Okvir za realizaciju

Vlada utvrdila Predlog zakona o autoputu Bar – Boljare

Donijeta je i Odluka o organizacijsko-formacijskoj strukturi i veličini Vojske Crne Gore, kojom je predviđeno 1,95 hiljada formacijskih mjesta i prelazak na bataljonsku organizaciju
0 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Vlada, Foto: Vesko Belojević
Vlada Crne Gore, Vlada, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 29.05.2014. 18:11h

Vlada je utvrdila Predlog zakona o autoputu Bar – Boljare, kojim će se uspostaviti normativni okvir za realizaciju najznačajnijeg infrastrukturnog projekta u Crnoj Gori.

Vlada je danas donijela Odluku o organizacijsko-formacijskoj strukturi i veličini Vojske Crne Gore, kojom je predviđeno 1,95 hiljada formacijskih mjesta i prelazak na bataljonsku organizaciju.

Time će se, kako je ocijenjeno, obezbijediti efikasnija struktura vojnih jedinica, prilagođena širokom spektru bezbjednosnih izazova i standardima savremenih armija.

“Nova struktura i veličina crnogorske Vojske primjerena je njenim zadacima iz Ustava, finansijski održiva, usklađena sa savremenim standardima i obezbjeđuje izvršavanje obaveza koje proizilaze iz procesa pristupanja NATO-u, kao i postizanje pune interoperabilnosti sa partnerima”, konstatovala je Vlada.

U okviru sprovođenja evropske agende, Vlada je usvojila Prvi kvartalni izvještaj o aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju (EU), za period januar - mart 2014. i donijela Akcioni plan za ovu godinu za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2014-2018.

Vlada je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o viznom režimu, kojom se državljanima Ujedinjenih Arapskih Emirata omogućava da bez vize prelaze preko crnogorske teritorije i borave u Crnoj Gori do 90 dana sa važećom putnom ispravom.

"Donoseći ovu odluku, Vlada je imala u vidu dinamičan razvoj bilateralnih odnosa ovih država, zasnovan na načelima prijateljstva, razumijevanja i saradnje, kao i činjenicu da je na nivou EU započeta procedura za ukidanje viza državljanima UAE, čime će ova država biti uvrštena na bijelu šengensku listu", kaže se u saopštenju.

Vlada je razmotrila i usvojila Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sa investicionim ulaganjem Kraljičina plaža - Dubovica, kojim je definisana izgradnja integrisane turističke destinacije, u skladu sa najvišim međunarodnim principima održivog projektovanja.

“Projektom je obuhvaćen čitav niz nosećih i pratećih ugostiteljskih, turističkih i rezidencijalnih komponenti, a njime će upravljati ugledni međunarodni operator, ili više operatora visokog profila”, navodi se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas