Nakon 20 godina

Budvanska rivijera: "Mogren" smo otvorili našom imovinom

"Apsolutno je netačna tvrdnja 'Mercur Evrope' i 'Mercur Systema' da HG koristi stvari koje nisu u njenom vlasništvu jer ona koristi svoju imovinu," stoji u saopštenju
56 pregleda 3 komentar(a)
Ažurirano: 22.08.2014. 05:44h

Hotelska grupa “Budvanska rivijera” poslije pune dvije decenije ponovo upravlja Hotelom “Mogren”, koga je juče i zvanično otvorila, i, kako navode, koriste isključivo svoju a ne imovinu kompnije “Merkur Evropa” biznismena Milana Mrvaljevića.

Mrvaljevićeva firma zatražila je privremenu mjeru zabrane korištenja imovine, tvrdeći da je njena, što demantuju u "Rivijeri".

“Saopštenje 'Mercur Evropa d.o.o.' još jednom potvrđuju brojne tvrdnje HG 'Budvanska rivijera' da se korištenjem više društava koje u svom nazivu sadrže naziv 'Mercur' od strane njhovih vlasnika i ovlašćenih lica želi uvesti zabuna kako kod javnosti, tako posebno kod nadležnih organa i suda koji postupaju u tekućim predmetima vezanim za Hotel 'Mogren'.

Naime, zabrana obavljanja djelatnosti, koja je izrečena još 19.juna 2013, po osnovu koje je 'Mogren' zapečaćen 23. jula ove godine, izrečena je privrednom društvu 'Mercur System AD' i istom su uredno uručena sva neophodna akta Uprave za inspekcijski nadzor. Iz ovog se kao nesporno utvrđuje da je djelatnost na dan pečaćenja objekta obavljalo ovo privredno društvo, kao i da je isto koristilo opremu i pokretnu imovinu koja se nalazila u 'Mogrenu'. Činjenicu da je 'Mogren' neosnovano držalo privredno društvo 'Mercur System AD', koje pri tome nikada nije bilo Ugovorna strana Ugovora o zakupu, nesporno dokazuje i pismeno izjašnjenje Poreske uprave od 15. janura 2013, kojim se HG 'Budvanska rivijera', obavještava da djelatnost u Hotelu 'Mogren' obavlja 'Mercur System AD'. Uostalom, samo ovo društvo je nakon inicijalne zabrane obavljanja djelatnosti od 19. juna 2013, zahtjevalo odlaganje izvršenja zabrane obavljanja djelatnosti”, navodi se u regovanju “Budvanske rivijere”.

Kako navode, svojstvo protivpredlagača u sudskom predmetu popisa imovina mogao je i imao jedino „Mercur System“ AD, a nezavisno od sadašnjih navoda istog kao, i navoda društva „Mercur Evropa“ DOO.

“Upravo iz tog razloga, a na bazi popisa izvršenog od suda, napravljena je uporedna popisna lista i identifikacija pokretnih stvari koje su po vrsti, a sve shodno Ugovoru o zakupu iz 1993, morale biti vraćene 'Budvanskoj rivijeri', dok je 'Mercur System' kao lice koje je nesporno neosnovano i nezakonito obavljalo djelatnost kako od strane postupajućeg suda, tako i same HG više puta pozvan da izvrši preuzimanje pokretnih stvari koje se nisu nalazile na popisnoj listi prilikom preuzimanja 'Mogrena' od strane 'Mercura',opet treće firma Mrvaljevića. Apsolutno je netačna tvrdnja 'Mercur Evrope' i 'Mercur Systema' da HG koristi stvari koje nisu u njenom vlasništvu jer ona, kao što to i uvijek radi, koristi svoju imovinu. Sve što je utvrđeno, na osnovu provedenog sudskog postupka obezbjeđenja dokaza da nije vlasništvo 'Budvanske rivijere' 'Mercur system' može odmah preuzeti u 'Mogrenu'. Ako to ne uradi u sljedećih 48 sati, te stvari će biti skladištene u skladu sa zakonom“, ističu iz ove kompanije.

