tivat i OB Kotor a po jedna u CB Nikšić i OB Rožaje.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova i Savjet za građansku kontrolu rada policije, shodno dogovoru sa razgovora ministra Raška Konjevića i predsjednika Aleksandra Saše Zekovića, zajednički rade na pripremi posebnog priručnika kojim bi se u praksi unaprijedila primjena policijskih ovlašćenja u vezi sa porodičnim nasiljem”, navodi se u saopštenju Savjeta i dodaje da će o ovoj temi biti diskutovano na prvoj redovnoj sjednici.