KREATIVNA TUMAČENJA TIVATSKIH URBANISTA

Veća spratnost za rođake glavne administratorke

Suprug Jovanke Laličić, njen zet i njihov poslovni partner gradili mimo onog što je predviđeno DUP-om
332 pregleda 10 komentar(a)
Lepetani, Jovanka Laličić (Novina)
Lepetani, Jovanka Laličić (Novina)
Ažurirano: 17.02.2019. 03:49h

Opština Tivat izdala je bliskim srodnicima glavne administratorke tivatske lokalne uprave Jovanke Laličić (DPS) građevinsku dozvolu za gradnju velike stambene zgrade u Lepetanima, sa spratnošću koja nije dozvoljena po važećem DUP-u.

Po važećim propisima, Opština Tivat bi zbog izdavanja građevinske dozvole koja ne odgovara DUP-u, trebalo da bude kažnjena od dvije do čak 40 hiljada eura.

Suprug glavne administratorke Žarko Laličić, njen zet i nekadašnji direktor JP „Morsko dobro" Budva Hajko Mihović i njihov poslovni partner Franjo Đoković iz Podgorice, podnijeli su 25. aprila 2008. godine Sekretarijatu za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Opštine Tivat zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za gradnju stambenog objekta na katastarskoj parceli 27 KO Lepetane, a koju su godinu dana ranije kupili od R. A, državljanke Makedonije.

Opština Tivat je na ime Laličića, Mihovića i Đokovića 21.avgusta 2008. izdala građevinsku dozvolu za izgradnju stambenog objekta spratnosti suteren, prizemlje, sprat i potkrovlje. Da su činovnici Opštine Tivat kojima je Laličićeva šef, 2008. godine poštovali DUP, takva dozvola nije mogla biti izdata, jer se planom ne predviđaju višespratni stambeni objekti.

Da su činovnici Opštine Tivat kojima je Laličićeva šef, poštovali DUP, takva dozvola nije mogla biti izdata

U planu nivelacije DUP-a Lepetane, na urbanističkoj parceli UP 8 površine 310 kvadrata, na kome je sagrađena četvoroetažna stambena zgrada, ucrtano je da se može graditi objekat maksimalne spratnosti P+l+Pk.

Na pitanje kako je moguće da su izdali građevinsku dozvolu koja po spratnosti ne odgovara rješenjima iz DUP-a, iz Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opšine Tivat "Vijestima” je rečeno da je sve urađeno "kreativnim tumačenjem propisa”.

“Urbanističko-tehnički uslovi (UTU) za područje u zahvatu DUP-a Lepetane imaju svoju osnovu u smjernicama i odredbama uređenja prostora datim u Generalnom urbanističkom planu opštine Tivat. Osnovne smjernice, date u GUP-u, ovim su planom detaljno razrađene i definisane... Prema tome, izrada UTU, na osnovu informacija iz ovog plana, predstavlja kreativan proces, kome je plan samo polazna osnova, tj. UTU nisu izvod iz plana, nego se rade (planiraju, projektuju) na osnovu plana”, rekli su tivatski urbanisti. Iz Sekretarijata naglašavaju da DUP "Lepetane”, kada se radi o objektima na nagnutom terenu kakav je i sporni, predviđa postavljanje pomoćnih sadržaja poput garaža, u suterenu objekata ili na međuspratu.

“Pri činjenici da je u konkretnom slučaju projektovan objekat ukupne spratnosti Su+P+l+Pk, sa projektovanim garažama u suterenu, te da je ispoštovana maksimalna bruto-građevinska površina i indeks izgrađenosti 0.8 (± 20%), onda nema smetnji za izdavanje građevinske dozvole”.

“Suterenske” garaže spornog objekta su iznad, a ne ispod zemlje. Na pitanje da li ima osnova za preispitivanje zakonitosti izdavanja građevinske dozvole iz Sekretarijata su saopštili da je to” u nadležnosti drugih organa”, te da po njihovom mišljenju, "nema osnova za poništavanje predmetne građevinske dozvole, niti samim tim pokretanja odgovornosti postupajućih službenika.”

Laličić: Ništa sporno, sve je bilo po zakonu

Laličić ističe da je sporni objekat izgrađen u skladu sa dobijenim UTU i građevinskom dozvolom. Ona je kazala da je on snimljen “sa prednje strane pa se ne vidi da je zadnji dio objekta ukupan". Negira da su njen suprug, zet i poslovni partner investitori, iako je na njihovo ime izdata građevinska dozvola.

Laličić

“Od samog početka sredstva je ulagala i izvođača angažovala DOO „Sunčana planina". Postupak prenosa u katastar je malo poduži pa nažalost, od samog početka nije bilo moguće da se odmah građevinska dozvola prenese na ime stvarnog investotora, koji je imao interesa da objekat od momenta kupovine placa, pa do početka zabrane gradnje, završi u obimu kako je to i uradio. Postupak promjene imena u građevinskoj dozvoli je u međuvremenu završen kazala je ona. “Vijestima” je dostavila rješenje Sekretarijata od 1. septembra ove godine, kojom se kao investitori u spornoj građevinskoj dozvoli tz 2008. brišu Laličić, Mihović i Đoković i upisuje „Sunčana planina".

Sekretarijat je to rješenje izdao istog dana kada mu je „Sunčana planina" podnijela zahtjev za promjenu podataka u građevinskoj dozvoli, odnosno nakon što su „Vijesti" pitanja glavnoj administratori Opštine Tivat. Zgrada i plac su firmi „Sunčana planina" prodati tek 26. aprila ove godine kada je pred notarom Irenom Kovačević u Kotoru zaključen kupoprodajni ugovor, a ne 2008. kako tvrdi Laličić. Sekretarijat za urbanizam je zvanično dopisom od investitora 11. avgusta 2009. godine upoznat da su počeli radovi na izgradnji objekta za koji Laličićeva tvrdi da gaje od početka gradila “Sunčana planina”, a ne njeni srodnici koji su bili zvanični investitori u dokumentaciji.