NACRT ZAKONA

Novi ZKP: Tajni nadzor duplo duži

Advokatska komora se međutim ranije oštro usprotivila ovakvim izmjenama, navodeći da su branioci potpuno marginalizovani
122 pregleda 4 komentar(a)
Prisluškivanje, slušanje, Foto: Shutterstock
Prisluškivanje, slušanje, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 19.08.2014. 19:51h

Uistragama korupcije i organizovanog kriminala tužilaštvo i policija će moći da koriste mjere tajnog nadzora godinu i po dana, što je više nego duplo u odnosu na sadašnje prilike. Takvu mogućnost donosi novi tekst Zakonika o krivičnom postupku, koji je u Nacrtu.

Ministarstvo pravde je naime u petak uputilo na javnu raspravu, odnosno objavilo na sajtu Vlade Nacrt, ostavljajući zainteresovanima priliku da daju primjedbe i predloge. Izmjene ZKP juče niko nije želio da komentariše, jer zbog godišnjih odmora većina pravnika tvrdi da nije pročitala Nacrt zakona, koji je objavljen na Vladinom sajtu.

Advokatska komora se međutim ranije oštro usprotivila ovakvim izmjenama, navodeći da su branioci potpuno marginalizovani a da su osumjičenima uskraćena osnovna ljudska prava, te da je u dijelu prekršen i Ustav jer su tužioci preuzeli nadležnosti istražnih sudija.

“Na ovaj način mi se svodimo na procesni dekor, umjesto prava na jednakost oružja između tužilaca i odbrane,” rekao je advokat Branislav Lutovac, koji je zbog svega toga napustio radnu grupu kao predstavnik Komore.

On tvrdi da brojne odredbe radne verzije nijesu prihvatljive za advokate, jer osnovna odrednica budućeg ZKP-a treba da strankama daje dominantnu ulogu u postupku.

“To je prihvaćeno u nizu zakonodavstava u regionu. Međutim, tekst ide u drugom pravcu pa krivični postupak pretvara u jednostranački, bolje rečeno policijsko- tužilački,” objasnio je Lutovac za “Vijesti”.

Ministarstvo pravde je u obrazloženju Nacrta zakona navelo da se tekst Zakonika mijenja zbog efikasnosti krivičnog postupka, što se i godinu unazad činilo već nekoliko puta, kao i da se koriste sugestije Evropske komisije. ZKP tako sada tužiocima ostavlja mogućnost da tajni nadzor nad osumnjičenima koriste četiri mjeseca, uz priliku da ga produže za još tri “ako postoje opravdani razlozi”.

Nove odredbe propisuju da se nakon četiri mjeseca tajnog praćenja, ono može maksimalno produžiti još 14 mjeseci ako se procijeni da je to nužno. MTN je sada moguće koristiti samo za krivična djela za koja se može dobiti zatvorska kazna iznad osam godina. Taj prag se izmjenama međutim spušta i za koruptivna krivična djela za koje je zaprijećena osmogodišnja kazna zatvora.

Novina u novom ZKP-u je i činjenica da se uz prikrivenog isljednika i simuliranje davanja mita uvode još dvije mogućnosti. Ako tužilaštvo dobija saznanja da se neko sprema za krivično djelo za koje se može naložiti MTN sada ima mogućnost da angažuje prikrivenog isljednika i simulira davanje mita.

Novi dokument uvodi i mogućnost simuliranih poslova. Takođe će istražni organi kao mamac onima na koje motre moći da ponude i fiktivno privredno društvo, odnosno izmišljenu firmu.

Tražili smo prava za optužene kao na zapadu, ali su sve odbili

Branislav Lutovac kaže da su odbijeni svi predlozi Advokatske komore tokom izrade radne verzije ZKP, ali da će oni istrajati na njima.

“Nisu prihvaćeni naši predlozi da prije prvog ispitivanja imamo pravo da pročitamo krivičnu prijavu i dokaze uz nju, čime nam se od starta krši pravo na odbranu. Nije prihvaćen naš predlog da imamo pravo da predlažemo svoje vještake i donosimo stručne nalaze koji služe kao dokaz u istražnom postupku. Nije nam dato pravo žalbe sudiji za istragu ukoliko tužilac odbije naše dokazne predloge.

Gubimo pravo prigovora na optužnicu, nije prihvaćen predlog da se ukine optuženička klupa i da optuženi sjede sa advokatima, kao što je svuda u civilizovanom svijetu.

Nije prihvaćeno da na glavnom pretresu vršimo unakrsno ii dopunsko ispitivanje svedoka, što koristi anglosaksonski sistem. Odbijen je i zahtjev da se vrati pravo na zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažne presude što je važilo do 2009.,” rekao je advokat.

Lutovac dodaje da se tužiocu daje neograničena mogućnost za primjenu tajnog nadzora što je neustavno jer to pravo pripada sudiji.