"Nije na nama"

Ministarstvo održivog razvoja i turizma: SO Berane daje saglasnost za odlaganje otpada

"Kada se obezbijede ovi uslovi, Skupština opština Berane donosi odluku"
76 pregleda 4 komentar(a)
Rujište, Foto: Jadranka Ćetković
Rujište, Foto: Jadranka Ćetković
Ažurirano: 16.08.2014. 19:38h

Zakonom nije utvrđeno da Ministarstvo održivog razvoja i turizma daje saglasnost za odluku o određivanju lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada – to je nadležnost Skupštine opštine Berane, kazali su iz ovog ministarstva.

"Shodno odredbama člana 78 Zakona o upravljanju otpadom, jedinice lokalne samouprave, koje nemaju izgrađenu deponiju, komunalni otpad na obradu mogu dati privrednom društvu koje ima dozvolu Agencije za zaštitu životne sredine ili komunalni otpad mogu privremeno skladištiti.

Skupština opštine Berane određuje lokaciju na kojoj će se vršiti privremeno skladištenje komunalnog otpada i subjekta koji će obavljati ove poslove. Dakle, nijedan državni organ, pa ni Ministasrtvo održivog razvoja i turizma ne daje saglasnost na odluku o određivanju lokacije Skupština opštine Berane", stoji u saopštenju.

U ovom ministarstvu kažu da se odredbama člana 78 propisuje se da lokacija treba da bude ograđena, da ima postavljenu vagu, čuvarsku i službu za evidentiranje količina otpada, te da ispuni druge uslove kako privremeno skaldištenje ne bi doprinjelo dodatnom zagađenju životne sredine.

"Kada se obezbijede ovi uslovi, Skupština opština Berane donosi odluku o načinu na koji će se vršiti privremeno skladištenje i mjerama koje će se preduzimati, u cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma. Zakonom je propisano, takođe, da se za količine otpada koje se na lokaciji skladište duže od jedne godine, plaća naknada od 10 eura po toni".

Sredstva dobijena po ovom osnovu su prihod budžeta Crne Gore i mogu se koristi isključivo za realizaciju projekata iz oblasti upravljanja otpadom, kažu u ministarstvu.

"Konkretna lokacija, u mjestu Rujište, za koju nadležni u Opštini Berane smatraju da je pogodna za privremeno skladištenje komunalnog otpada, nalazi se u državnom vlasništvu i njome gazduje Uprava za šume. Opština Berane je, u skladu sa nadležnostima Vlade Crne Gore, dostavila zahtjev Ministarstvu finansija, koje je pokrenulo proceduru kod nadležnih ministarstava za dobijanje mišljenja o mogućnosti davanja ove lokacije na raspolaganje Opštini Berane.

Shodno dobijenim mišljenjima Ministarstvo finansija treba da uputi Vladi Crne Gore na odlučivanje zahtjev Opštine Berane. Tek nakon odluke Vlade steći će se uslovi da Skupština opštine Berane, eventualno, donose odluku o određivanju konkretne lokacije u mjestu Rujište za privremeno skaldištenje komunalnog otpada.

Nakon donošenja ove odluke, Opština Berane treba da izvrši izmjene i dopune Plana privremenih objekata, te shodno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata izda odborenje za infrastrukturno opremanja lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada. Nadležni organ lokalne uprave u Opštini Berane treba da prije izdavnja odborenja za izvođenje radova treba da definiše da li je potrebno da se radi eleborat procjene uticaja na životnu sredinu.

Na osnovu navedene procedure, a u cilju stvaranja potrebnih uslova za privremeno skladištenje komunalnog otpada, jasno je da se još nijesu stekli potrebi uslovi za otpočinjanje aktivnosti na infrastrukturnom opremanju lokacije u mjestu Rujište.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma želi da podsjeti da Opština Berane može, uz male napore, organizovati privremeno skladištenje komunalnog otpada na lokaciji Vasove vode, za koju postoje i prostorno-planske pretpostavke i riješeni imovinsko-pravni odnosi. Na odluku o načinu privremenog skladištenja komunalnog otpada i zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi na toj lokaciji Ministarstvo održivog i turizma dalo je saglasnost", zaključuje se u saopštenju koje potpisuje Siniša Stanković.

Preporučujemo za Vas