MEDIJSKA ANALIZA

Potreban raznovrsniji sadržaj za bolju inkluziju LGBT osoba

0 komentar(a)
Jelena Filipović, Foto: PR Centar
Jelena Filipović, Foto: PR Centar
Ažurirano: 22.01.2015. 12:44h

Idilična slika crnogorskog medijskog pejzaža 2014. godine u odnosu na realizovani Montenegro pride 2014. veliki je korak naprijed – sa napomenom da je to korak u kome je prevagu donijela priča o bezbjedonosnim rizicima samog događaja, u odnosu na suštinske aspekte LGBT populacije u društvu,saopšteno je na pres konferenciji na kojoj je predstavljeno istraživanje o predstavljanju manjinskih rodnih grupa u medijima.

"Ambivalentni “šetaće – neće šetati” stav u odnosu na intgraciju rodnih manjinskih grupa u Srbiji odražava se i u ambivalentnoj medijskoj slici rodnih manjinskih grupa dok je medijsko prećutkivanja problema LGBT populacije u Makedoniji u političkoj stvarnosti, praćena brutalnim napadima na LGBT aktiviste i njihove simpatizere. Sa druge strane, virtuelni prostor predstavljanja rodnih identiteta još uvijek je praktično “nenaseljen” i u Makedoniji i u Crnoj Gori, dok je u Srbiji uveliko otvoren za kulturološku i političku borbu. Idilična slika crnogorskog medijskog pejzaža 2014. godine u odnosu na realizovani Montenegro pride 2014. veliki je korak naprijed – sa napomenom da je to korak u kome je prevagu donijela priča o bezbjedonosnim rizicima samog događaja, u odnosu na suštinske aspekte LGBT populacije u društvu.

Istraživanje pokazuje da postoji potreba za sadržajnijim i raznovrsnijim medijskim sadržajima, koji mogu dati doprinos kvalitetnijoj inkluziji rodnih manjinskih grupa u medijsku i društvenu stvarnost Zapadnog Balkana", saopštila je Jelena Filipović, saradnik u nastavi na predmetu TV produkcija, FDU Cetinje

Medijska percepcija Povorke ponosa se promijenila od 2013. do 2014. što je, kako se navodi, uslovljeno kontekstom crnogorskog društva, koji je uslovio i kontekst medijskog izvještavanja.

"Uporednom analizom izvještavanja u štampanim medijima iz 2013.i 2014. godine, nameće se prelimirnarni zaključak da je tema rodnih manjina bila zastupljenija u medijskim izvještavanjima u 2013. godini, te da se mnoštvo različitih stavova i mišljenja stabilizovalo u 2014. godini kada se, većinski, čita pozitivan stav prema analiziranoj temi.

Povorka ponosa je poslužila za produkciju sadržaja u medijima koja se u crnogorskom slučaju može označiti kao primjer dobre integracijske politike medija u odnosu na LGBT pitanja. S obzirom na gay pride kao nov oblik manifstacije u crnogorskom kontekstu, kao i činjenicu da je druga Povorka ponosa u Podgorici protekla bez gotovo ijednog incidenta, može se označiti dobar učinak masovnih medija, koji su „novoj“ temi pristupili proaktivno u odnosu na glavne aktere LGBT pokreta s jedne strane, a sa druge i same javne politike u domenu zaštite od diskriminacije", navela je saradnica u nastavi na FDU, Jelena Mišeljić

Navodi se da dominiraju teme koje u prvi plan stavljaju i promovišu pravnu borbu i jednakost, i Povorku predstavljaju kao manifestaciju borbe za vidljivost i jednakost LGBT zajednice.

"Na taj način mediji se „prijateljski postavljaju“ u odnosu na potrebu LGBT organizacija u Crnoj Gori, dok je tzv.zabavni ili tabolidni karakter pristupa temi marginalno uočen u medijima koji pokrivaju crnogorsko medijsko tržište. U analiziranim štampanim medijima (Pobjeda, Dan, Dnevne novine, Vijesti) o temi se uglavnom govori direktno, u rubrikama koje interpretiraju politiku ili društvo, dok je vrlo malo indirektnih sadržaja moguće pronaći u rubrikama zabava, showbiz ili zanimljivosti. U televizijskim emisijama, tema je uglavnom bila pozicionirana u okviru informativnih emisija ili ozbiljnijih talk-show programa koji problemski analiziraju društvene i političke događaje u Crnoj Gori", istakla je Mišeljić.

Projekat „Predstavljanje rodnih manjinskih grupa u medijima: Srbija, Crna Gora i Makedonija“ (Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia“) je realizovao fakultet dramskih umjetnosti – Cetinje, zajedno sa partnerima iz regiona (Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu i Koalicija za seksualna i zdravstvena prava marginalizovanih zajednica, Skoplje) uz podršku RRPP Western Balkans programa Univerziteta u Friburgu (University of Fribourg) i Švajcarske agencije za razvoj. Mentorska institucija na projektu je Škola za slavističke i istočnoevropske studije Londonskog univerziteta, koja je evaluator i recezent daljih faza projekta, a koja je rangirana kao 20. na Šangajskoj listi.