PROGRAM DETOKSIKACIJE

Hitno uspostaviti nesmetanu metadonsku terapiju

"Smatramo da je neophodno što skorije uvođenje buprenofinske terapije u tretman opijatskih zavisnika. Iako se buprenorfin u Crnoj Gori još uvijek ne koristi kao supsticiona terapija"
369 pregleda 10 komentar(a)
Ivana Vujović, Foto: Arhiva Vijesti
Ivana Vujović, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 09.02.2015. 11:07h

Povodom protesta pacijenata koji su uključeni u program detoksikacije ili supstitucione terapije metadonom u Baru, te povećanom broju pritužbi pacijenata iz metadonskih centara iz Kotora i Bara, te Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, iz Juventasa su pozvali na hitno rješavanje brojnih problema iz oblasti substitucione terapije korisnika droga, ne samo u Baru i Kotoru, već i u drugim gradovima Crne Gore.

"Problemi neadekvatne ponude supstitucione terapije nisu samo vezani za nedostatak medikamenata", navode iz Juventasa.

Metadonska terapija u Crnoj Gori postoji od 2005. godine.

"Pohvalni su dosadašnji napori i postignuti rezultati, ali, u vidu treba imati položaj ovih pacijenata kojima propusti u tretmanu, poput nedostatka medikamenata mogu u značajnoj mjeri ugroziti zdravlje. Pacijent, koji nema pristup metadonu prolazi kroz tešku kako fizičku, tako i psihičku krizu i u velikom je iskušenju da uzimanjem opoida dodatno ugrozi svoje zdravlje", navodi se u saopštenju koje potpisuje izvršna direktorica Ivana Vujović.

Potrebno je, kako je kazala, i hitno omogućiti uspostavljanje metadonske supstitucione terapije u zatvorskim uslovima, te neometan nastavak terapije za sve osuđenike, pa i one koji prije služenja kazne zatvora nisu bili osiguranici Doma zdravlja Podgorica.

"Nedostatak medikamenata za pacijente koji se nalaze na supstitucionom tretmanu metadonom u zatvorskim uslovima je čak i naglašeniji problem, jer za razliku od pacijenata u zajednicima, kojima je ponuđena kakva takva mogućnost liječenja tokom nedostatka metadona, pacijenti koji se nalaze na odsluženju zatvorske kazne nemaju druge opcije", rekla je Vujović.

Prema njenim riječima, metadon je samo jedan vid supstitucije.

"U gotovo svim zemljama u kojima se praktikuje supstitucija, pa čak i u zemljama regiona, poput Srbije i Hrvatske, već je uvedena supstituciona terapija buprenorfinom, za koju mnoge studije pokazuju da na individualnom planu može biti značajno efikasnija. Stoga, smatramo da je neophodno što skorije uvođenje buprenofinske terapije u tretman opijatskih zavisnika. Iako se buprenorfin u Crnoj Gori još uvijek ne koristi kao supsticiona terapija, negova upotreba je bila planirana „Nacionalnim strateškim odgovorom na droge 2008-2012“ kao i Stretegijom čija je realizacija u toku", kazala je ona.

Potrebno je, kako je rekla, unaprijediti kompletan ambijent u Crnoj Gori u odnosu na tretman zavisnika u vanininstitucionalnim formama tretmana, počev od regulisanja ove oblasti odgovarajućim propisima, do unaprjeđenja postojećeg i podsticanja formiranja novih kapaciteta ovog vida tretmana u Crnoj Gori i pružanja više pažnje i podrške od strane donosilaca odluka na svim nivoima.

"Uzevši u obzir da u Podgorici živi trećina ukupnog stanovništva Crne Gore, mišljena smo da postojeće kapacitete liječenja ovim tretmanom u Glavnom gradu treba hitno proširiti i prilagoditi broju onih koji traže pomoć u liječenju zavisnosti. Ustav garantuje jednaka prava svim građanima, Zakon o pravima pacijenata jednak pristup zdravtsvenoj zaštiti svim osiguranicima, pa tako i svima onima koji su oboljeli od bolesti zavisnosti", rekla je Vujović.

Ona je dodala da, pored humanih obaveza kao društva, prema svima kojima je potrebna pomoć u liječenju, postoje i mnogobrojne međunarodne studije koje pokazuju da liječenje zavisnika supstitucionom terapijom metadonom i buprenorfinom, smanjuje stopu kriminaliteta, te ukupne troškove administracije države u smislu troškova policije, tužilaštva, sudstva i izdržavanja zatvorske kasne.

"Takođe, supstituciona terapija kao i program zamjene sterilnog pribora, predstavlja jedan od učinkovitijih načina prevencije širenja HIVa i hepatitisa C", zaključila je Vujović.