Oni dodaju da uprkos pismenim pozivima kako od strane suda tako i "Budvanske rvijere", „Mercur System“ konstatno izbjegava i odbija prijem bilo kojeg pisma, pokušavajući da odugovlači postupke.

“Uostalom, Osnovni sud u Kotoru je još 19. avgusta. pozvao 'Mercur Evropu' da uredi svoj neuredno podneseni zahtjev sudu. Naravno, to su prećutali. Ovim vidom postupanja, kako od ovog društva, tako i drugih povezanih ili bolje reći 'paralelnih' društava, čijim navodnim pravima se sada želi uvesti zabuna u javnosti i kod suda, još jednom se pokazuje nezakonite i zakulisne radnje lica koja stoje iza ovih nazovi odvojenih društava”, ističu iz ove kompanije.

Kako je moguće više od osam godina nijesu platili zakup

Kada je riječ o ravnopravnost u postupanju, iz HG pitaju “kako je moguće da 'Mercur', 'Mercur System' i 'Mercur Evropa' više od osam godina neosnovano i nezakonito koriste 'Mogren' i godišnje na njemu zarađuju milionske iznose, a da pri tom 'Budvanskoj Rivijeri' kao nespornom vlasniku ne plaća niti jedan euro, iako uporno izjavljuje da ima pravo zakupa".

“Kako je moguće da HG uredno izmiruje sve svoje poreske i druge dažbine, uključujući i porez na imovinu 'Mogrena', a da privredna društva koja pripadaju nazovi 'Mercur Grupi', Državi Crnoj Gori duguju preko osam miliona eura, od čega najveći dio predstavlja porez na dodatu vrijednost. Kako je moguće da privredna društva koja pripadaju nazovi 'Mercur Grupi', kao i treća lica koja su koristila djelove 'Mogrena', obavljaju djelatnost bez dobijanja odobrenja za rad, a koje se može dobiti isključivo dokazivanjem pravnog osnova za korišćenje Hotela 'Mogren'. Kako je moguće da su djelovi Hotela 'Mogren' od strane privrednih društava koja pripadaju nazovi 'Mercur Grupi' dati na korišćenje i zakup trećim licima kada je u Ugovoru o zakupu postojala jasna odredba da podzakup nije moguće bez saglasnosti HG 'Budvanske Rivijere'. Kako je moguće da u svim započetim sudskim postupcima ova privredna društva konstatno izbjegavaju dostavu a onda se pozivaju da nisu obaviještena. Ko će HG 'Budvanskoj rivijeri' nadoknaditi štetu za godine nezakonitog korišćenja njene imovine, kada se privredna društva koja se pojavljuju kao djelovi Mercur grupacije, nalaze pod višegodišnjom blokadom za milionske iznose”, pitaju iz Hotelske grupe.

Mrvaljevićev 'Merkur' milionski dužnik za porez

A kakav je odnos društava koje pripadaju Mercur grupaciji prema Državi, iz Budvanske su naveli primjer „Mercur Systema“ AD koji, kako tvrde, je nezakonito obavljao djelatnost u Hotelu "Mogren".

“Prema izvještaju Centralne banke Crne Gore na dan 31. jul 2014. ’Mercur System’ AD je u blokadi na iznos od 2.470.559,89 eura u trajanju od 36 dana. Prema izvještaju Poreske uprave Crne Gore od 8. jula 2014. 'Mercur System' AD je na devetom mjestu na listi od ukupno 200 poreskih obveznika sa najvećiim iznosom poreskog duga po osnovu neplaćenog poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, poreza na promet nepokretnosti, koncesija i akciza, u ukupnom iznosu od 2.349.919,20 eura. Prema informacijama koje imamo, ovo je iznos bez zateznih kamata. Dugovanje predstavlja samo dio ukupnih dugovanja društava koje pripadaju nazovi 'Mercur Grupaciji', a koja prelaze osam miliona eura," navode u HG.

Galerija

Preporučujemo za Vas