A4 stranica

Ministarstvo prihvatilo izvještaj HNV: Šturo pišu kako su trošili pare

Iz državne kase u prošloj godini potrošili preko 55 hiljada eura, a dostavili izvještaj o radu na samo jednoj stranici
1 komentar(a)
Zvonimir Deković (Novina), Foto: Radiodux.me
Zvonimir Deković (Novina), Foto: Radiodux.me
Ažurirano: 22.04.2014. 18:50h

Iako je iz državne kase za rad u prošloj godini potrošilo preko 55 hiljada eura, Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore je Ministarstvu za ljudska i manjinska prava dostavilo izvještaj o radu na samo jednoj A4 stranici.

HNV je, kao i sva druga vijeća nacionalnih manjina, po Zakonu o manjinskim pravima, bio dužan da Ministarstvu najkasnije do 31. marta, dostavi finansijski i izvještaj o radu za prošlu godinu. „Vijesti“ su po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, od resora ministra Suada Numanović (DPS) tražile uvid u te izvještaje.

Narativni izvještaj koji bi trebalo da detaljano objasni na što je HNV lani utrošio novac poreskih obveznika Crne Gore svodi se samo na četiri uopštene rečenice.

HNV je prema finansijkom izvještaju lani raspolagalo sa ukupno 55.410 eura dotacije iz državnog budžeta, preko 3.000 eura više nego 2012. Ipak, ono je za oko 900 eura više nego što je dobilo iz državne kase potrošilo, jer su ukupni poslovni rashodi iznosili 56.311 eura. Od toga su „troškovi zarada, naknada zarada i ostali rashodi” zaposlenih i članova HNV, iznosili 23.800 eura, hiljadu više nego 2012. Na „ostale poslovne rashode” HNV lani je otišlo 29.046 eura, skoro 2,5 hiljada eura više nego godinu ranije.

Ministarstvo je ranije potvrdilo odluke elektorske skupštine HNV i presudan uticaj koji ima HGI u koaliciji

“Sve aktivnosti HNV vezane za utrošak finacijskih sredstava dobijenih od države Crne Gore, a namijenjene za rad Vijeća...trošeni su po odlukama Vijeća, ili po odlukama Izvršnog odbora Vijeća”- obrazloženo je u izvještaju o radu HNV. Inače, u aktuelnom 17-članom sastavu HNV koji je izabran na manjkavoj elektorskoj skupštini 5. jula prošle godine, „kolo vode” kadrovi Hrvatske građanske inicijative (HGI) koji u njemu imaju natpolovičnu većinu.

Elektorska skupština je, inače, održana protivno članu 33 stav 9 Zakona o manjinskim pravima koji izričito zabranjuje da na njoj učestvuju članovi organa političkih partija.

Uprkos tome, Ministarstvo je verifikovalo nezakonitu elektorsku skupštinu HNV i presudan uticaj u njemu HGI, partije koja je dugogodišnji koalicioni partner DPS. Na čelu HNV od jula prošle godine je funkcioner HGI Zvonimir Deković koji za svoj angažman prima 200 eura. Deković ima i penziju od 460 eura, kao i 160 eura kao član Upravnog odbora Fonda za manjine Crne Gore.

Prošle godine nijesu štedjeli na reprezentaciji i putovanjima

Za „naknade troškova smještaja i ishrane na službenom putum kao i na ime naknada troškova prevoza na službenom putu” članovima Hrvatskog nacionalnog vijeća lani je isplaćeno 5.436 eura. To je preko četiri puta više novca nego što je po istom osnovu utrošeno u 2012. godini. Takođe, “troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije” HNV, lani su iznosili 7.323 eura, odnosno preko tri puta više nego godinu ranije, pokazuju podaci iz izvještaja HNV dostavljenog resornom Ministarstvu.