Ostali čekaju

Selektivno vraćanje zemlje u Podgorici: Vojni kompleks samo za Mugoše

Među imenima osoba, kojima je vraćena nekadašnja imovina JNA, je i bivši gradonačelnik Miomir Mugoša (2.848 kvadrata)
255 pregleda 18 komentar(a)
Ažurirano: 10.08.2014. 14:36h

Na desetine hiljada kvadrata nekadašnje imovine Jugoslovenske narodne armije (JNA) u Podgorici preneseno je u vlasništvo nekoliko porodica Mugoša, dok ostale podgoričke familije koje polažu pravo na zemljište koje je koristila vojska na povraćaj čekaju godinama.

Među imenima osoba, kojima je vraćena nekadašnja imovina JNA, je i bivši gradonačelnik Miomir Mugoša (2.848 kvadrata).

To je "Vijestima" potvrđeno i iz Uprave za nekretnine - Područna jedinica Podgorica, iz koje je, na novinarska pitanja, proslijeđen spisak nekadašnjih nekretnina JNA, koje su kao poljoprivredno zemljište vraćene u privatno vlasništvo.

Prema tvrdnjama sagovornika "Vijesti" upućenih u problematiku restitucije, nekadašnja imovina JNA kao poljoprivredno zemljište mogla je da se vraća po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu iz 1992. godine.

Druge vrste vojnog zemljišta, kao što je gradsko građevinsko, šumsko..., mogu da se vraćaju po Zakonu o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju iz 2004. godine.

Iako postoji na desetine neuvaženih zahtjeva za povraćaj, do sada javnosti nije poznat slučaj da su nekretnine nekadašnje JNA ikome od bivših vlasnika vraćene, ni kao poljoprivredno, a ni kao druge vrste zemljišta.

Da Mugoše nijesu imale taj problem potvrđuje izvještaj geodetskog tehničara Lazara Vukadinovića iz Uprave za nekretnine.

Nekadašnji vojni kompleks je na nekoliko kilometara od centra glavnog grada

"U prethodnoj katastarskoj parceli po zadnjem stanju upisa na dan 21. oktobar 2000. godine kompleks "Vojne ekonomije" je bio upisan u plan br. 320 KO Donja Gorica na Ministarstvo odbrane Srbije i Crne Gore, kao više katastarskih parcela ukupne površine 75.891 metara kvadratnih.Nakon stupanja na snagu sadašnje katastarske evidencije, prestankom uživanja posebne pravne zaštite, veći dio ovog kompleksa je fizički vraćen ranijim vlasnicima ili njihovim pravnim sledbenicima", piše između ostalog u izvještaju Vukadinovića, koji je proslijeđen "Vijestima" kao odgovor na pitanje: Koliko građana je do sada u Podgorici tražilo povraćaj imovine kojom je raspolagala bivša JNA i kome je sve taj zahtjev uvažen? To pitanje je bilo proslijeđeno direktoru Uprave za nekretnine Draganu Kovačeviću.

U izvještaju Vukadinovića navedeno je da je dio "Vojne ekonomije", između ostalih, vraćen Koviljki, Vjeri, Vukosavi, Ranku, Slavku, Željku, Petru... (svi Mugoša).

Mugoša

U istom izvještaju navedena su imena i Draginje Milić i Senke Ćupić, koje su rođene Mugoša. "Vijesti" su došle do dokumentacije i da je podgorička Uprava za nekretnine 14. decembra 2007. godine donijela rješenje da se tri člana Slobodan Mugoša, njegov brat Risto i Olga Pavićević, rođena Mugoša, upišu kao vlasnici zemlje od 17.336 kvadrata i dvije pomoćne zgrade od 190 kvadrata izgrađene na istom zemljištu, koje se nalazi na nekoliko kilometara od centra glavnog grada.

Rješenje je potpisao tadašnji načelnik Veselin Janković.

"Vijesti" nijesu mogle da dobiju odgovor od direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića, na osnovu čega je porodica Mugoša privilegovana u odnosu na desetine drugih privatnih vlasnika, koji su tražili, a nijesu dobili povraćaj nekadašnje imovine JNA.

Čekaju Bracanovići, Vujoševići, Mijači, Đečevići, Boljevići...

Ministarsto finansija se 16. novembra 2006. obratilo Upravi za nekretnine zahtjevom, koji je potpisao tadašnji ministar Igor Lukšić, da se na ime države Crne Gore upišu nepokretnosti bivše vojne imovine na području Podgorice.

Lukšić je podnio zahtjev na osnovu zaključaka Vlade. Tada su pravljeni spiskovi vojne imovine i sve je upisivano na Vladu Crne Gore kao subjekta raspolaganja imovinom.

Veliki dio te imovine pod teretom je postupka restitucije. Povraćaj nekadašnje imovine JNA na teritoriji opštine Podgorica godinama bezuspješno t ra že porodice Braca nović, Vujošević, Mijač, Đečević, Popović, Boljević...

"Javnosti do sada nije bio poznat slučaj da se imovina, kojom je raspolagala nekadašnja JNA, vraćala privatnim vlasnicima. Pored vojne imovine u Valdanosu, jedan od slučajeva, koji je takođe primjer te prakse, je i hotel porodice Mađar u Zelenici, a koji je koristila Vojska Jugoslavije. Hotel do danas nije vraćen toj porodici", kazao je sagovornik "Vijesti" upućen u problematiku restitucije.

Dodao je da postoji na desetine sličnih primjera.

Zemljište na sebe upisao i Svetov drug

Na hiljade kvadrata nekadašnje imovine JNA u Donjoj Gorici (potez Papratine) upisano je na Zorana Mugošu, nekadašnjeg tjelohranitelja funkcionera DPS- a Svetozara Marovića.

Mugoša je bivši pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ).

Zoran Mugoša

Specijalna tužiteljka Đurđina Ivanov ić početkom maja ga je saslušavala u vezi sumnjive kupovine zemljišta u Budvi.

Bivši pripadnici SAJ-a (Mugoša i Rajko Medenica) postali su bitni igrači na tržištu nekretnina, a u jednom poslovnom aranžmanu u Budvi sarađivali su i sa firmom gdje je direktorica bila Olivera Ilinčić, nekadašnja savjetnica Marovića i direktorica u firmi Stanka Subotića Caneta.

Tužilaštvo se, takođe, bavi i slučajem paljenja Mugo šinih dvaju automobila početkom aprila 2012.

Marović je nedavno vratio u svoje vlasništvo stan od 90 kvadrata u Budvi i kuću u grbaljskom selu Krimovica, koji su do prije pola godine bili uknjiženi na ime Zorana Mugoše.

Galerija