DO SUBOTE POSJETA BIJELOM POLJU

Šegrt: Mora se sprovesti disciplinski postupak u bjelopoljskoj bolnici

Na pitanje da li će se baviti zloupotrebom socijalnih davanja, Kovačević je rekla da će i to biti jedan od prioriteta
121 pregleda 9 komentar(a)
Ažurirano: 18.03.2015. 20:25h

U bjelopoljskoj bolnici se mora sprovesti disciplinski postupak i utvrditi proceduralna odgovornost za narušene uslove rada, poručio je ministar zdravlja, Budimir Šegrt, i naglasio da taj proces nema nikakve veze sa istragom ili sudskim postupkom, niti prejudicira nečiju krivicu.

Šegrt je novinarima u parlamentu, nakon što je imenovan za ministra, rekao da će već danas ili sjutra posjetiti Bijelo Polje i razgovarati sa zaposlenima u Opštoj bolnici, kao i sa roditeljima inficiranih beba koji su danima štrajkovali ispred te zdravstvene ustanove tražeći da se suspenduju bivši direktor bolnice, Tomislav Jeremić i načelnici Neonatologije i Ginekologije, Haka Tahirović i Zvonko Puletić.

On je podsjetio da sU bolnice u zdravstvenom sistemu Crne Gore institucije koje u svakom momentu, 24 sata dnevno, 365 dana u godini, moraju obezbijediti siguran i bezbjedan način liječenja povrijeđenih boljelih, a takođe obezbijediti i adekvatne uslove zaposlenima za obavljanje te djelatnosti.

„Svako narušavanje organizacije i posebnih uslova rada u bolnici podliježe disciplinskom postupku“, pojasnio je Šegrt.

 Prema njegovim riječima, nesporna je činjenica da su u Bijelom Polju u značajnoj mjeri bili narušeni uslovi rada na neonatologiji i ginekologiji Opšte bolnice.

„Mora se utvrditi proceduralna odgovornost kroz disciplinski postupak ljudi koji su doprinijeli da do toga dođe“, naglasio je Šegrt.

 To je, kako je pojasnio, interni postupak kojim se štiti integritet i bezbjednost svake organizacione jedinice u Opštoj bolnici, „kako bi građani i poslije nemilog događaja mogli da dolaze u bolnicu i da znaju da je ona sigurna i bezbjedna, i da obezbjeđuje kvalitetnu zdravstvenu zaštitu“.

„Nažalost, desilo se to da je poremećaj tih uslova prije svega prepoznat kroz istražni ili sudski postupak. Međutim, taj proces u bolnici koji se mora provesti nema nikakve administrativne ili zakonske veze sa onim što će dokazati istraga i da li će se pokrenuti krivičn postupak“, kazao je Šegrt.

 Kako je naveo, pokretanje disciplinskog postupka i suspenzija samim tim ne prejudiciraju ničiju odgovornost, osim noga što taj postupak dozvoli.

„Moja namjera je da u najskorije vrijeme, danas ili sjutra, obiđem zaposlene u Opštoj bolnici, kao i da čljudima koji, nažalost, znamo na kakav način manifestuju svoje nezadovoljstvo, irazim bez dileme svoj principijelni stav“, kazao je Šegrt.

 On je rekao da će javnost o tome biti blagovremeno obaviještena.

„Volio bih da detalje iznesem u razgovoru sa ljudima koji štrajkuju, sa zaposlenima bolnici i sa predsjednikom opštine Bijelo Polje Aleksandrom Žurićem, koji se trudio da u najvećoj mogućoj mjeri pomogne i obezbijedi utisak građana da se u toj bolnici može sigurno adekvatno raditi“, rekao je Šegrt.

 Govoreći o prioritetima Mnistarstva u narednom periodu, on je rekao da će se taj resor, zajedno sa svim zdravstvenim radnicima u Crnoj Gori, potruditi da radi na obezbjeđivanju kvalitetne i efikasne zdravstvene zaštite građanima.

„Taj cilj je dostižan preko ermanentne edukacije, bolje organizacije i komunikacije unutar zdravstvenog sistema, permanentnog nadzora kvaliteta rada i vođenja novih metoda i procedura kojima će se proširiti djelatnost zdravstvene zaštite“, ocijenio je Šegrt.

Pažin: Prioriteti dalje jačanje i afirmacija vladavine prava

 On je dodao da će veliki napor biti uložen i u to da se pokuša podići standard zaposlenih u zdravstvu.

 Novoimenovani ministar pravde, Zoran Pažin, kazao je da nema sumnje šta će biti prioriteti tog Ministarstva u narednom periodu.

„To je dalje jačanje i afirmacija vladavine prava, prije svega kroz predano ispunjavanje uslova iz poglavlja 23 i 24, koja su srž integracionog procesa Crne Gore u Evropsku uniju“, kazao je Pažin.

 Slijedi, kako je naveo, i jedna vrlo zahtjevna faza implementacije složenog pravnog okvira koji je u međuvremenu donesen.

Zoran Pažin

„Treba doći do finog štimovanja raznih segmenata cjeline da bi ona funkcionalno mogla da obavlja on što joj zadatak, prije svega kada je u pitanju borba protiv korupcije i organizovanog kriminala“, pojasnio je Pažin.

 On je ocijenio da je u prethodnom periodu Mnistarstvo pravde uložilo vanredan napor da se dođe do kvalitetnih rješenja, u vrlo skromnim uslovima kada su resursi u pitanju često u „cajtnotu“ da se donesu zakonodavna rješenja na vrijeme.

„Kad je u pitanju rad sudova, kuriozitet može biti to što je njihov uspjeh bolje primijećen i notiran od međunarodnih partnera, nego što je to situacija u crnogorskoj javnosti“, rekao je Pažin.

 On je ocijenio da su crnogorski sudovi napravili veliki pomak kad je u pitanju rješavanje zaostalih predmeta.

„I sasvim je izvjesno da je crnogorsko pravosuđe u tom dijelu čak ispred nekih starih članica EU sa dugom demokrastkom tradicijom“, smatra Pažin. 

 Prema njegovim riječima, izazov kada su u pitanju sudovi je potreba da se vrlo ntenzivno i ozbiljno radi na jačanju znanja, stručnosti i profesionalnosti radu sudova, koji moraju da odgovore novim savremenim uslovima koji su, zapravo, izazov za čitavo crnogorsko društvo.

 Kad je u pitanju tužilaštvo,kako je rekao, tu se očekuju pravi rezultati, prije svega podizanje kvalitetnih optužnica.

„Kvalitetnih, znači onih optužnica koje mogu da izdrže ne samo test vremena, nego i kontrolu pravičnosti od sudova koji daju zadnju riječ“, pojasnio je Pažin.

 On je poručio da će posebnu pažnju posvetiti Ustavnom sudu Crne Gore, „koji treba da bude kruna pravnog poretka u Crnoj Gori“.

„U potrebi da se efikasno borimo protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je svakako prioritet, ne smije se zanemariti drugi asekt, a to su ljudske slobode i prava. Potrebno je dovesti u ravnotežu efikasno vođenje krivičnog postupka sa svim onim međunarodnim pravnim standardima koji se odnse na prava osumnjičenih i okrivljenih“, naveo je Pažin.

Kovačević: Jedan od prioriteta zloupotreba socijalnih davanja

 Ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević, kazala je da će se u budućem radu opredijeliti za nastavak redovnosti isplate penzija i socijalnih davanja, reforme radnog zakonodavstva i borbe protiv sive ekonomije na tržištu rada.

„Moja intencija će biti i saradnja sa nevladinim sektorom i institucijama sistema koje su vezane za ovo Ministarstvo“, rekla je Kovačević.

Zorica Kovačević

Na pitanje da li će se baviti zloupotrebom socijalnih davanja, ona je rekla da će i to biti jedan od prioriteta.

„Slijedi, naravno, veća kontrola rada centara, posebno vezano za socijalna davanja i za nova kadrovska rješenja, iz prostog razloga što je moj osnovni cilj da radim po zakonu. Znači, neću dozvoliti da bude nikakvih zloupotreba ni u jednom dijelu resora koji ja vodim“, poručila je Kovačević.

Bošković: Harmonizacija ponude i tražnje na tržištu rada jedan od ključnih zadataka Ministarstva prosvjete

Ministar prosvjete, Predrag Bošković, rekao je da će najveći izazov biti usklađivanje sistema obrazovanja sa tržištem rada.

 Prema njegovim riječima, sektor obrazovanja, posebno visokoškolskog, do sada nije odgovarao potrebama tržišta rada.

Predrag Bošković (prvi s lijeva)

„I upravo ta harmonizacija ponude i tražnje na tržištu rada biće jedan od ključnih zadataka Ministarstva prosvjete. 

 On je kazao da upisna politika na fakultetima u prethodnom eriodu nije odgovarala stvarnim potrebama.

„Zato smo imali na tržištu rada i po 30-ak hiljada stranih radnika, koji su dobijali radne dozvole zbog toga što nije bilo adekvatnog kadra u Crnoj Gori“, pojasnio je Bošković.

Goranović: Najvažnije je da i dalje njegujemo najveće bogatstvo Crne Gore – njeno multikulturno biće

Novi ministar kulture, Pavle Goranović, kazao je da je kultura jedan od najvažnjih segmenata društva, i da je ona važna poluga afirmacije Crne Gore kao države.

Pavle Goranović

„Najvažnije je da i dalje njegujemo najveće bogatstvo Crne Gore – njeno multikulturno biće, da podržavamo savremeno stvaralaštvo u svim oblicima, a naravno i da posebno valorizujemo bogatu crnogorsku kulturnu baštinu“, poručio je Goranović.

Galerija

Preporučujemo za Vas